Koulutus

Suomi elää osaamisesta. Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista.

28.10.2023

Akavan koulutus- ja osaamispoliittisia linjauksia ja tavoitteita

 

Koulutuksesta ja osaamisesta Akavan strategiassa

Tutustu strategiaamme >

Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista

Strategiset keinot

 • Kasvatuksen ja koulutuksen voimavaroista ja toimivuudesta huolehditaan varhaiskasvatuksesta vanhuuteen asti.
 • Koulutuspolitiikan on oltava pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu taataan riittävällä julkisella rahoituksella, laajentamalla rahoituspohjaa ja rahoitusmalleilla, jotka kannustavat korkeakouluja kehittämään rakenteitaan ja toimintansa laatua.
 • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään niiden omien vahvuuksien pohjalta, yhteistyötä tiivistäen.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan resurssit ja toimintatavat ovat sellaisia, että ne tuottavat ainutlaatuista osaamista korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Osaaminen takaa menestyksen

Strategiset keinot

 • Suomen kansallinen menestyminen rakennetaan korkeakoulutettujen osaamiselle ja jatkuvalle kehittymiselle läpi työuran.
 • Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita ja yksilön tavoitteita.
 • Koulutukseen pääsee nopeasti ja opintopolut ovat joustavia. Jokainen valmistuva opiskelija saa hyvät työelämävalmiudet. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan.
 • Tutkintoon johtava korkeakoulutus on laadukasta ja antaa parhaan mahdollisen työuran aikaiselle uuden oppimiselle.
 • Korkeakoulutuilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan koko työuran aikana. Työelämässä tunnistetaan osaamisen johtaminen keskeiseksi menestystekijäksi.
 • Korkeakoulutetuilla on itsellään vastuu osaamisen kehittämisestä ja omaan osaamiseensa panostamisesta työuransa aikana.

Lisätietoja:

Konstantin Kouzmitchev

johtava asiantuntija

+358 50 403 9529