Akavan opiskelijat

Opiskelijoiden ääni kuuluviin - Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa.

31.5.2019

 Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa.

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on Akavan hallituksen alainen toimielin. Valtuuskunta tuo opiskelijanäkökulman päätöksentekoon ja toimii akavalaisten opiskelijoiden äänenä Akavan ulkopuolella. Se tarjoaa lisäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumin Akavan liittojen opiskelijatoimijoille.

Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja kokousten välillä toimintaa ohjaa työjaosto. Opiskelijavaltuuskunnalla on edustus kaikissa Akavan toimikunnissa. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa ja työvaliokunnassa.

Akavan opiskelijoiden uutena toimielimenä aloitti vuoden 2018 alussa opiskelijaneuvosto, jonka tavoitteena on kehittää akavalaista opiskelijatoimintaa. Se myös pitää yhteyttä korkeakouluihin ja opiskelijajärjestöihin.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana toimii Veera Nyfors, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Elina Viitaniemi ja toisena varapuheenjohtajana Roosa Huttunen. Tästä pääset heidän yhteystietoihinsa.

Akavan opiskelijat. Vasemmalta: Roosa Huttunen, Veera Nyfors ja Elina Viitaniemi. Helsinki. Kuva Liisa Takala.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajisto. Vasemmalta: Roosa Huttunen, Veera Nyfors ja Elina Viitaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Monipuolista toimintaa

Akavan opiskelijat herättää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Se tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa opiskelijajärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa sekä on mukana erilaisissa opiskelijatoiminnan edunvalvontahankkeissa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista opiskelijoiden eduksi

Akavan opiskelijat edistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen etuja. Näkökulma ei rajaudu mihinkään opintoalaan tai oppilaitokseen, vaan toiminnassa nostetaan esiin korkeakouluopiskelijoiden yhteisiä valtakunnallisia etuja. Edunvalvonta kattaa erityisesti koulutus-,  työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat.

Akavan opiskelijat viestii Akavan jäsenliitoille, aluejohtoryhmille ja sidosryhmille aktiivisesti toiminnastaan ja tavoitteistaan. Se ottaa toiminnassaan huomioon tasapuolisesti sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektoria edustavien Akavan liittojen näkemykset.

Tutustu Akavan opiskelijoiden strategiaan vuosille 2021–2024: Akavan opiskelijoiden strategia 2021-2024

Twitter

 

Akava on opiskelijoiden työmarkkinajärjestö

 • Akavan opiskelijoiden valtuuskunta edustaa Akavan jäsenliittojen opiskelijajäseniä. Heitä on yli satatuhatta. Akava on johtava opiskelijoiden työmarkkinajärjestö Suomessa.

Akavan opiskelijat

 • edistää korkeakouluopiskelijoiden oikeuksia ja asemaa
 • koordinoi akavalaisten liittojen opiskelijatoimintaa ja tukee jäsenhankintaa
 • antaa neuvoja järjestäytymiseen
 • näkyy ja kuuluu sekä Akavassa että yhteiskunnassa

Liity jo opiskelijana

 • Akavassa on oikea ammattiliitto lähes jokaiselle korkeakouluopiskelijoille.
 • Liity jo opiskeluaikana alasi liittoon, niin varmistat turvan ja tuen koko työurallesi.
 • Akavan liitot tarjoavat jäsenilleen muun muassa oikeudellista neuvontaa, vakuutusetuja, ammattijulkaisuja, koulutusta ja uraneuvontaa sekä verkostoja.
 • Kun liityt Akavan liittoon, saat taustatueksesi Akavan toiminnan: Akava valvoo korkeasti koulutetujen etuja työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • Katso Jäseneksi.fi -hakupalvelusta, mihin liittoon sinun olisi parasta liittyä. Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyttä Akavan opiskelijatoiminnan väkeen.
 • Kokeile chattibottejamme: Uraguru neuvoo työelämäasioissa opiskelijoita ja vastavalmistuneita, Nuorisobotti auttaa esimerkiksi yläkoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita pohtimaan ammatinvalintaa ja Kesätyöbotti kertoo perustietoa kesätyöasioista ja opastaa niissä.  Ammattibotti auttaa tutustumaan korkeakoulutettujen uramahdollisuuksiin.

Lisätietoja:

Veera Nyfors

Veera Nyfors

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

+358 40 511 9370

Lue lisää aiheesta