Prestige klär inte en ledare

Nätverk, social kompetens och förmågan att skapa relationer. Dan Liljeqvist kan snabbt ringa in vilka styrkor en ledande ingenjör behöver ha. Men det krävs också entreprenörstänk och förmågan att driva igenom förändringar.

7.1.2020

För Dan Liljeqvist var ingenjörsyrket inget självklart val, tvärtom. Han visste inte vilken yrkesbana han skulle välja efter andra stadiets studier inom maskin- och metallbranschen. Men han halkade ändå in på ingenjörsstudier vid Novia. I dag har han 20 års ingenjörserfarenhet på ledarnivå. Nu är han vd för Herrmans Bike components i Jakobstad.

Och vägen dit har varit spännande.

Liljeqvist ser att nätverk, relationer och framåtanda behövs för att utveckla ingenjörsyrket framåt. Och prestige – det är inget han förespråkar när det kommer till ledarskap. Liljeqvist ger gärna rum åt andra och det är en av nycklarna till den framgång som präglar hans snabba karriärskliv.

– Jag växte upp lite utanför Stockholm och familjen flyttade tillbaka till Finland och Österbotten när jag var åtta år. Mina föräldrar tog över affären som mina morföräldrar drev. Det betydde också att jag hjälpte till där när det behövdes och fick ta ansvar tidigt. Och med den bakgrunden kan jag säga att entreprenörer ofta jobbar lite på annat sätt med ledarskap.

– I dag är det väldigt få ingenjörer som blir entreprenörer själva. Där tror jag att vi måste se över utbildningen också. Vi måste visa att det ska vara okej att utveckla nya affärskoncept och bygga bolag på egen hand. Det utvecklar definitivt ledarskapet också.

 

Från ingenjör till bolagsutvecklare

Dan Liljeqvist är själv ingenjör inom driftsteknik men har utvecklat och byggt på sitt kunnande under arbetslivet. En MBA-examen vid hanken hjälpte honom tydligt i hans egen karriärsutveckling.

– Jag har egentligen alltid haft lätt att lära mig. Under studietiden använde jag ofta helgerna till att läsa ikapp eftersom kvällarna inne i veckorna gick åt till ett aktivt studieliv. Men det var också en form av nätverkande under den perioden av livet. Jag avlade studierna i rätt snabb takt och senare återkom jag också till Novia för att avlägga Master of Engineering-nivån som är ämnad åt ingenjörer i chefspositioner (eller för kommande positioner).

På sitt första fasta jobbet blev Dan Liljeqvist befordrad till teamledare efter knappt ett års anställning på LKI Käldman. Och efter det var bollen i rullning.

– Företagaren Leif Käldman var min första riktiga chef och gav ansvar. Han litade på att vi skulle fixa det och det var ok att göra misstag! Jag uppskattade honom högt och jag har i efterhand insett att han fungerat som en mentor. Under åren har jag så gott som alltid haft nån typ av mentor. Mentorskapet har gett mod och kunskap. Och att vara modig handlar också om att våga lita på människor runt om sig.

Liljeqvist anser att det är viktigt att hitta goda medarbetare och nyckelpersoner runt sig som har kan ge svar på frågor man inte själv vet.

– Det jag inte vet – det frågar jag! Det har varit en styrka i min karriär.

Efter åren på LKI Käldman hände det som många ingenjörer drömmer om. Liljeqvist fick möjlighet att leda ett börsnoterat bolag. Det japanska bolaget Amada, som tillverkar tunn plåt, ville expandera i Norden och köpte upp bolag. Liljeqvist fick då möjligheten att leda deras Nordeuropeiska utveckling. Liljeqvist sade upp sig från jobbet i Österbotten och tog sikte på Danmark.

– Den första tiden jobbade jag i Sverige, Norge, Danmark och Finland varje månad. Det var en häftig tid av pendlande. En vecka per månad befann jag mig i Finland, resten pendlade jag. Jag var med och byggde upp deras organisation i Nordeuropa och även Spanien och England kom med som marknader i gruppen. Efter första året av omorganisering så blev min arbetsplats Norge i två år när jag blev vd för Amada Norway.

