Työn hakeminen

Työnhaku on mielenkiintoista ja antoisaa, vaikka se aiheuttaa toisinaan stressiäkin. Suhtaudu työnhakuun avoimin mielin ja rohkeasti, mutta määrätietoisesti. Jokaisesta hakuprosessista ja haastattelusta voi oppia, vaikkei se tuottaisi työpaikkaa tulokseksi.

27.5.2019

Hae työtä tehokkaasti

Työn etsiminen opettaa

Työnhaku on mielenkiintoista ja antoisaa, vaikka se aiheuttaa toisinaan stressiäkin. Suhtaudu työnhakuun avoimin mielin ja rohkeasti, mutta määrätietoisesti. Jokaisesta hakuprosessista ja haastattelusta voi oppia, vaikkei se tuottaisi työpaikkaa tulokseksi.

Jos haluat löytää töitä, ole valmis laittamaan aikaa ja vaivaa työnhakuun. Tuo esiin ammattitaitosi, kokemuksesi, osaamisesi ja persoonasi. Luota mahdollisuuksiisi lähtötilanteesen katsomatta: työpaikka voi löytyä – olitpa opintojen alku- tai loppuvaiheessa, vaihtamassa työpaikkaa, hakemassa keikkatyötä tai työttömänä.

Mitä haluat, mitä osaat?

Etenkin opinnoissa pidemmälle ehtineen ja valmistuneen kannattaa etsiä ensisijaisesti koulutustaan vastaavaa työtä. Sen sijaan opintojen alussa olevalle kaikki työkokemus on arvokasta ja valmentaa kohti tulevaisuuden unelma-ammattia.

Ennen kuin ryhdyt työnhakuun, mieti, mitkä asiat ovat tärkeitä sinulle työssä ja elämässä yleensä. Mieti, mitkä ovat omat vahvat puolesi, osaamisesi ja mielenkiinnon kohteesi.  Pohdi, miten tarjolla olevat vaihtoehdot sopivat urapolkuun, jota itsellesi toivot.

Työkokemus on aina arvokasta

Älä lannistu, jos et löydä koulutusta vastaavaa työtä heti, vaan jatka etsimistä.Jos sinulla ei ole aiempaa työkokemusta, koeta työnhakuvaiheessa tuoda ammattitaitosi ja osaamisesi esille jollakin muulla tavalla: voit korostaa esimerkiksi niitä taitoja, joita sinulle on karttunut opiskelussa sekä harrastus- ja järjestötoiminnassa.

Jossain tapauksessa on hyvä harkita myös muiden alojen kuin opiskelualan töitä. Työ kuin työ antaa mahdollsuuden oppia työelämästä ja kerryttää omalla alallakin tarvittavaa osaamista. Mikäli työtä ei löydy kaikesta yrittämisestä huolimatta, mieti, olisiko jatko-opiskelu hyvä vaihtoehto.

Seuraa työpaikkailmoituksia eri kanavista

Tietoja avoimista työpaikoisa on monissa eri välineissä, muun muassa

 • sanoma- ja ammattilehdissä
 • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluissa
 • rekrytointitapahtumissa
 • yritysten verkkosivustoilla
 • erilaisissa verkkopalveluissa
 • sosiaalisessa mediassa.

Seuraa ilmoituksia säännöllisesti useista eri kanavista ja paikoista. Käytä hyväksesi verkkopalvelujen vahtipalveluja ja muita automaattisia toimintoja.

Puskaradiosta ja oma-aloitteisuudesta hyötyä

Muista, että kaikista avoimista työpaikoista ei ilmoiteta julkisesti. Kannattaa olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Käytä lisäksi hyödyksesi yhteyksiäsi ja aiempia työnantajia.

Ystävät, tuttavat, sukulaiset tai vaikkapa naapurit voivat tietää avoimista paikoista ja mahdollisuuksista. Verkostoituminen kannattaa!

Työ- ja elinkeinotoimistot ovat tukena

Työvoimahallinnon työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot eli työkkärit) palvelevat työnhakijoita eri puolilla Suomea. Niistä saat apua työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen sekä työllistymistä ja toimeentuloa edistäviä tukipalveluja. Työministeriön mol.fi-verkkopalvelussa on tietoja avoimista työpaikoista ja CV-nettipalvelu.

