Emmi Venäläinen

Osaamisen tarve ei vähene, vaikka ikäluokat pienenevät

Koulutus on paras suoja työllisyyden ja osallisuuden turvaamiseksi. Olemme kuitenkin uudenlaisen haasteen edessä 2030- ja 2040-luvuilla: ikäluokat pienenevät ja etenkin korkeasti koulutettu väestö keskittyy voimakkaasti suurten kaupunkiseutujen ympärille. Tämä käy ilmi Sitran väestörakennetta ja koulutusta koskevasta selvityksestä.

18.9.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Kaikkien osaamista tarvitaan kestävän kasvun rakentamisessa

Työllisyyden ja tuottavuuden kestävä kasvu edellyttää koulutusasteen nostamista. Korkealla osaamisella on avainasema koronakriisistä nousemisessa. Budjettiriihessä pitää varmistaa, että kaikilla säilyy mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.

11.9.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Miksi kilpailukieltoihin pitää säätää pakollinen korvaus?

Viime keväänä kolmikantainen työryhmä luovutti työ- ja elinkeinoministeriölle mietinnön kilpailukieltosopimusten sääntelyn uudistamiseksi. Työsopimuksiin liittyvien kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevaa työsopimuslain 3 luvun 5 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajalle tulisi pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukieltoajalta työntekijälle.

10.9.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Työpaikalla saa olla oma itsensä

Syyskuun alkupuolella vietetään Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kunniaksi järjestettävää juhlaa Helsinki Pride -viikkoa. Vaikka tapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, sen sanoma on hyvin ajankohtainen: suomalaisessa yhteiskunnassa on oltava tilaa monimuotoisuudelle.

7.9.2020
Lue lisää
Anu Tuovinen

Paras maa yrittää?

Yrityksissä on viime kuukausina keskitytty selviytymiseen. Talous, terveys ja turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen uudella ja ikävälläkin tavalla. Liiketoiminnasta on tullut taistelua olemassaolosta, mikä on tuntunut konkreettisesti monen yrittäjän kukkarossa. Yrittäjät ovat kantaneet vastuuta työntekijöistä sekä yhteiskunnan toiminnasta ja palveluista. Tässä on vaadittu sitkeyttä ja sisua, mutta luovuuttakin.

4.9.2020
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Katse työelämässä jaksamiseen

Viime päivinä keskusteluun on jälleen noussut paljon tunteitakin herättävä käsite ”eläkeikä”. Kuitenkin eläkkeellesiirtymisikä on se, josta ehkä on haluttu ja erityisesti pitää puhua. Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat osaltaan työkyky ja työssäjaksaminen, joita ei pitäisi sivuuttaa keskustelussa.

9.6.2020
Lue lisää