Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulta löydät julkaisujärjestyksessä kaikki Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

Akavan ilmastolinjaukset

1 Ilmastopolitiikan tavoitteet 2 Euroopan unionin ilmastopolitiikka 3 Suomen ilmastopolitiikka 4 Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus 5 Innovaatiot ilmastonmuutoksen torjunnassa 6 Verotus ja yritystuet ilmastopolitiikassa 7 Kehitysyhteistyö ilmastopolitiikan tukena Tutkimus ja tieto ohjaavat ilmastotavoitteita Ilmastonmuutoksen hillitseminen on elämän kannalta välttämätöntä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa keskeisesti maapallon

Lue lisää »

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 1.  Muuttuva työelämä tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteita Työelämän muutokset haastavat meitä monin tavoin ja monella tasolla. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon monimuotoisuus ja luoda puitteet vähemmistöryhmien ja heikommassa asemassa olevien osallisuudelle. Työpaikoilla pitää

Lue lisää »

Innovaatio-ohjelma

1.  Yritysten innovaatiotoiminnan tilannekuva Akavan strategian mukaan kasvua tukevan elinkeinopolitiikan uudistaminen varmistetaan huolehtimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan voimavaroista. Suomi on yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluu koulutettu työvoima, innovaatiojärjestelmä, verotus, energia, logistiikka, laadukas sääntely ja avoin

Lue lisää »

Elinkeinopoliittinen ohjelma

1. Akavan elinkeinopolitiikan tavoite Akava painottaa kasvun ja työllisyyden eväitä elinkeinopolitiikassa Tässä ohjelmassa kuvataan Akavan elinkeinopoliittisten linjausten perusta ja yksityiskohtaiset tavoitteet. Elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan, että syntyy osaamisintensiivisiä yrityksiä ja työpaikkoja sekä varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja

Lue lisää »

Akavan sosiaaliturvalinjaukset

1. Johdanto Sosiaaliturvan uudistamisen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajalti. Nykyjärjestelmässä on havaittavissa epäkohtia, jotka ovat seurausta etuus- ja palvelujärjestelmien pirstaleista kehittämisestä. Lisäksi julkisen talouden kestävyysvaje ja demografian muutos asettavat kustannuspaineita.   Tulevalta sosiaaliturvauudistukselta odotetaan paljon.

Lue lisää »

Monimuotoisen työn ohjelma

1.  Johdanto Työelämää määrittävät odotukset teknologisesta murroksesta, joka muuttaa työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä. Tämä murros vaatii työtä tekevältä kykyä sopeutua ja oppia uusia taitoja monimuotoistuvassa työelämässä pärjäämiseksi. Kaikki

Lue lisää »

Työelämätavoitteet

1. Johdanto Työelämä ja työmarkkinat muuttuvat koko ajan ja osin eri tahtia. Voimme vaikuttaa työelämään luomalla mahdollisimman hyvät edellytykset työnteolle muun muassa vaikuttamisella, työlainsäädännöllä ja määrätietoisella toiminnalla ja yhteistyöllä. Työelämäohjelma kuvailee nykytilannetta ja kehityssuuntia sekä

Lue lisää »

Terveyspoliittinen ohjelma

Akavan tavoitteena on terve väestö ja korkea työllisyysaste Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan. Sijoitamme hyvinvointiyhteiskunnan perustaan vahvistamalla ihmisten voimavaroja ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen  otetaan seuraavien hallituskausien

Lue lisää »

Työstä ja osaamisesta kasvua

Työstä ja osaamisesta kasvua Johdanto: Akavan päätavoitteet Kymmenen vuotta kestäneen taantuman jälkeen tulevalla hallituksella on mahdollisuus kehittää hyvinvointiyhteiskuntaamme pitkälle 2030-luvulle. Taloudelliset haasteet eivät silti ole poistuneet. Väestön ikääntymisen takia on uhkana, että julkinen talous muuttuu

Lue lisää »

EU-vaalitavoitteet 2019

1.  Visio kohti vahvaa EU:ta EU:lla menee nyt paremmin kuin vuosiin. Talouden kriisit on toistaiseksi taltutettu ja talouskasvu on elpynyt Euroopassa. Britannian lähestyvä EU-ero on yhdistänyt jäsenvaltioita ja vahvistanut myös kansalaisten tukea unionille. Siksi nyt

Lue lisää »

Veropoliittiset tavoitteet

1.  Akavan visio vuoteen 2023 mennessä Akavan vuonna 2017 hyväksymässä visiossa lähdetään siitä, että laadukkaat julkiset palvelut voidaan taata tulevaisuudessa vain lisäämällä työntekoa.  Akavan näkemys on, että julkinen talous tasapainotetaan korkealla työllisyydellä ja pitkillä työurilla,

Lue lisää »

Korkeakouluvisio

Askeleita kohti  2030-luvun korkeakoulutusta Akavan hallituksen visiotavoitteet vuoteen 2027, korkeakoulupoliittiset tavoitteet korostettuina.   Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö ja niiden rahoitus on uudistettu edellisten hallituskausien aikana. Toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio ja globalisaatio sekä koulutuksen rahoitusleikkaukset

Lue lisää »