Työllisyys

Akavan ja sen jäsenliittojen tavoitteena on, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

22.2.2024

Linjauksia ja kannanottoja työstä ja työllisyydestä

Työstä ja työllisyydestä Akavan strategiassa

Tutustu strategiaan >

Akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan

Strategiset keinot

 • Akava edistää sopimusyhteiskunnan toimivuutta ja tukee kolmikantaa sekä kotimaassa että kansainvälisellä säädöstasolla.
 • Palvelussuhteen ehdot, työhyvinvointi ja työolosuhteet luovat edellytykset menestykselle, luovuudelle ja sitoutumiselle. Jokainen voi osallistua työelämään kykyjensä ja voimiensa mukaan.
 • Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura.
 • Palkkaus perustuu koulutukseen, tehtävien vaativuuteen, ammattitaitoon, tuloksellisuuteen ja vastuuseen.
 • Kaikilla henkilöstöryhmillä on aidot ja tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa työpaikalla tapahtuviin muutoksiin ja siellä tehtäviin sopimuksiin.
 • Työkykyä ja työhyvinvointia edistetään ensisijaisesti työpaikoilla.
 • Henkilöstön kohtelu, palkitseminen ja johtaminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja läpinäkyvää.
 • Uranvaihto on sujuvaa ja luontevaa sekä työ- ja virkasuhteessa että muissa työnteon muodoissa.

Turvaverkot ovat kattavia ja kannustavia sekä palkitsevat aktiivisuudesta

Strategiset keinot

 • Työnteko on ensisijainen ja kannustavin keino turvata toimeentulo.
 • Työlainsäädäntö ja virka- ja työehtosopimukset kattavat kaikki toimialat ja henkilöstöryhmät turvaten palvelussuhteen vähimmäisehdot.
 • Turvataan työmarkkinoiden sopimusvapaus.
 • Paikallinen sopiminen tapahtuu työehtosopimusten puitteissa varmistaen neuvotteluasetelman tasapuolisuus.
 • Työterveyshuoltoa kehitetään ennaltaehkäisyn ja sairaanhoidon näkökulmista.
 • Työttömille korkeakoulutetuille turvataan kohdennetut työvoimapalvelut.
 • Sosiaaliturva takaa riittävän toimeentulon työnteon katkoksissa sekä edistää nopeaa työhön paluuta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdessä työvoima- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.
 • Sosiaaliturva mahdollistaa työn tekemisen muotojen vaihtamisen ilman väliinputoamista.
 • Sosiaaliturvan rahoitusta kehitetään nykymallin pohjalta.

Työelämän joustot ja turva ovat tasapainossa

Strategiset keinot

 • Työelämän lainsäädäntö sekä pelisäännöt turvaavat mahdollisuuden työntekijän tarpeiden mukaisiin joustoihin ja turvaan eri elämäntilanteissa.
 • Irtisanomissuoja on tehokas ja vahva.
 • Erilaisissa sopimisen malleissa turvataan myös paikallisesti työntekemisen ehdot, tasapuolisuus ja kannustavuus. Palkansaajajärjestöjen kanneoikeus toteutetaan.
 • Työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään kaikilla politiikan alueilla.

Lisätietoja:

Miia Kannisto

johtava asiantuntija

+358505515292

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Pekka Piispanen

johtaja, vaikuttaminen

+358405440302

Lue lisää aiheesta