Akavan opiskelijat

Opiskelijoiden ääni kuuluviin: Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa.

31.5.2019

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Akavan opiskelijat vastaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden edunvalvonnasta Akavassa.

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on Akavan hallituksen alainen toimielin. Valtuuskunta tuo opiskelijanäkökulman päätöksentekoon ja toimii akavalaisten opiskelijoiden äänenä Akavan ulkopuolella. Se tarjoaa lisäksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumin Akavan liittojen opiskelijatoimijoille.

Valtuuskunnassa ovat edustettuina kaikki Akavan jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja kokousten välillä toimintaa ohjaa työjaosto. Opiskelijavaltuuskunnalla on edustus kaikissa Akavan toimikunnissa. Akavan opiskelijoiden puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa ja työvaliokunnassa.

Akavan opiskelijoiden uutena toimielimenä aloitti vuoden 2018 alussa opiskelijaneuvosto, jonka tavoitteena on kehittää akavalaista opiskelijatoimintaa. Se myös pitää yhteyttä korkeakouluihin ja opiskelijajärjestöihin.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana toimii Pauliina Ryökäs, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Kia Kauppinen ja toisena varapuheenjohtajana Diana Muraskina.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajisto 2024: vasemmalla ensimmäinen varapuheenjohtaja Kia Kauppinen, keskellä puheenjohtaja Pauliina Ryökäs ja oikealla toinen varapuheenjohtaja Diana Muraskina.

Tästä pääset Akavan opiskelijoiden yhteystietoihin.

 

Monipuolista toimintaa

Akavan opiskelijat herättää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Se tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa opiskelijajärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa sekä on mukana erilaisissa opiskelijatoiminnan edunvalvontahankkeissa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista opiskelijoiden eduksi

Akavan opiskelijat edistää yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen etuja. Näkökulma ei rajaudu mihinkään opintoalaan tai oppilaitokseen, vaan toiminnassa nostetaan esiin korkeakouluopiskelijoiden yhteisiä valtakunnallisia etuja. Edunvalvonta kattaa erityisesti koulutus-,  työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat.

Akavan opiskelijat viestii Akavan jäsenliitoille, aluetoimijoille ja sidosryhmille aktiivisesti toiminnastaan ja tavoitteistaan. Se ottaa toiminnassaan huomioon tasapuolisesti sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektoria edustavien Akavan liittojen näkemykset.

Tutustu Akavan opiskelijoiden strategiaan vuosille 2021–2024: Akavan opiskelijoiden strategia 2021–2024

Tutustu Akavan opiskelijoiden poliittiseen ohjelmaan  Akavan opiskelijoiden poliittinen ohjelma 2023–2027

Tutustu Akavan opiskelijoiden tavoitteeisiin Euroopan parlamentin kaudelle 2024–2029 Akavan opiskelijoiden tavoitteet Euroopan parlamentin viisivuotiskaudelle

 

 

Akava on opiskelijoiden työmarkkinajärjestö

  • Akavan opiskelijoiden valtuuskunta edustaa Akavan jäsenliittojen opiskelijajäseniä. Heitä on yli satatuhatta. Akava on johtava opiskelijoiden työmarkkinajärjestö Suomessa.

Akavan opiskelijat

  • edistää korkeakouluopiskelijoiden oikeuksia ja asemaa
  • koordinoi akavalaisten liittojen opiskelijatoimintaa ja tukee jäsenhankintaa
  • antaa neuvoja järjestäytymiseen
  • näkyy ja kuuluu sekä Akavassa että yhteiskunnassa

Liity jo opiskelijana

  • Akavassa on sopiva ammattiliitto lähes jokaiselle korkeakouluopiskelijoille.
  • Liity jo opiskeluaikana alasi liittoon, niin varmistat turvan ja tuen koko työurallesi.
  • Akavan liitot tarjoavat jäsenilleen muun muassa oikeudellista neuvontaa, vakuutusetuja, ammattijulkaisuja, koulutusta ja uraneuvontaa sekä verkostoja.
  • Kun liityt Akavan liittoon, saat taustatueksesi Akavan toiminnan: Akava valvoo korkeasti koulutetujen etuja työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • Katso Jäseneksi.fi -hakupalvelusta, mihin liittoon sinun olisi parasta liittyä. Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyttä Akavan opiskelijatoiminnan väkeen.

Lisätietoja:

Pauliina Ryökäs

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

+358 44 7473 671