Miika Sahamies

Tehdään työelämästä aidosti yhdenvertaisempi

Yhdenvertaisuus on jokaisen perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia katsomatta ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon ja vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, vammaan, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään tekijään.

19.1.2021
Lue lisää
Markus Penttinen

Brexit tuo kolmen kerroksen työntekijäliikkuvuuden – moni tutkimus- ja koulutusasia jatkoneuvottelujen varassa

Suomalaisille Iso-Britanniaa on voinut pitää monessa mielessä eurooppalaisena suurvaltana. Se oli esimerkiksi pitkään suomalaisten suosituin muuttokohde Pohjoismaiden ulkopuolella sekä suosikkipaikoilla opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden vaihtojaksoille ja yhteishankkeille. Mitä brexit-paketti tarkoittaa Britanniaan vastedes tähtäävälle suomalaiselle korkeakoulutetulle tai korkeakouluopiskelijalle?

15.1.2021
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Hallintoedustuksesta on hyötyä kaikille, kun se toteutetaan oikein

Hallintoedustuslakia, joka on peräisin vuodelta 1990, ollaan vihdoin uudistamassa ja siirtämässä yhteistoimintalain osaksi. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Teollisuuden Palkansaajat TP:n tuore selvitys ”Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa – tehotonta ja turhaa vai kaikkien etu?” kartoittaa tilannetta ja tuo näkökulmia hallintoedustuksen kehittämiseen. Sen on laatinut tutkimusprofessori Jarkko Harju VATT:sta.

14.1.2021
Lue lisää
Katarina Murto

Työmarkkinoiden muutoksia on ennakoitava ja niihin on reagoitava – ilman rohkeutta ei synny uudistuksia

Globalisaatio, teknologian kiihtyvä kehitys ja väestöennuste eivät ole enää uusia ilmiöitä tai puheenaiheita. Niiden vaikutukset työmarkkinoihin, talouteen, työllisyyteen ja työelämään vahvistuvat jatkuvasti. Samalla muutostarpeet työmarkkinoiden toimivuuden sekä sosiaaliturva- ja työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi kasvavat. Käsillä oleviin haasteisiin on pystyttävä reagoimaan rohkeasti ajoissa.

7.1.2021
Lue lisää
Maria Jokinen

Korkeakouluopetus päästi irti vanhasta

Olipa kerran korkeakoulu, jossa oli paljon piirtoheittimiä.  Piirtoheittimet olivat kovassa käytössä. Vaikka jotkut halusivat jo luopua niistä ja siirtyä hieman modernimpaan laitteistoon, vastarinta oli kova.  

21.12.2020
Lue lisää
Lotta Savinko

Samapalkkaohjelma 2020–2023 valmistui: synnytys oli vaikea

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen samapalkkaisuusohjelma valmistui puolentoista vuoden valmistelun jälkeen. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa.

17.12.2020
Lue lisää