Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava Works -talousennuste: Suomen talous nousee nopeasti koronarajoitusten keventyessä

Akava Works -talousennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 3,0 prosenttia vuonna 2022. Yksityinen kulutus on tärkein kasvun vauhdittaja. Työttömyyden vähentyminen on ollut viime kuukausina verkkaista. Rajoitusten purkaminen auttaa palvelualoja palaamaan aiempaan liiketoiminnan määrään, mikä vähentää lomautettujen ja työttömien määrää. Maailmantalouden elpyminen vetää viennin ja yksityiset investoinnit

Lue lisää »

Akava keskittää ja vahvistaa tiedontuotantoaan

Akavan tiedontuotannon Akava Worksin resursseja vahvistetaan. Akava Works tekee jatkossa laajemmin selvityksiä sekä omana tuotantona että toimeksiantoina ulkopuolisille kumppaneille ja osallistuu myös yhteistyöhankkeisiin. Akava eroaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) kannatusyhdistyksen jäsenyydestä siirtääkseen resursseja omaan tiedontuotantoonsa, päätti Akavan hallitus kokouksessaan 8. kesäkuuta 2021.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akava, SAK, STTK ja EK: Terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja kustannusten hallinta edellyttävät monikanavaista rahoitusta

Järjestöjen mielestä terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta tarvitaan jatkossakin. Monikanavaisuus vahvistaa palvelujen rahoitusta ja turvaa perustuslaissa todettuja oikeuksia saada riittäviä terveyspalveluja. Monikanavaisen rahoituksen purkaminen pahentaisi julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia ja voi olla siksi perustuslain vastainen. Palvelujen kysyntä kasvaisi selvästi enemmän kuin rahoitus vahvistuisi. Tämä johtuu siitä, että yksityisissä palveluissa asiakkaiden rahoitusosuus on selvästi

Lue lisää »

Järjestöt odottavat parlamentaariselta TKI-työltä tuloksia – ”Näillä viidellä keinolla Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistuu”

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijät, Tekniikan akateemiset TEK, Lääkäriliitto ja Sivistystyönantajat vaativat, että nykyisen hallituksen tulee tehdä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista tukevat päätökset mahdollisimman pian. Kaikkien eduskuntapuolueiden on tärkeää linjata yhdessä syyskuun loppuun mennessä, miten julkiset TKI-panostukset nostetaan kohti 4 prosentin tavoitetta.

Lue lisää »

Akavan liitot työllistävät 4H:n Taimiteossa 11 nuorta, jotka istuttavat metsää vanhalle turvesuolle

Kesäkuussa 2021 Akavan liitoille istutetaan yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea vanhalle turvesuolle Pehkeensuolle. Istutuspaikka sijaitsee Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Taimiteon tarkoituksena on istuttaa uutta metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Istuttajina toimivat suomalaiset nuoret. Akavan liittoja oli Taimiteossa mukana jo viime vuonna, jolloin Akava-metsää istutettiin lähes

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian uudet palkkasuositukset julkistettu: sosiaalityöntekijän ja sosionomin suosituspalkat alkavat 3500–4100 eurosta

– Palkkasuositusten päivitys oli tarpeen, koska edelliset olivat jo kahden vuoden takaa. Suositukset on tehty käyttäen apuna Talentian uutta sosiaali- ja varhaiskasvatusalan jäsenistön palkkakyselyä, kertoo neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa Talentiasta. Myös palkkasuosituksen rakennetta muutettiin vastaamaan useissa kunnissa nykyään käytössä olevaa organisaatiorakennetta ja johtotehtäviä. Mukana ovat myös ensikertaa tehtävät, joissa toimitaan ylemmällä

Lue lisää »

Työpaikkailmoitus: Tieteentekijät hakee oikeustieteen ylioppilasta määräaikaiseen työsuhteeseen

Tieteentekijät on akavalainen yliopisto- ja tutkimussektorin suurin ammattiliitto. Etsimme ammattitaitoiseen ja energiseen tiimiimme oikeustieteen opiskelijaa avustamaan seuraavan  työehtosopimusneuvottelukierroksen ajaksi työoikeudellisessa jäsenneuvonnassa ja tieteentekijöiden edunvalvonnan tehtävissä, sekä muissa mahdollisissa edunvalvontatiimin avustavissa tehtävissä. Hakemallamme henkilöllä on vähintään kaksi vuotta oikeustieteen opintoja takana ja työoikeuden perusopinnot suoritettuna. Olet reipas ja oma-aloitteinen sekä kiinnostunut työoikeudesta

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Varhaiskasvatuslakiin esitetään kopiota perusopetuslain virheistä

Jos yleinen tuki ei riittäisi, sitä pitäisi tehostaa. Jos tehostaminenkaan ei riittäisi, lapselle pitäisi tehdä erityisen tuen päätös. OAJ ei kannata tällaista mallia varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. – Esitys toisi nyt perusopetuksesta tutun sekasotkun varhaiskasvatukseen. Lakiin esitetään kolmiportaista tukea, mutta tuen portaiden välinen ero on täysin epäselvä eikä lapselle säädetä oikeutta mihinkään

Lue lisää »