Anu Tuovinen

Työhyvinvointi ja osaaminen ovat yrittäjän menestyksen perusta

Suomalaisen yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on kannustaa yrittäjyyteen ja pyrkiä nostamaan yrittäjien määrää, luomaan kasvua ja työtä. Yrittäjän päivänä on kuitenkin sopiva hetki keskittyä yrittäjään. Mikä tukee yrittäjää? Ainakin kolme keskeistä teemaa nousee esiin: toimeentulo, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

5.9.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Palkansaajajärjestöjen edistettävä alustatyötä tekevien turvaa

Digitaalinen alustatalous tuo korkeakoulutetuille asiantuntijoille uusia mahdollisuuksia löytää, välittää ja tehdä työtä. Sääntelyä kuitenkin tarvitaan. Osaamiseen perustuva alustatyö on jäänyt liian vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa, samoin sen kautta rakentuva osaaminen ja innovaatiot sekä työsuojelun ja -turvan tarve.

2.9.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Ilmastonmuutoksen torjunta aktivoi kansalaisia – Akava on mukana

Viime vuonna kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaisema raportti kahden asteen lämpenemisen vaikutuksista maapallolle ja ihmisten elinolosuhteille herätti monet pohtimaan, miten ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin.

7.8.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Mikä muuttui, kun talouden kasvuluvut muuttuivat?

Tiedot Suomen talouden kehityksestä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuosina 2017 ja 2018 tarkentuivat melko paljon aivan juhannuksen alla. Tilastokeskuksen päivitys ajoittui niin lähelle pyhiä, että uusia tietoja ei julkisuudessa ehditty kovinkaan tarkkaan perata. Mikä oikeastaan muuttui?

28.6.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Poistetaan Suomen työelämästä syrjintä ja häirintä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssissa hyväksyttiin sopimus häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä ja sopimusta täydentävä suositus - molemmat ovat tärkeitä kansainvälisiä välineitä, joilla voidaan puuttua väkivaltaan ja häirintään työelämässä. Uuden sopimuksen ratifiointi ensimmäisten joukossa olisi Suomen hallitukselta erinomainen käytännön teko yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, kirjoittaa Lotta Savinko.

28.6.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Työttömyys kääntyi nousuun

Työllisyys on edelleen parantunut. Työttömien määrä on kuitenkin kääntynyt loivaan nousuun, mikä vaikeuttaa oleellisesti työllisyysasteen hilaamista 75 prosenttiin. Työttömyysaste on vakautunut 6,6 prosenttiin. Työttömyys vähenee vain harvoissa maakunnissa.

25.6.2019
Lue lisää