Tietoa työstä

Työelämä-osio sisältää perustietoa työn tekemisen muodoista, työtä koskevasta lainsäädännöstä ja Suomen työmarkkinajärjestelmästä. Osio antaa tietoa keskeisistä työelämän säännöksistä, työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sosiaaliturvasta.

22.3.2019

Työn tekemisen eri muodot

Vakinainen, toistaiseksi voimassaoleva ja kokoaikainen työsuhde on ollut työnteon perusmuoto ja se on edelleen tärkeä työllistymisen ja työnteon tapa. Työelämän muutokset ovat tuoneet useita uusia työn tekemisen muotoja perinteisen palkkatyön rinnalle. Työelämä ja toimeentulo eivät enää perustu pelkästään yhteen työsuhteeseen tai yrittäjänä toimimiseen.

Erilaiset määräaikaisuudet sekä osa-aikaiset työsuhteet ja omalla työllä työllistyminen lomittuvat toisiinsa entistä enemmän. Määräaikaiset työsuhteet ovat tyypillisiä esimerkiksi projektityössä, jota monet korkeasti koulutetut tekevät. Samoin osa-aikaiset työsuhteet ovat yleistyneet. Etätyö ja monipaikkainen työ on yleistynyt koko- tai osa-aikaisena työnteon tapana.

Epätyypillisestä työsuhteesta tyypillinen?

Käsitteellä ”epätyypilliset työsuhteet” viitataan työsuhteisiin, jotka poikkeavat järjestelyiltään ja ehdoiltaan perinteisestä työntekemisen muodosta: vakituisesta, kokoaikaisesta työstä. Epätyypilliseksi työsuhteeksi voidaan luokitella

  • määräaikaiset työsuhteet eli pätkätyö
  • osa-aikaiset työsuhteet
  • vuokratyö ja
  • freelance-työ.

Monesti puhutaan myös pätkätyöstä, silpputyöstä ja pätkätyöläisistä, kun viitataan määräaikaisiin työsuhteisiin ja niissä toimiviin henkilöihin.

Yrittäjyys on entistä tärkeämpää

Entistä useampi korkeasti koulutettu toimii yrittäjiänä tai ammatinharjoittajana pää- tai sivutoimisesti. Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa monia, sillä työelämän paineet ovat lisääntyneet ja etätyömahdollisuudet parantuneet. Ruuhkaisen ympäristön tilalle voi hakea väljempää asuinympäristöä. Nopeasti muuttuvilla aloilla osaamisen ylläpitäminen saattaa edellyttää useita työnantajia. Tietoyrittäjien määrä lisääntyy. Vuokratyövoimaa käytetään joillakin aloilla nykyisin melko paljon.

Freelancer-työ tuo joustavuutta

Freelance-työ eli vapaana ammattilaisena työskenteleminen on yleistä esimerkiksi kulttuuri- ja viestintä-aloilla. Se kuitenkin lisääntyy monissa muissakin asiantuntijatehtävissä. Freelancerina toimiminen tuo vapautta, kun työtä tehdään usealle toimeksiantajalle ilman pysyvää työsuhdetta. Tämä on houkutteleva vaihtoehto esimerkiksi niille, jotka haluavat yhdistää paremmin työn ja perhe-elämän, työn ja harrastukset tai muun yksityiselämän.

Freelance-työ mahdollistaa työn teettäjälle suuremmat joustot työn määrällisen ja ajallisen suorittamisen suhteen. Freelance-työhön ryhtyvän on hyvä perehtyä muun muassa verotusta ja eläke-etuuksia koskeviin säännöksiin, jotta hän välttyy yllätyksiltä.

 

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Miia Kannisto

johtava asiantuntija

+358 50 551 5292

Lue lisää aiheesta