Akavan lausunnot

Tältä sivulta löydät kootusti Akavan viralliset lausunnot.

9.9.2019

Akavan lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Akava toteaa Verohallinnolle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista jäsenjärjestönsä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n esittämät huomiot. Luonnos Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Akava ry:n jäsenjärjestö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry on antanut seuraavat kommentit, jotka Verohallinnon tulisi ottaa

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Akava suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti kaikkiin ponnisteluihin, joilla suomalaisia kotitalouksia kannustetaan säästämään ja kartuttamaan omaa rahoitusvarallisuuttaan. Akava ei kuitenkaan kannata esitetyn kaltaisen osakesäästötilin käyttöönottoa muun muassa koska osakesäästötili on liian suppea. Se tarjoaa kotitalouksille

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta, että Akavalla ei ole huomautettavaa esitetyistä muutoksista osaksi tulotietojärjestelmän tietosisältöä. Akava nostaa esille, että tulorekisterin tietosisältö ei tässä vaiheessa kata kaikkia etuudenmaksajien tietotarpeita. Tämä on tarpeen

Lue lisää »

Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” muun muassa, että työelämässä tekoäly korvaa ensi sijassa yksittäisiä työtehtäviä, ei kokonaisia ammatteja. Tämä vapauttaa työntekijöiden resursseja sellaiseen, mihin kone ei pysty. Muutoksen seurauksena tuottavuus paranee, mutta työntekijöiden osaamista tarvitaan kuitenkin edelleen. Akava nostaa esiin kysymyksiä osaamisesta: kenen

Lue lisää »

Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILOn kansainvälisen työkonferenssin standardiaiheesta vuonna 2019; Ending Violence and Harassment in the World of Work; 2. käsittelyä valmisteleva raportti V (1)

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ- ja elinkeinomisteriölle antamassaan lausunnossa ILOn kansainvälisen työkonferenssin standardiaiheesta vuonna 2019; Ending Violence and Harassment in the World of Work; 2. käsittelyä valmisteleva raportti V (1) muun muassa että pitävät erittäin tärkeänä ILOn vuoden 2019 kansainvälisen työkonferenssin standardiaihetta työelämässä ilmenevän väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi.

Lue lisää »

Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi muun muassa kannattavansa esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen pääosin nopeuttaa käsittelyä. Maksuperusteisuus vähentää takautuvasti maksettavien palkkojen ja lisien aiheuttamien takaisinperintöjen määrää. Akava huomauttaa, että esityksessä on vielä joitakin kohtia, joita

Lue lisää »