Tiedotteet ja uutiset

Tältä sivulta löydät Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava, JUKO ja YTN: Paikallinen sopiminen yleistä, mutta luottamusmiesten tiedonsaantia kehitettävä

Tuore Akava Worksin luottamusmiesbarometri nostaa esiin, että paikallisen sopimisen käyttö on yleistä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta on käytetty 89 prosentissa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luottamusmiesten työpaikoista ja 82 prosentissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesten työpaikoista. Akava, JUKO ja YTN korostavat, että selkeä kehittämiskohde on luottamusmiesten tiedonsaanti.

Lue lisää »

Akava: Henkilöstöedustus uudistettava ja saatettava ajan tasalle

– Akava edellyttää, että hallintoedustuslain henkilöstöedustusta koskevat säännökset päivitetään yhteistoimintalain uudistamisen yhteydessä. Nykyinen laki sallii vapaamuotoiset järjestelyt, joissa henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuus ei toteudu lain tarkoittamalla tavalla, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään 22. marraskuuta

Lasten on hyvä tietää, missä aikuiset tekevät työtä ja mitä työnteko on.  Lapsi mukaan töihin -päivän järjestäjät uskovat, että työpaikkojen kannustava ja työelämäkäytänteitä kehittävä ote takaa, että työn ja perheen yhteensovittamisessa onnistutaan paremmin. Toivomme, että lasten näkyminen työpaikoilla teemapäivänä helpottaa keskustelua työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisesta vuoden muinakin päivinä. Teemapäivän vietto

Lue lisää »

Arene, UNIFI, AMKE, Akava, KT, STTK, Keskuskauppakamari ja Sivista: Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on moninkertaistettava

Osaajapula uhkaa suomalaisten hyvinvointia Tuoreimman väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä jatkaa vähentymistä, mikä tarkoittaa entisestään pahenevaa pulaa osaajista koko maassa. Huoltosuhteen heikentyminen uhkaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita, tulonsiirtoja ja eläkkeitä. Koulutus- ja osaamisperäisen maahanmuuton kunnianhimoisena tavoitteena onkin oltava työikäisen väestön vähentymisen lieventäminen ja jopa 2030-luvulla uhkaava Suomen väkiluvun vähenemisen ehkäiseminen. Talent Boost

Lue lisää »

Akava: Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista

Suomen työeläkejärjestelmä on vakuutusperusteinen ja sen kulmakivi on ansaintaperiaate. Työeläkejärjestelmän perusteella maksettavat eläkkeet perustuvat työn tekoon. Työeläkettä karttuu suhteessa tehdystä työstä saatuun palkkaan, maksetun työeläkevakuutusmaksun perusteella. Työntekijän eläkelain mukainen järjestelmä rahoitetaan kokonaisuudessaan työnantajien ja työntekijöiden maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla. – Pitää muistaa, että työeläkkeet eivät ole valtion verovaroin kustannettavia etuuksia kuten Kelan

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suomen Hammaslääkärilehti etsii uutta päätoimittajaa

Hammaslääkärilehden päätoimittaja johtaa lehden kokenutta ja ammattitaitoista toimitustiimiä Suomen Hammaslääkäriliiton toimistolla. Lehden tieteellisestä sisällöstä vastaa Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, jonka kanssa päätoimittaja toimii tiiviissä yhteistyössä. Päätoimittaja vastaa Suomen Hammaslääkärilehden sisällöstä, lehden journalistisen ja tuotantoprosessin johtamisesta, lehden kehittämisestä ja budjetista. Päätoimittajan odotetaan myös itse kirjoittavan lehteen. Tehtävään edellytetään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta.

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto, Suomen Psykologiliitto: Työelämän moninaiset haasteet työkyvylle edellyttävät työterveyshuollossa ammattilaisten yhteistyötä

Moniammatillinen työterveyshuolto vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työyhteisön toimivuutta, kun se on – oikea-aikaista – tarvelähtöistä siten, että asiakasorganisaation tarpeisiin vastataan asiantuntemuksen omaavien ammattilaisten palveluilla – suunniteltu asiakasorganisaation kanssa yhteistyössä. Yhteistyön tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta tulee seurata ja arvioida hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Työnantajat vastaavat työterveyshuollon järjestämisestä ja siihen käytettävistä resursseista. Minimissään

Lue lisää »

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa sulautuu KOKO-kassaan

KOKO-kassaan kuuluu nyt 200 000 ja MMA-kassaan 15 000 palkansaajaa. 14 liittoa vakuuttaa jäsenensä KOKOssa. – KOKO-kassalla on paras ammattiosaaminen korkeasti koulutettujen ansioturvan hoitajana. On hienoa saada joukkoon lisää huippuammattilaisia myynnin ja markkinoinnin alalta. Asenteemme jäseniin on myös samanlainen: yhdessä saamme asiakastyytyväisyystutkimuksissa kassakentän korkeimpia arvosanoja, KOKOn kassanjohtaja Outi Mäki sanoo.

Lue lisää »