Katarina Murto

Työtä, turvaa ja reilut työehdot myös nuorille

Työelämässä tapahtuu isoja muutoksia muun muassa työmarkkina- ja sopimusjärjestelmässä ja työnteon muotojen moninaistuessa. Nuorten tiedot työelämästä ovat pitkälti oman aktiivisuuden, kesätyökokemusten sekä vanhempien ja ystävien varassa. Peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakoulussa opintoihin kuuluu liian vähän perehtymistä työelämän pelisääntöihin.

9.4.2021
Lue lisää
Veera Nyfors

Opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista on tuettava – nyt

Akavan opiskelijat esittää opintopisterajojen väliaikaista poistamista, resurssien lisäämistä henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opiskelijoiden korkeakouluyhteisöön integroitumisen tukemista. Nämä ovat tärkeitä toimia korkeakouluopiskelijoiden jaksamisen tueksi.

31.3.2021
Lue lisää
Elina Sojonen

Mitä koronan jälkeen – korkeakoulujen alettava suunnitella toimintaa koronan jälkeen

Korkeakouluissa on aika luoda strategiat ja kattavat suunnitelmat koronan jälkeiseen aikaan. Paluu entiseen ei ole vaihtoehto. Etäopetuksesta ja koulutuksen digitalisaatiosta on opittu paljon korona-aikana, mikä pitää käyttää hyödyksi jatkossa. On myös panostettava viipymättä opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön hyvinvointiin.

31.3.2021
Lue lisää
Katri Ojala

Vain oikein mitoitettu yrittäjän eläkevakuutus tuo riittävää turvaa

Yrittäjän ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kivijalkana toimii yrittäjän eläkevakuutus (YEL). YEL-työtulo paitsi määrittää yrittäjän tulevan eläketurvan tason, se antaa pohjan myös muulle yrittäjän ansiosidonnaiselle sosiaaliturvalle.

30.3.2021
Lue lisää
Katarina Murto

Kehitämmekö työmarkkina- ja sopimusjärjestelmää eteenpäin vai peruutammeko jopa sata vuotta taaksepäin?

Suomalainen työmarkkina- ja sopimusjärjestelmä on rakentunut vahvasti sopimusyhteiskuntaa kunnioittavien periaatteiden varaan. Ratkaisuja on tehty sopimalla, ei riitojen ja kärjistysten kautta. Tämä on tuonut oikeudenmukaisuutta ja tasapainoa työmarkkinoille sekä edistänyt sitoutumista tehtyihin sopimuksiin.

24.3.2021
Lue lisää
Elina Viitaniemi

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia pitää edistää – tulisivatko kunnat apuun?

Korkeakouluopintojen aikaiset harjoittelut, olivatpa ne pakollinen tai vapaavalintainen osa opintoja, ovat erinomainen tilaisuus opiskelijalle vahvistaa osaamistaan ja varmistua siitä, että opiskelee itselleen oikeaa alaa. Harjoitteluissa opiskelija voi soveltaa teoriassa opittua käytännön osaamiseksi ja oppia uusia taitoja.

18.3.2021
Lue lisää