Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulla on käytettävissä julkaisujärjestyksessä Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

Akavan tavoitteet hyvinvointialuevaaleihin 2022

Akava korostaa hyvinvointialuevaalien tavoitteissaan alueiden ja palveluiden kestävää rahoitusta, palveluiden saatavuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä henkilöstön työolojen ja työkyvyn parantamista. Hyvinvoinnin edistäminen nähdään laaja-alaisesti. Siihen kuuluu taide ja kulttuuri sekä liikunta.
Lue lisää »

Talouspoliittiset linjaukset

Akava korostaa talouspoliittisissa linjauksissaan vahvaa talouskasvua ja korkeaa työllisyyttä hyvinvointivaltion rahoituksessa. Suomen talouden kasvuedellytyksiä pitää vahvistaa panostamalla koulutukseen ja osaamiseen. Akavan mielestä talouspolitiikan pitää olla kestävää.
Lue lisää »

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Työelämän muutokset haastavat meitä monin tavoin ja monella tasolla. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon monimuotoisuus ja luoda puitteet vähemmistöryhmien ja heikommassa asemassa olevien osallisuudelle.
Lue lisää »

Innovaatio-ohjelma

Akavan innovaatio-ohjelma ”Innovaatioista vauhtia yritysten kasvuun ja vientiin” tarkastelee suomalaisen innovaatiotoiminnan tilaa, nostaa esiin Akavan tavoitteet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan uudelle kaudelle ja esittää keinoja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi ja lisäämiseksi.
Lue lisää »

Akavan linjaukset sosiaaliturvauudistukseen

Akava korostaa sosiaaliturvan uudistamisessa ennaltaehkäisyä, kannustavuutta ja osallistavuutta. Akava pitää sosiaaliturvauudistusta yhtenä merkittävimmistä tulevalla hallituskaudella aloitettavista uudistuksista. Sosiaaliturvauudistus pitää toteuttaa vaiheittain ja useassa osassa.
Lue lisää »

Monimuotoisen työn ohjelma

Akavan monimuotoisen työn ohjelma kokoaa Akavan ehdotukset monimuotoisen työn tekijöiden aseman parantamiseksi. Teknologian kehitys ja kansainvälistyminen vaikuttavat monimuotoisen työn lisääntymiseen ja muuttavat työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä.
Lue lisää »

Terveyspoliittinen ohjelma

Akava korostaa terveyspoliittisessa ohjelmassaan työ- ja toimintakyvyn merkitystä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on väestön terveyden ja työkyvyn edistäminen. Akavan mielestä sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan. Ohjelma hyväksyttiin Akavan hallituksessa helmikuussa 2019.
Lue lisää »

Työstä ja osaamisesta kasvua

Akavan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023. Tulevan hallituksen keskeisin tavoite on nostaa työllisyys 75 prosenttiin. Tämä edellyttää monia uudistuksia, joista kiireellisimmät ovat verouudistus, sosiaaliturvauudistus, perhevapaauudistus sekä osaamisstrategian luominen Suomelle.
Lue lisää »

EU-vaalitavoitteet 2019 – Vahva EU merkitsee vahvaa Suomea

Akava korostaa tavoitteissaan EU-vaaleihin 2019 vahvan EU:n merkitystä. Akavan tavoite on osaavampi unioni, globaalisti vastuullinen ja kilpailukykyinen unioni sekä sosiaalisesti vahva ja reilu unioni. Akavan EU-vaaliohjelmassa on tavoitteita ja toimenpidesuosituksia sekä analyysiä unionin kehityksestä ja tulevista näkymistä.
Lue lisää »

Yrittäjäohjelma

Akavan yrittäjäohjelma sisältää 21 ehdotusta yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. Akava korostaa, että yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva tulee saattaa lähemmäksi palkansaajan turvan tasoa ja väliinputoamisia tulee ehkäistä.
Lue lisää »