Yrittäjyys

Yrittäjyys on työsuhteen rinnalla tärkeä työn tekemisen muoto. Olennainen ero työsuhteessa tehtävään työhön nähden on, että yrittäjä vastaa työstä itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjällä on mahdollisuus teettää työsuoritus muilla ja tehdä työtä useille asiakkaille.

27.5.2019

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana

Yrittäjyys on työsuhteen rinnalla toinen tärkeä työn tekemisen muoto. Olennainen ero työsuhteessa tehtävään työhön nähden on, että yrittäjä vastaa työstä itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Yrittäjällä on mahdollisuus teettää työsuoritus muilla ja tehdä työtä useille eri asiakkaille.

Työtä tarjotaan nykyisin työelämässä usein muulla tavoin kuin työsuhteessa. Yrittäjänä voi toimia

 • elinkeinonharjoittajana,
 • freelancerina tai
 • avoimen yhtiön taikka osakeyhtiön kautta.

Työn teettäjän kanssa tehdyn sopimuksen nimellä ei ole kuitenkaan merkitystä arvioitaessa, onko kyseessä työsuhde vai yrittäjyys.

 

Yrittäjän tunnusmerkkejä

 • työn suorittaja hankkii tarvittavat työvälineet ja työntekopaikan
 • työn suorittaja ei ole velvollinen noudattamaan toimeksiantajan työn tekemistä koskevia määräyksiä
 • korvaus työstä maksetaan työn tuloksen tai laskutuksen mukaan eikä kuluja korvata erikseen
 • korvaukseen ei sisälly ylityö- tai vuosilomapalkkaa
 • yrittäjä maksaa itse eläkkeensä ja vakuutusturvansa. Huomaa, että yrittäjän on vaihdettava palkansaajan työttömyyskassasta ammatinharjoittajien ja yrittäjien kassaan.

 

Ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys Akavassa

Korkeasti koulutetun yrittäjyyden merkitys ja kysyntä kasvaa kaiken aikaa. Se on välttämätöntä suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työllisyysasteen kohottamiseksi. Tämän rinnalla työura koostuu yhä useammin limittäisestä vuorottelusta palkkatyössä ja itsensä työllistämisestä. Samalla palkkatyö muuttuu kaiken aikaa yrittäjämäisemmäksi. Muutos näkyy selvästi korkeakoulutettuja edustavan Akavan kentässä. Yrittäjyys on yhä useammalle akavalaiselle varteenotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto palkkatyölle.

Perinteisesti ammatinharjoittajia ei juuri ole otettu työntekijäjärjestöihin. Akava on tässä selvä poikkeus. Akavan liitot järjestöt ovat tutkinto- ja ammattikuntapohjaisia, joten ammatinharjoittajien ja yrittäjien on ollut luontevaa kuulua oman alansa ammattijärjestöön.

Akavassa on lähes 24 000 ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsentä, mikä on reilut viisi prosenttia kaikista työelämässä olevista akavalaisista. Akavalainen ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjoukko on varsin moninainen, mutta heitä yhdistää oman alan vahva ammatti-identiteetti ja huipppuosaaminen sekä tinkimätön työ- ja ammattimoraali.

Akavasta tukea yrittäjänä toimivalle

Monessa Akavan jäsenjärjestössä toimii yrittäjä- tai ammatinharjoittajien asioita edistävä työryhmä, jaosto, toimikunta tai neuvottelukunta. Akava-kentässä toimii AKY – Akavalaiset yrittäjät edunvalvontajärjestö.  Se kokoaa yhteen seuraavien Akavan liittojen yrittäjäjäsenet

 • Agronomiliitto
 • Akavan Erityisalat
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja
 • Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA
 • DIFF – Ingenjörerna i Finland
 • Insinööriliitto IL
 • Juristiliitto
 • Kirkon akateemiset AKI
 • Kuntoutusalan Asiantuntijat
 • Loimu
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
 • Suomen Ekonomit
 • Suomen Eläinlääkäriliitto
 • Suomen Farmasialiitto
 • Suomen Psykologiliitto
 • Suomen Puheterapeuttiliitto
 • Suomen Työterveyshoitajaliitto
 • Tekniikan akateemiset TEK
 • Tieteentekijöiden liitto
 • Tradenomiliitto TRAL
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Lisätietoja www.aky.fi

 

Miksi ammatinharjoittajan tai yrittäjän kannattaa liittyä tai kuulua Akavan jäsenjärjestöön?

Akavan jäsenjärjestöön kuuluvalla ammatinharjoittajalla ja yrittäjällä on käytännössä samat jäsenedut kuin työsuhteisilla jäsenillä. Ainoastaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän jäsenmaksu vaihtelee jäsenjärjestöittäin. Jäsenmaksuun kuuluu palkansaajakassan jäsenmaksun työttömyysturvalain tarkoittaman jälkisuoja-ajan.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjäasemassa olevalla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan palkansaajakassasta vaan yrittäjien vakuuttaminen tapahtuu yrittäjien omassa työttömyyskassassa, joka kahden aiemmin toimineen kassan yhdistymisen jälkeen on 1.1.2020 alkaen Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT. Kassaan kannattaa liittyä kolmen kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jolloin ansioturvaan ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä työttömyyskassasta eroamisesta.

Lakimiespalveluja ja yrittäjäneuvontaa

Akavan jäsenjärjestöt tarjoavat yrittäjäjäsenilleen oman yrittäjyyden alaan liittyviä lakimiespalveluita ja neuvontaa. Neuvontaa on tarjolla muun muassa

 • yrityksen perustamisessa
 • sosiaaliturvan järjestämisessä
 • työntekijän palkkaamiseen liittyvissä ja
 • työoikeudellisissa kysymyksissä.

Lisäksi yrittäjä- ja pientyönantajan velvoitteisiin liittyvää tietoa on runsaasti Akavan jäsenjärjestöjen kotisivuilla. Tämän lisäksi jotkut jäsenjärjestöt tarjoavat yrittäjille tietoutta jäsensivuillaan.

Yrittäjäkoulutusta

Yrittäjä- ja pientyönantajatietoutta on jaossa monien jäsenjärjestöjen säännöllisissä ammattikuntapohjaisissa tai useamman jäsenjärjestön yhteisissä sekä AKY:n järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Lisäksi Akava järjestää vuosittain yrittäjätapahtuman jäsenjärjestöjen ammatinharjoittajille ja yrittäjille.

Yrittäjäedunvalvontaa

Akavan jäsenjärjestöt hoitavat oman ammattialansa edunvalvontaa. Akava vastaa koko jäsenjärjestökentän yhteisestä ammatinharjoittamiseen ja yrittäjyyteen liittyvästä edunvalvonnasta tiiviissä yhteistyössä sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Tutustu Akavan yrittäjäohjelmaan

Akavan yrittäjäohjelma

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta