Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulla on käytettävissä julkaisujärjestyksessä Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

Akavan yrittäjyysohjelma

Tuomme yrittäjyysohjelmassamme esiin keskeiset ehdotuksemme akavalaisen ja korkeakoulutetun yrittäjyyden ja monimuotoisen työn edistämiseksi, yksinyrittäjän aseman parantamiseksi sekä kasvun ja kasvuyrittäjyyden vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on, että Suomessa arvostetaan yrittäjyyttä, yrittäjäksi on helppo ryhtyä ja mahdollistetaan yrittäjänä kehittyminen ja menestyminen.
Lue lisää »

Akavan tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleihin 2024

Akava kannattaa vahvaa Euroopan unionia. Tavoitteenamme on osaava ja sivistynyt Eurooppa, jossa on vankka talouskasvu sekä toimivat sisämarkkinat ja liikkuvuus. Euroopassa pitää panostaa voimakkaasti tieteeseen, tutkimukseen ja kestävään kehitykseen. Korostamme sellaista eurooppalaista yhteistyötä, joka luo paljon lisäarvoa kansalaisille.
Lue lisää »
Kuvassa jalankulkijoita Helsingin keskustassa

Veropoliittiset linjaukset

Akavan mielestä Suomen verojärjestelmä pitää uudistaa siten, että se auttaa ratkaisemaan talouden suuria ongelmia ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. Talouden kasvukyky asettaa rajat kansakunnan hyvinvoinnin nousulle sekä julkisen sektorin koolle ja julkisten palvelujen laajuudelle. Verojärjestelmän pitäisi edistää vahvempaa talouden kasvukykyä, korkeampaa työllisyyttä ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.
Lue lisää »

Akavan ilmastolinjaukset

Akava edistää oikeudenmukaista ja tavoitteellista ilmastopolitiikkaa, joka tekee mahdolliseksi, että jokaisella Suomessa asuvalla on mahdollisuus osallistua ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimiin ja jokainen kokee ilmastotoimet hyödyllisiksi. Akava korostaa olevansa sitoutunut edistämään ilmastopositiivisia toimintatapoja omassa toiminnassaan.
Lue lisää »

Akavan työllisyyslinjaukset

Akavan työllisyyspoliittisena tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin, jotta voimme jatkossakin rahoittaa riittävät julkiset palvelut. Akava kannustaa valtiovaltaa toteuttamaan toimia, joilla työllisyys nousee, työttömyys vähenee ja yhä useampi kuuluu työvoimaan. Tässä asiakirjassa esitellään Akavan keinoja työllisyyden parantamiseksi ja osaamisperusteisen maahanmuuton kehittämiseksi.
Lue lisää »

Työelämäohjelma Hyvinvoivana työssä

Korostamme työelämäohjelmassamme työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeää merkitystä. Esitämme useita ratkaisuehdotuksia ja lainsäädäntöuudistuksia, joilla voidaan luoda parempaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteena on työelämä, jossa työntekijä menestyy ja voi hyvin.
Lue lisää »

Ruokaohjelma

Akava ja Agronomiliitto korostavat tuoreessa ruokaohjelmassaan ruokasektorin merkitystä kasvulle, huoltovarmuudelle ja hyvinvoinnille. Ohjelmassa esitetään toimia alan kehittämiseksi sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi.
Lue lisää »

Akavan tavoitteet hyvinvointialuevaaleihin 2022

Akava korostaa hyvinvointialuevaalien tavoitteissaan alueiden ja palveluiden kestävää rahoitusta, palveluiden saatavuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä henkilöstön työolojen ja työkyvyn parantamista. Hyvinvoinnin edistäminen nähdään laaja-alaisesti. Siihen kuuluu taide ja kulttuuri sekä liikunta.
Lue lisää »

Talouspoliittiset linjaukset

Akava korostaa talouspoliittisissa linjauksissaan vahvaa talouskasvua ja korkeaa työllisyyttä hyvinvointivaltion rahoituksessa. Suomen talouden kasvuedellytyksiä pitää vahvistaa panostamalla koulutukseen ja osaamiseen. Akavan mielestä talouspolitiikan pitää olla kestävää.
Lue lisää »

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Työelämän muutokset haastavat meitä monin tavoin ja monella tasolla. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon monimuotoisuus ja luoda puitteet vähemmistöryhmien ja heikommassa asemassa olevien osallisuudelle.
Lue lisää »