Myy osaamisesi hyvällä työhakemuksella ja ansioluettelolla

Tee työhakemus aina huolellisesti. Kirjoita se vastaamaan nimenomaan sitä paikkaa, jota haet. Lue työpaikkailmoitus tarkasti ja hanki lisätietoa.

Soita ja kysy lisätietoja

Usein on hyvä ottaa yhteyttä puhelimitse ennen työpaikkahakemuksen lähettämistä. Työhönottaja ehkä muistaa sinut lukiessaan hakemustasi, mikäli osoitat todella olevasi kiinnostunut työpaikasta.

 • Mieti kysymykset etukäteen ja muista myös kuunnella.
 • Kerro työhönottajalle mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut.
 • Älä vähättele omaa osaamistasi.
 • Tarkista, mitä tietoja työnantaja tarvitsee hakemuksen käsittelyyn, esimerkiksi mahdolliset hakemuksen liitteet, palkkatoivomus, tiedot matkustusvalmiudesta ja kielitaidosta jne.

Tee hakemus huolella

Kerro hakemuksessa koulutuksestasi, osaamisestasi ja motivaatiostasi. Kerro, miksi juuri sinä olisit sopivin työntekijä hakemaasi paikkaan.

Hyvä hakemus on

 • selkeä
 • persoonallinen
 • lyhyt ja ytimekäs
 • perillä ajoissa!

Kirjoita persoonallisella tyylillä. Viimeistele hakemuksen kieliasu ja ulkoasu huolellisesti. Halutessasi voit lisätä valokuvan tai mainita oman kotisivusi verkko-osoitteen. Toinen silmäpari voi olla avuksi, joten luetuta hakemuksesi jollakin ystävälläsi tai tuttavallasi.

Älä ravista palkkatoivetta hihasta

Mikäli työpaikkailmoituksessa pyydetään esittämään palkkatoive, mainitse se hakemuksessasi. Voit kysyä liitostasi, mikä on alasi alkupalkkasuositus.

Puntaroi palkkatoivetta tehtävän luonteen, koulutuksesi ja kokemustaustasi pohjalta. Ole realisti: liian alhainen palkkatoivomus antaa turhan vaatimattoman kuvan; kovin  ylimitoitettu palkkatoive saattaa nostaa tien pystyyn.

Jos käytät suosittelijaa, kysy häneltä suostumus tähän ja kerro, millaista tehtävää olet hakemassa.

Tukea malleista

Hyviä työhakemuspohjia on muun muassa oppilaitosten rekrytointipalvelujen sivuilla. Etenkin suurten yritysten rekrytoinneissa käytetään sähköisiä hakulomakkeita, jotka sijaitsevat yritysten sivustoilla. Jos haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, tutustu yrityksen taustatietoihin ennen hakemuksen tekemistä ja kokoa kaikki tarvittavat tiedot valmiiksi.

Kiteytä osaamisesi ansioluetteloon

Liitä varsinaisen hakemukseen curriculum vitae (CV) eli ansioluettelo. Esittele koulutuksesi, aiempi työkokemuksesi ja osaamisesi. Pidä ansioluettelosi ajan tasalla ja muokkaa sitä sen mukaan, mitä paikkaa haet.

Joskus hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote. Se on virallinen ote kunnan tai valtion palveluksessa olleen työhistoriasta ja vastaa periaatteessa ansioluetteloa.

Työhaastattelussa esittäydytään puolin ja toisin

Valmistaudu työhaastatteluun tutustumalla organisaatioon, johon olet hakemassa. Ota haastatteluun mukaan työ- ja opiskelutodistuksesi varmuuden vuoksi, sillä jotkut työnantajat haluavat nähdä ne. Pukeudu työhaastatteluun siististi, ole ajoissa ja käyttäydy kohteliaasti.

Jäsentele mielessäsi ennen haastattelua asioita joista todennäköisesti keskustellaan, kuten:

 • Miksi olen kiinnostunut juuri tästä työpaikasta?
 • Mitä osaan: missä olen hyvä?
 • Miksi juuri minä olisin paras valinta?
 • Miten työskentelen muiden ihmisten kanssa?
 • Mitä haluaisin kysyä työnantajalta?

Muista tämä työpaikkaa vastaanottaessasi

Kun päätät vastaanottaa työpaikan, on aika solmia työsopimus. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka periaatteessa suullinen työsopimus on myös pätevä.

