Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus edistyy työmarkkinajärjestöjen avulla

Uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa vuonna 2015. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla. Akava osallistui lain valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

25.11.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Tasa-arvoon pitkä matka korkeakoulujen johdossa

Naisilta puuttuu esikuvia korkeakoulujen johtopaikoilta. Tämä kävi ilmi tutkijatohtori Heidi Härkösen tekemässä tuoreessa Akava Works -selvityksessä, joka tarkasteli korkeakoulujen johdon sukupuolijakaumaa. Miesten yliedustus suhteessa naisiin on silmiinpistävä.

18.11.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Uusi lakiesitys Akavan tavoitteiden mukainen: kilpailukieltojen käyttöä rajoitetaan pakollisella korvauksella

Valtioneuvosto päätti työministeri Tuula Haataisen esityksestä kilpailukieltoja koskevan työsopimuslain muutosesityksestä, joka vastaa Akavan ja sen jäsenjärjestöjen tavoitteita. Muutos tuo kilpailukieltoihin korvausvelvollisuuden rajoitusajalle, mikä rajoittanee jatkossa perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä.

12.11.2020
Lue lisää
Katri Ojala

Miten kohtuuhintainen asuminen, työpaikat ja työntekijät löytäisivät Suomessa toisensa?

Asuntopolitiikka vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan ja kehitykseen. Suomessa valmistellaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta sekä määritellä asumisen suuret linjat laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

9.11.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Miksi Suomi ei elvytä ansiotuloverotusta keventämällä?

Hallituksen seitsemäs lisäbudjetti arvioi valtion tarvitsevan noin 19,6 miljardia euroa lisälainaa vuonna 2020. Summa on ennätyksellisen suuri. Suomi todella elvyttää talouttaan. Mutta pääasiassa vain lisäämällä julkisia kulutusmenoja, julkisia investointeja ja tulonsiirtoja. Veroelvytys puuttuu työkalupakista lähes kokonaan.

3.11.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Monikielisyys on yhteiskunnan rikkaus

Kielelliset oikeudet ovat osa perusoikeuksia ja niistä säädetään useissa laeissa. Kielelliset oikeudet ovat olennainen osa yhdenvertaisuutta. Kielellisten oikeuksien on toteuduttava, jotta muut oikeudet voivat toteutua.

2.11.2020
Lue lisää