Organisaatio

Akavan jäsenjärjestöillä on edustus Akavan toimielimissä jäsenmääriensä mukaisessa suhteessa. Tutustu Akavan organisaatioon ja toimielinten kokoonpanoon.

16.3.2022

Akavan organisaatiokaavio

Akavan toimielimet, Akavan organisaatiorakenne kaaviona

 

Liittokokous on ylin päätöksentekoelin

Ylintä päätösvaltaa Akavassa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kaikki Akavan jäsenjärjestöt ovat edustettuina liittokokouksessa jäsenmääriensä mukaisessa suhteessa. Liittokokous valitsee kerran neljässä vuodessa puheenjohtajan ja hallituksen joka toinen vuosi syksyllä.

Tutustu Akavan sääntöihin.

Akavan hallitus ohjaa käytännön työtä

Päätösten toimeenpanosta vastaa Akavan hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on 21 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeutettuina ovat mukana ne Akavan jäsenliitot, joilla ei ole varsinaista jäsentä hallituksessa. Akavan opiskelijat ovat edustettuna hallituksessa. Hallitus kokoontuu noin 11 kertaa vuodessa.

Akavan puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen tehtävä. Puheenjohtaja muun muassa toimii hallituksen puheenjohtajana, edustaa Akavaa julkisuudessa ja johtaa Akavan toimiston työskentelyä.

Hallituksen kokouksia valmistelee työvaliokunta, jossa on puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä neljä yleisvarajäsentä.

Työvaliokunnan lisäksi hallitus asettaa toimikuntia ja työryhmiä sekä edustajat niihin.

Akavan hallitus 2024–2025

 

Toimikunnat

Työryhmät

  • Seniorityöryhmä
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä
  • Yrittäjäpalkintotyöryhmä

Virallisen toimielinorganisaation lisäksi Akava-yhteisössä toimii useita verkostoja. Ne ovat epävirallisia yhteistyöfoorumeita, joiden toiminnassa on mukana jäsenjärjestöjen edustajia.