Akavas medlemsantal ökade 2021

I början av 2022 hade Akavaförbunden totalt 614 788 medlemmar. Det totala medlemsantalet hade ökat med 3 397 personer jämfört med situationen ett år tidigare. Antalet betalande medlemmar uppgick till 439 555, vilket var en ökning med 2 919 från året innan.

4.4.2022

­– Vi kan vara nöjda med hur vårt medlemsantal har utvecklats. Utvecklingen visar att förbundens service och verksamhet upplevs som nyttig. Våra förbund har gjort ett gott arbete i att erbjuda den service medlemmarna behöver och vidareutveckla tjänsterna, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Till Akavaförbunden hör över 115 000 studerandemedlemmar. Antalet ökade under 2021 med över 2 000.

– Speciellt glad är jag över det ökade antalet studerandemedlemmar. De upplever att förbundens verksamhet är till nytta för dem. Övergången till arbetslivet är ett viktigt skede i de ungas liv, och förbunden kan genom sin verksamhet stödja dem i det här, fortsätter Fjäder.

Det Akavaförbund som visade den största ökningen var Finlands Ekonomer, som nu har 56 653 medlemmar. Under 2021 fick Finlands Ekonomer 1 814 nya medlemmar.

– Genom vår organisation får man möjligheter att lyckas och utvecklas. Å andra sidan har de två senaste åren också visat att vad som helst kan hända. Därför är det helt enkelt klokt att försäkra sig om att hjälp finns att få i alla skeden av karriären. Ekonomerna har märkt att det lönar sig att höra till den här organisationen, konstaterar Jari Elo, direktör för Finlands Ekonomer.

Av Akavaförbundens medlemmar arbetar 56 procent inom den privata sektorn, 30 procent i kommunerna och 10 procent är statligt anställda. Den resterande delen på drygt fyra procent är yrkesutövare eller anställda av en församling eller en odefinierad arbetsgivare.

Närmare information

Ordförande Sture Fjäder, Akava, tfn 0400 609 717

Direktör Jari Elo, Finlands Ekonomer, tfn 040 500 9840

 

Uppgifterna om medlemsantalen finns på adressen www.akava.fi/sv/akavas-medlemsforbund/