Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän työssä ei ole löydetty yhteistä näkemystä siitä, miten eläkejärjestelmien yhdistäminen voisi tapahtua kustannusneutraalisti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen tänään. Akava on pettynyt siihen, että työryhmässä ei löydetty yksimielisyyttä.

Lue lisää »

Akava: Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä ei tuottanut yllätyksiä

Tuore kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä vastasi Akavan mielestä odotuksia. Suomen työeläkejärjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä siinä ole kiireellisiä uudistuksia vaativia ongelmia. Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden parantamiseksi selvitetään parhaillaan keinoja. Raportti nostaa esiin huolenaiheena Suomen julkisen talouden melko suuren kestävyysongelman.

Lue lisää »

Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja kannattaa kolmikantaisen valmistelun aloittamista. Samassa yhteydessä tulisi aloittaa laajempi sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen, Akava huomauttaa.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Suomessa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan 10.6.2016. Sopimus tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet perustuvat lakiin. Yleissopimuksen mukaan vammaisilla henkilöillä on muun muassa oikeus koulutukseen (artikla 24) ja oikeus työhön (artikla 27) yhdenvertaisesti muiden kanssa. – Edistysaskelista huolimatta lähes 70 prosenttia vastaajista kokee, että vammaisten henkilöiden oikeus tehdä työtä

Lue lisää »

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Sosiaaliturvauudistus on toteutettava rahoituksellisesti kestävällä tavalla ja työnteon on oltava ensisijainen keino toimeentulon turvaamisessa. Työn vastaanottamisen puolestaan on oltava kannattavaa ja ansioiden vaikutettava sosiaaliturvan tasoon. Työntekijöillä ja työnantajilla on merkittävä rooli sosiaaliturvan rahoittajina. Sosiaaliturvauudistuksessa on otettava huomioon muuttuva työelämä ja erilaiset työnteon muodot. Yhdistelmävakuutuksen ja sovitellun päivärahan jatkokehittäminen on tarpeen.

Lue lisää »
Opiskelija selailee kirjaa kirjastossa.

Akava ja Suomen Ylioppilaskuntienliitto SYL kutsuvat keskustelemaan sivistyksestä

Sivistys on jokaisen ihmisen perusoikeus ja tärkeä voimavara Suomen menestykselle.. Sivistys syntyy kohtaamisista. Me tarvitsemme muita ihmisiä sivistyäksemme. Nuorten mahdollisuudet sivistymiseen ovat heikentyneet viimeisen puolentoista vuoden aikana. Sivistyksen keskiössä ovat oppilaitokset, jotka ovat koronapandemian vuoksi joutuneet siirtymään enemmän tai vähemmän etäopetukseen. Korona-aika on osoittanut, että sivistymisen mahdollisuuksien turvaaminen on merkittävä

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Tekniikan akateemiset TEK: Viisi kestävää ratkaisua – tässä ovat Suomalaisen insinöörityöpalkinnon finalistit 2021

Suomalainen insinöörityöpalkinto kunnioittaa tekniikan alan osaajia ja osaamisen soveltamista käytäntöön. Se tuo valokeilaan ihmiset tekniikan takana. 30 000 euron arvoisen palkinnon saa henkilö tai työryhmä tunnustuksena huomattavasta insinööri- tai arkkitehtityöstä. Palkinnon jakavat Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF vuosittain. Viime vuonna palkinnon voitti Sensible 4:n GACHA-robottibussin tiimi.

Lue lisää »

Insinööriliitto IL: Teknologiateollisuuden yrityksiä uhkaa paikallisen sopimisen loppu

Teknologiateollisuus ry sanoutui keväällä irti työehtosopimusten tekemisestä. He ulkoistivat työehtosopimusten tekemisen apuyhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Tällä on työnantajaliittojen ilmoituksen mukaan se vaikutus, että normaalia työehtojen jälkivaikutusta ei ole olemassa, jos sopimuksia ei onnistuta uusimaan marraskuun loppuun mennessä. Heidän kantansa tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki nykyiset paikalliset sopimukset muun muassa työajoista

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Luukkainen huolissaan opetusresurssien riittävyydestä ammatillisessa koulutuksessa

– On seurattava tarkoin, kuinka oppivelvollisuuden laajennus tehdään. Uudistuksen onnistuminen riippuu sen resursoinnista. Onko oppilaitoksilla rahoitusta siihen, että ne voivat ostaa opettajilta lisää työaikaa vai onko tarkoitus teettää lisätyöt urakkana entisten tehtävien päälle? Jälkimmäinen vaihtoehto ei tule kysymykseen, Luukkainen sanoo. – Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus pitää vakiinnuttaa nykyistä korkeammalle tasolle. Tällöin

Lue lisää »