Pasi Sorjonen

Mikä muuttui, kun talouden kasvuluvut muuttuivat?

Tiedot Suomen talouden kehityksestä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuosina 2017 ja 2018 tarkentuivat melko paljon aivan juhannuksen alla. Tilastokeskuksen päivitys ajoittui niin lähelle pyhiä, että uusia tietoja ei julkisuudessa ehditty kovinkaan tarkkaan perata. Mikä oikeastaan muuttui?

28.6.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Poistetaan Suomen työelämästä syrjintä ja häirintä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssissa hyväksyttiin sopimus häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä ja sopimusta täydentävä suositus - molemmat ovat tärkeitä kansainvälisiä välineitä, joilla voidaan puuttua väkivaltaan ja häirintään työelämässä. Uuden sopimuksen ratifiointi ensimmäisten joukossa olisi Suomen hallitukselta erinomainen käytännön teko yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, kirjoittaa Lotta Savinko.

28.6.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Työttömyys kääntyi nousuun

Työllisyys on edelleen parantunut. Työttömien määrä on kuitenkin kääntynyt loivaan nousuun, mikä vaikeuttaa oleellisesti työllisyysasteen hilaamista 75 prosenttiin. Työttömyysaste on vakautunut 6,6 prosenttiin. Työttömyys vähenee vain harvoissa maakunnissa.

25.6.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Monimuotoisuus kuuluu työpaikoille

Suomessa on ajateltu kauan, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti kuuluu vain ihmisten yksityiselämään. Vasta viime vuosina on vähitellen havahduttu siihen, että työntekijöinä, työnantajina, asiakkaina tai yhteistyökumppaneina on mitä moninaisempia ihmisiä.

24.6.2019
Lue lisää
Miia Kannisto

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssi juhlavuoden merkeissä

YK:n kansainvälisen työjärjestö ILOn (International Labour Organization) perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Suomi liittyi ILOon vuonna 1920 liittyessään Kansainliiton jäseneksi. Genevessä on parhaillaan 108. työkonferenssi, joka kestää 21. kesäkuuta asti. Työkonferenssi on juhlavuoden päätapahtuma.

18.6.2019
Lue lisää
Katri Ojala

Neuvottelutulos eläkeuudistukseen liittyvissä jatkoneuvotteluissa tukee työllisyyttä

Vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevassa eläkesopimuksessa sovittiin kahdesta selvityksestä ja niiden johdosta käytävistä jatkoneuvotteluista.

11.6.2019
Lue lisää