Hanna-Maija Kause

Katse työelämässä jaksamiseen

Viime päivinä keskusteluun on jälleen noussut paljon tunteitakin herättävä käsite ”eläkeikä”. Kuitenkin eläkkeellesiirtymisikä on se, josta ehkä on haluttu ja erityisesti pitää puhua. Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat osaltaan työkyky ja työssäjaksaminen, joita ei pitäisi sivuuttaa keskustelussa.

9.6.2020
Lue lisää
Akava

Työterveyshuollon palveluvalikoimaa tulisi täydentää toimintaterapialla

Työkyky on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu ihmisen, toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Työterveyshuollon tarjoama työkyvyn tuki voidaan suunnata tarkoituksenmukaisella tavalla luotettavan ja riittävän laajan, moniammatillisen arvioinnin avulla. Työterveyshuoltoa tulisi uudistaa niin, että myös toimintaterapeuttien osaaminen saadaan tuotua mukaan sen ydintiimiin.

6.5.2020
Lue lisää
Markus Penttinen

EU-pääministerikokous paljon vartijana: Suomikin nousee tai kaatuu koronaan osana Eurooppaa

EU-maiden valtionjohtajat keskustelevat torstaina alueen yhteisestä strategiasta koronasta irtaantumiselle. Syystä, sillä ilman EU:n sisämarkkinoiden asteittaista normalisointia taloutta ja työllisyyttä ei saada nousuun missään jäsenvaltiossa. Olemme toistemme tärkeitä kauppakumppaneita ja osana euroaluetta. Nousemme tästä alhosta joko yhdessä tai ei ollenkaan.

22.4.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Vammaisten oikeudet turvattava poikkeusoloissakin

Koronapandemian leviäminen ympäri maailman on tuonut suurta epävarmuutta. Erilaisissa skenaarioissa pohditaan vaihtoehtoja, joissa koronavirus jyllää huhti–kesäkuussa, mutta se saadaan vähitellen kuriin sen jälkeen. Koronakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kollektiivisia toimia sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamista. Monet vammaiset henkilöt tarvitsevat kaikissa oloissa toisen henkilön apua sekä palveluita ja tukitoimia päivittäin.

15.4.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Korkeakoulujen digiloikalla on hintansa

Koronakriisi sysäsi suomalaisen koulutusjärjestelmän ennennäkemättömään digiloikkaan, kun opinnot kaikilla asteilla siirtyivät verkkoon olemattomalla varoitusajalla. On syytä kiittää kaikkia tämän muutoksen tekijöitä. Muutos palvelee korkeakoulutusta myös normaalioloissa.

8.4.2020
Lue lisää
Maria Jokinen

Opiskelija, onko sinulla jo oma plan B tai C?

Kukapa olisi uskonut kolme viikkoa sitten, että oma työpaikka on vaarassa tai että lähes kaikki rekrytoinnit on laitettu jäihin. Että Suomen rajat laitetaan kiinni ja Uusimaa eristetään muusta Suomesta. Elämme poikkeuksellista aikaa ja kaikki on normaalia epävarmempaa. 

31.3.2020
Lue lisää