Kun teet työsopimuksen, sitoudut  tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan.

Kysy neuvoja

Ennen kuin työsopimus tehdään, käydään usein palkkaneuvottelut ja käsitellään muita työsuhteen ehtoja. Kysy tarvittaessa neuvoa työpaikan luottamusmieheltä ja liitostasi. Voit pyytää luonnoksen työsopimuksesta nähtäväksi etukäteen ja liittosi lakimies voi tarkistaa sen ennen allekirjoittamista.

Määräaikaisuudella on oltava peruste

Muistathan, että määräaikaista työsuhdetta solmittaessa määräaikaisuudella on oltava peruste. Määräaikaisuus sitoo molempia osapuolia.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia koeajasta, jonka aikana molemmat osapuolet voivat irtisanoa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Kaikki muut työsuhteen ehdot ovat tällöin kuitenkin voimassa. Koeajan enimmäispituus on neljä kuukautta.

Tarkistuslista työssä aloittamiseen

Muista tehdä työsopimus kirjallisesti!

 • Vaikka suullinen sopimus on yhtä sitova kuin kirjallinen, sen sisältö on vaikea todentaa jälkikäteen. Tee aina kirjallinen työsopimus.

Tarkistuta työsopimuksesi luottamusmiehelläsi tai ammattiliitossasi

 • Työsopimuksen tarkistuttaminen on hyvä tapa varmistaa, että kirjaukset ovat kunnossa, erityisesti jos et ole aivan varma sopimuksen sisällöstä. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on hyvä pyytää nähtäväksi työsuhteeseen mahdollisesti vaikuttavat ohjesäännöt, kuten matkustusohje.

Selvitä, kuka on luottamusmiehesi.

Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi työehtosopimusta

 • Samassa työpaikassa voidaan soveltaa useita työehtosopimuksia, joissa sovitaan muun muassa sairausajan palkasta ja varsinaisen työajan ulkopuolella tehdyn työn korvaamisesta.

Tarkista palkkaerittelyt

 • Saat palkkaerittelyn, josta käy ilmi palkkatiedot, ennakonpidätys sekä mahdolliset lisät ja päivärahat. Varmista, että sinulle on maksettu palkkaa työsopimuksesi mukaisesti. Tarkista, että palkassa ovat mukana kaikki sinulle kuuluvat lisät.

Muista, että työaikalaki koskee kesätyöntekijöitäkin

 • Ylitöiden tekemiseen on aina pyydettävä suostumuksesi. Tarkasta, miten ylityöt korvataan joko työaikalaista tai työehtosopimuksesta.

Muista lomakorvaus

 • Sinulle kertyy vuosilomaa, jos työskentelet vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Näistä säännöistä ensin mainittua sovelletaan ensisijaisesti. Kesätöiden aikana lomaa ei usein ehditä antaa vapaana, vaan se maksetaan lomakorvauksena työsuhteesi päättyessä.

Kysy rohkeasti neuvoja ja apua!

 • Mitä enemmän opit ja kehityt työssäsi, sitä enemmän työkokemuksestasi on hyötyä tulevaisuudessa. Älä epäröi kysyä neuvoja.

Pyydä työtodistus

 • Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyynnöstään saada työtodistus.
 • Työtodistuksessa on mainittava vähintään työsuhteen kestoaika ja työtehtävät.
 • Työntekijän erillisestä pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä tai vain toinen näistä.

Säilytä palkkaerittelysi ja palkkatodistuksesi

 • Saatat tarvita palkkatodistustasi esimerkiksi todistaaksesi kartuttamasi työssäoloehdon työttömyysturvaa varten. Myös verotuksen tarkistamisessa tarvitaan palkkatodistusta.

Liity ammattiliittosi työttömyyskassaan heti työsuhteesi alussa

 • Näin varmistat työssäoloehdon karttumisen. Jos jäät valmistuttuasi työttömäksi, saat työttömyyskassaan maksamasi jäsenmaksut moninkertaisena takaisin jo kuukauden työttömyysjakson aikana.

Älä epäröi pyytää apua ammattiliitostasi

 • Liittosi auttaa sinua, vaikka et vielä olisikaan oman alasi töissä. Voit pyytää neuvoja muissakin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.