– Det känns bra att vi lyckades vända en väldigt utmanande situation för att få bolagen på rätt köl igen! Men det fanns ett stort men . Jag saknade Österbotten. Jag saknade det rejäla. Familjen fanns här och jag började längta hem.

Ändå fick Liljeqvist många viktiga lärdomar på vägen. Bland annat insåg han att hans ledarskap bottnar i uppväxten där familjen drev en butik på landsbygden och ett mera entreprenörsdrivet ledarskap. Entreprenörsandan som fanns i familjen och vid LKI Käldman har på många sätt format hans väg. Passande nog kom då ett samtal som han inte visste att han hade väntat på.

– Jag fick då ett erbjudande om att komma med och starta upp A-zeta Consulting tillsammans med bland annat Anders Finne. Det kändes då helt naturligt att återvända till Finland. Jag skulle få vara med och utveckla ett nytt bolag som entreprenör. Nätverk och kontakter hade jag med mig och det hade en stor betydelse. Och jobba med det jag brinner för – affärsutveckling och att driva förändring!

– Det här var rätt tid för mig. Jag gillar att stå där på golvet där det händer och jag gillar att leda, driva och se att det händer saker i praktiken! Därför hamnar jag ofta in i det praktiska jobbet – ofta i högre grad än vad en vanlig konsult gör.

A-zeta Consulting grundades 2016 och har förutom planering och implementering av strategi sedan dess riktat in sig på chefsrekrytering och ledarskapsutveckling. Och för Dan Liljeqvists del öppnades åter en ny dörr. Sedan början av 2019 började Dan på Herrmans Bike components där han kom in för att driva en enhet inom bolaget och övergick till vd-rollen när verksamheten nu gick över i ett separat bolag.

 

Man ska leda via relationer, inte via excel

De flesta chefer och ledare känner av konflikträdsla. Liljeqvist menar att det är helt naturligt. Utmaningen blir att hantera rädslan och lära sig kommunicera.

– Tydlig kommunikation är viktig! Som ingenjör kommer man ibland från en roll som specialist och ska leda stora team. Och det är bra att det finns en sakkunskap inom den bransch man verkar i. Men det räcker inte. Man kan nämligen inte leda enbart via teknologi eller excel. Det funkar inte alls. Man leder människor genom att bygga relationer. Att hitta en nära – men inte för nära – relation med sina närmaste medarbetare är en utmanande balansgång.

Inom alla branscher börjar man någonstans och man formas av de uppdrag man får. Liljeqvist själv ser förtroende som en viktig bas för ledarskapet.

– Jag vill leda uppmuntrande och jag ger gärna frihet. Jag litar på mina medarbetare och jag vet att alla är olika. Det som fungerar för en medarbetare behöver inte alls fungera lika bra för nästa. Lyhördhet innebär också att man struntar i att försöka nå prestige! Jag har inget behov av att samla på mig makt, utan ser väldigt pragmatiskt på ledarskapet – det tar ofta länge att bygga upp ett förtroende, men det kan gå väldigt fort att tappa det. Då är du ofta rökt som ledare, i det sammanhanget.

Kunskap om ledarskap ser Liljeqvist som ett viktigt utvecklingsområde när det kommer till ingenjörernas utbildning. Han anser att det i dag är underprioriterat, vilket också gör att en del ingenjörer inte ser möjligheterna med eller vågar ta sig an ledarrollen tidigt.

– Man ska satsa på social kompetens och klara av att nätverka och fungera i team. Det är ett generellt problem idag att många inte vill ha ledaruppdrag. För min del har hungern efter nytt och en återkommande nyfikenhet burit mig långt. Man måste våga misslyckas och skapa en sådan företagskultur.

– Och nej, man måste faktiskt inte ha alla svaren som ledare. Som ingenjör ska man komma ihåg att man inte alltid måste veta 99,9 % innan man kan fatta ett beslut. Ibland räcker 90 % också. Det ska finnas nåt att bita i. Då håller jag mig nyfiken!

 

Fakta: Dan Liljeqvist
Gift, två barn
Bor i Purmo
Ingenjör inom driftsteknik, Novia
VD, Herrmans Bike components