Usein kysyttyä

Akavan toiminta ja järjestörakenne nostaa esiin kysymyksiä, jotka toistuvat usein. Perustiedot Akavasta saat lukemalla nämä kysymys-vastausparit.

24.5.2019

Mitä Akava tekee?

Akava on palkansaajakeskusjärjestö eli ammattiliittojen liitto. Se edistää jäsenkuntansa asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa muun muassa vaikuttamalla työlainsäädäntöön.

Miten Akavan jäseneksi liitytään?

Akava on keskusjärjesstö, jonka jäsenenä on jäsenliittoja. Yksittäinen henkilö voi liittyä Akavan jäsenliittoon tai sen jäsenyhdistykseen, joka edustaa kyseistä koulutusalaa tai toimialaa. Kullakin jäsenjärjestöllä on omat jäsenkriteerinsä.

Sekä palkansaaja että ammatinharjoittaja tai yrittäjä voi liittyä Akavan jäsenliittoon. Jäsenhakemuksen voi jättää sähköisesti suurimpaan osaan akavalaisista liitoista.Tämän verkkopalvelun etusivun kautta voit siirtyä kätevästi eri liittojen sivutoille, joilla on lisätietoja ja hakulomakkeet.

Akavassa ei ole suoraa henkilöjäsenyyttä, vaan yksittäinen palkansaaja tai yrittäjä kuuluu aina Akavan jäsenliittoon.

Mitä Akava-lyhenne tarkoittaa?

Akava-sana on nimilyhenne, joka tulee sanoista Akateemis-ammatillinen valtuuskunta. Akavan toiminta alkoi tällä nimellä vuonna 1950. Lue lisää Akavan historiasta.

Paljonko Akavassa on jäseniä?

Akavassa on 36 jäsenlittoa, joissa on noin 608 000 jäsentä. Heistä noin 117 000 on opiskelijajäseniä (tilanne 1/2019).

Mitä Akava tekee?

Akava vaikuttaa työelämän kehittämiseen muun muassa lainsäädäntöön vaikuttamalla. Akava toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Lisäksi Akava tukee jäsenliittoja niiden toiminnassa. Akavan neuvottelujärjestöt ja liitot ovat osapuolina työehtosopimuksissa.

Miksi Akavalla on alueverkostoja?

Kaikki viisaus ei asu pääkaupungissa. Alueiden toimijat ovat oman alueensa erityispiirteiden ja tilanteen asiantuntijoita. Heillä on läheinen yhteys Akavan liittojen aluetoimijoihin ja paikallisiin vaikuttajiin sekä sidosryhmiin.

Onko Akavalla puoluepolittisia sidonnaisuuksia tai kytköksiä?

Akava on polittisesti sitoutumaton järjestö. Akavalaisessa toiminnassa on mukana paljon väkeä, joka toimii aktiivisesti politiikan kentällä. Näin eri puolueiden näkemykset ja tavoitteet välittyvät akavalaiseen keskusteluun. Henkilövalinnat eivät perustu puoluekantaan Akavan toiminnassa.

Mihin tai kenelle lähetän työttömyyskorvaushakemukseni, kun kuulun akavalaiseen liittoon?

Lähetä hakemuksesi liitteineen omaan työttömyyskassaasi, jos olet sellaisen jäsen.