Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Kilpailukieltosäännöksen muuttaminen myönteinen askel

Akava pitää hyvänä, että työministeri Timo Harakka on päättänyt aloittaa kolmikantaisen lainvalmistelun kilpailukieltosäännöksen muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. Akava on pitänyt pitkään esillä kilpailukieltosopimusten lisääntymisen työmarkkinoille aiheuttamia ongelmia.

Lue lisää »

Työmarkkinajärjestöillä useita selvityksiä tekeillä työeläkevakuutusyhtiöiden tarjoamaan työhyvinvointitoimintaan liittyen

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat joulukuussa 2015, että vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä laaditaan työeläkevakuutusyhtiöistä riippumaton selvitys työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvän toiminnan ohjeistuksen sekä työeläkemaksun hoitokustannusosaa ja asiakashyvityksiä koskevien muutosten vaikutuksista vakuutuksenottajien ja vakuutettujen palveluihin sekä toimeenpanon tehokkuuteen ja hajautukseen. Jukka Ahtelan ja Tuula Lempiäisen laatima riippumaton selvitys julkaistiin 9.10.2019.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Kesäduunari-info: Määräaikainen työsuhde edellyttää perusteltua syytä

– Määräaikaisuuteen on oltava perusteltu syy, muistuttaa Kesäduunari-infon neuvoja Liisa Lehtonen. Lehtosen mukaan tilanteet toki vaihtelevat, ja työsuhteen määräaikaisuuden perusteita on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Myös poikkeuksia on esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kohdalla. – Ruuhkahuipun tasaaminen on tavanomainen syy määräaikaiselle työsuhteelle, mutta se ei yleensä käy perustellusta syystä enää silloin, kun työsuhde

Lue lisää »

Akavan asiantuntijat mukana työllisyyden edistämisen työryhmissä

Työministeri Timo Harakan johdolla toimiva ministerityöryhmä päätti heinäkuussa seitsemästä työryhmästä, jotka valmistelevat toimenpide-ehdotuksia hallitusohjelmassa olevien työllisyyslinjausten toteuttamiseksi. Työryhmien asialistalla ovat työvoimapolitiikan palvelurakenne, palkkatuki ja etuudet, työkyvyn edistäminen, osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto, jatkuva oppiminen, työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen, työlainsäädäntö sekä paikallinen sopiminen. – Työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa tehtävä yhteinen valmistelu on tärkeää Suomen

Lue lisää »

Akava uudistaa EU-edunvalvontaansa

– Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa yhteinen edunvalvontakonsepti pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa. Meillähän on hyvin samankaltaiset vaikuttamistyön tarpeet ja kohteet. Tässä työssä vahvistamme yhteistyötä merkittävästi, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Työlainsäädäntöä, työaikoja koskevia linjauksia, samapalkkaisuusasioita ja työsuojelua koskevia säädöksiä tehdään laajasti EU:n tasolla. Lisäksi työelämän muutos ja digitalisaatio edellyttävät yhteisten eurooppalaisten

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Haemme Helsingin Pasilassa sijaitsevaan toimistoomme jäsensihteeriä

ETSIMME toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen asiakaspalveluhenkistä osaajaa. Tehtäviisi kuuluu mm. Jäsenmaksuliikenne Jäsenrekisterin ylläpito Jäsenhakemusten käsittely Jäsenyysneuvonta sähköpostitse ja puhelimitse Sinulla on innostunut asenne asiakaspalveluun ja kykyä toimia palvelutehtävässä. Omaat hyvät tietotekniset valmiudet ja olet nopea oppimaan uutta. Koulutukseltasi olet esimerkiksi tradenomi. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä tai ammattiliitoista katsotaan eduksi, mutta ei

Lue lisää »

Suomen Lakimiesliitto kiirehtii maalittamisen kriminalisointia

Maalittamisella tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jossa kohteeksi otetusta henkilöstä tai hänen läheisistään kaivetaan eri lähteistä tietoja ja pyritään niitä eri tavoin hyödyntämällä epäasiallisesti vaikuttamaan kohteen toimintaan. Asiantuntijat ovat olleet erimielisiä siitä, missä määrin nykyinen rikoslaki mahdollistaa ilmiöön puuttumisen ja tarvitaanko uusia lainsäädännöllisiä keinoja. – Erityisesti viranomaistoiminnan turvaaminen on laillisesti toimivan yhteiskunnan

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työntekijöiden huono kohtelu Valtorissa vaarantaa valtion turvallisuutta

”Työnjako Valtorissa on sen toiminnan alusta asti ollut epäselvä. Tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen tietoturvariskejä ja henkilöstön vakavaa kuormittumista. Miten kauan Valtorissa ollaan valmiita peittelemään työntekijöiden vakavaa uupumista? Lainsäädäntö, ohjeet ja toimintatavat ovat ristiriidassa keskenään, mutta ongelmaan ei puututa”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo. Valtori (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus)

Lue lisää »