Blogit

Miika Sahamies

Toisen asteen oppilaitosten arkeen kaivataan rauhaa

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon kohdistuu parhaillaan paljon muutospaineita. Ikäluokat pienenevät yhä. Koulutuksen läpäisyn haasteet ovat todellisia. Huolestuttavia tutkimustuloksia on tullut sekä henkilöstön että opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä edellyttää toimenpiteitä.

30.9.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Pirstaloituneen työmarkkina-järjestelmämme voi korjata

Akavan uuden puheenjohtajan keskeinen tehtävä on olla uudelleenrakentamassa romutettua työmarkkinajärjestelmäämme. Jäsenistön ja koko yhteiskunnan luottamus järjestelmään on palautettava. Toimeen pitää tarttua heti.

21.9.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

”Tulevaisuus on jo täällä – se ei vain ole vielä tasaisesti jakautunut”

Blogin otsikko on lainaus yhdysvaltalaiselta tietokirjailija William Gibsonilta. Näin on myös työelämän tulevaisuuden laita.

21.9.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus paranee

Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi on monia keinoja. Näistä käytiin kiivastakin keskustelua yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Akava osallistui työelämää koskevien ehdotusten muotoiluun työ- ja elinkeinoministeriössä ja jätti eriävän mielipiteen lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen useimpien muiden valmistelutyöhön osallistuneiden tahojen tavoin.

20.9.2022
Lue lisää
Piia Rekilä

Digitalisaatio yrityksen tuottavuuskasvun lähteenä

Keskusteluun digitalisaatiosta on hankala tarttua, koska käsite voi tuntua hyvin abstraktilta. Hyvin harva meistä pystyy ymmärtämään, miten tekoäly, 6G tai kvanttilaskenta muuttavat työpaikkoja. Kuitenkin ne ovat tulevaisuudessa niitä keihäänkärkiä, joilla Suomeen luodaan tuottavuuskasvua. Tulosta syntyy kuitenkin vain, jos henkilöstö otetaan vahvasti mukaan kehitystyöhön.

15.9.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin lisää hyvinvointia työpaikoilla

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin ja erilaisiin joustoihin vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen.

8.9.2022
Lue lisää