Vi deltar i Upptäck ditt kunnande -veckan

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Upptäck ditt kunnande -veckans effektivitet ligger i att den förverkligas tillsammans. Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper att medverka med oss.

2.10.2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning Skols agerar som sammankallande för kampanjveckan.

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att befrämja den gemensamma målbilden mot livslångt lärande för Finland som engagerar 30 centrala samhälleliga aktörer. Enligt målbilden är det viktigt för individer och gemenskaper att kunna upptäcka och dra nytta av sitt kunnande.

Hashtaggen på sociala medier är #UpptäckDittKunnande.

Våra viktigaste budskap

Under Upptäck ditt kunnande -veckan fokuserar vi på kompetenspotentialen som ligger gömd i oss alla. Kunnande och dess upptäckande bidrar till lycklighet. Människor slår ut i blom när de får hålla på med saker som de är bra på. Låt oss upptäcka mångsidigt kunnande och ge det en chans!

När kunnande har upptäckts kan det eventuellt börja nyttjas. Portabilitet av kunnande har att göra med ibruktagande av kunnande – alltså att man kan utnyttja färdigheter som man fått till exempel under sin fritid även i arbetslivet.

  • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
  • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
  • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.

Närmare information:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366