Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

Ordförandena för de fackförbund som hör till centralorganisationerna FFC:s, Akavas och STTK:s arbetsutskott samt centralorganisationernas ledningsgrupper har i dag sammanträtt för att utvärdera de reformer som regeringen planerar inom arbetslivet och den sociala tryggheten.

4.9.2023

Regeringen planerar betydande försämringar av arbetstagarnas ställning, det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och också i större utsträckning den sociala tryggheten. Regeringen planerar också begränsningar i förhandlingssystemet och strejkrätten.

– Regeringen förändrar med kraft den finländska arbetsmarknaden och gör det enbart till förmån för arbetsgivarna. Det oroar löntagarna på bred front över organisationsfältet. Ensidiga förändringar som drivs igenom med kraft är inte hållbara. De försvagar förtroendet och den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden, bedömer FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De mål som har skrivits in i regeringsprogrammet har väckt stor oro inom fackförbunden.

– Regeringens metoder skulle öka osäkerheten på arbetsmarknaden och de sociala problemen. Det är nödvändigt att analysera situationen tillsammans och fundera över hur vi kan påverka så att sysselsättningen, arbetslivskvaliteten och arbetsproduktiviteten stärks och inte försvagas. Inom Akava vill vi i första hand gå vidare i samförstånd och genom att avtala. Vi bedömer hur situationen utvecklas tillsammans med våra förbund och beslutar om egna och eventuella gemensamma åtgärder vid behov, konstaterar ordförande Maria Löfgren.
Regeringen har motiverat arbetsmarknadsreformerna med att statsfinanserna ska förbättras.

– Reformerna inom arbets- och sociallagstiftningen räddar inte statens ekonomi. När regeringen också vill binda den maximala lönejusteringsnivån vid medling till de höjningar som exportbranscherna har nått, så skulle man ingripa i fackförbundens fria förhandlingsrätt och cementera de ojämställda löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Det här godkänner STTK inte, säger ordförande Antti Palola.

Mötet mellan fackförbundens ordförande och centralorganisationernas ledning hölls på Hanaholmen i Esbo.

Mer information:
Ordförande Jarkko Eloranta, FFC, intervjuer kan bokas via kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi, telefon 0400 969 633
Ordförande Maria Löfgren, Akava, telefon 040 568 2798
Ordförande Antti Palola, STTK, telefon 040 509 6030