Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.2.2024

Uusimmat tiedotteet

Akava: Paikallisen sopimisen lakipaketissa on pahoja valuvikoja

Akava on pettynyt, että paikallisen sopimisen edistämisen valmistelussa ei ole otettu huomioon laajennusten todennäköisiä seurauksia. Muutokset voivat lisätä riskiä työnteon vähimmäisehtojen ohittamiselle ja työvoiman hyväksikäytölle sekä heikentävät yrityskentässä järjestäytymisen kannusteita.
Lue lisää »

Tiedoksi medialle: Akavan ja liittojen toimet tiistaina 6.2.

Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen ulosmarsseista, joiden järjestämistä Akava koordinoi. Katsomme, että hallitusohjelman työelämää koskevat tavoitteet ja keinot keskenään ristiriitaisia. Olemme neuvottelujen ja sopimisen kannalla. Ehdotuksemme tilanteen ratkaisemiseksi eivät ole saaneet vastakaikua, joten ilmaisemme mielipiteemme entistä painokkaammin marssimalla ulos työpaikoilta.
Lue lisää »

Akava: Työmarkkinakonfliktissa ratkaisun avaimet ovat maan hallituksella

Akava on esittänyt hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa. Esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua. Akava korostaa, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin. Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen poliittisesta työtaistelutoimesta, jonka järjestämistä Akava koordinoi.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan hallitus valitsi varapuheenjohtajat kaudelle 2024–2025

Akavan hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 24. tammikuuta varapuheenjohtajat kaudelle 2024–2025. Edellisen kauden puheenjohtajisto jatkaa tehtävässään. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Jari Jokinen ja muut varapuheenjohtajat ovat Katarina Murto, Ville-Veikko Rantamaula ja Mikko Salo. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren johtaa puheenjohtajistoa.
Lue lisää »

Akavan ratkaisuehdotukset työelämäuudistusten tasapainottamiseksi

Olemme ehdottaneet ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin saavuttaa tasapainoa hallituksen työelämää koskeviin esityksiin sekä saada niille yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Kokonaistarkastelu muutoksista ja niiden vaikutuksista on tärkeää. Mielestämme tulisi etsiä järjestöjen ja hallituksen yhteistyöllä ja neuvotteluilla keinot, joilla saavutetaan työllisyysvaikutuksia.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen työterveyshoitajaliitto: Minne katosi suomalainen sopimisen kulttuuri?— Työmarkkinakriisi on ratkaistava neuvottelemalla

Suomen työterveyshoitajaliitto ottaa kantaa työelämämuutoksiin, joita maan hallitus on tekemässä. Hallitusohjelmassa on monia kannatettavia työikäisiin kohdistuvia kirjauksia, mutta myös useita työikäisten asemaa heikentäviä kirjauksia, joita liitto vastustaa. Merkittävin näistä on palkankorotusten sitominen vientialojen sopimuksiin, joka heikentää jäsenten mahdollisuuksia nousta palkkakuopasta.
Lue lisää »

Akavan Erityisalat: Pienten humanistialojen rahoitusta parannettava

Yliopistojen rahoitusmalli ohjaa yliopistoja luopumaan pienistä yksiköistään ja keskittymään suuriin. Suurten mittaluokkien tehokkuuslogiikkaa ei kuitenkaan voi soveltaa monialaista sivistystä tavoiteltaessa. On sivistysyhteiskuntamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi pienet humanistialat pysyvät elinvoimaisina, korostaa Akavan Erityisalat. Liitto jäsenyhdistyksineen antoi lausuntonsa yliopistojen rahoitusmallista 19.2.2024.
Lue lisää »