Harjoittelusuositukset – Kohti hyvää korkeakouluharjoittelua

Akavan opiskelijoiden harjoittelusuositukset antavat neuvoja hyvään harjoitteluun. Mukana on opiskelijan, korkeakoulun ja työpaikan näkökulma.

15.10.2019

Ota korkeakouluharjoittelusta kaikki irti!
Tarkistuslista opiskelijalle

 • Hae harjoitteluun hyvissä ajoin.
 • Sinulla on oikeus saada riittävää ja monipuolista ohjausta sekä harjoittelupaikan etsimiseen että harjoitteluun.
 • Valitse sellainen harjoittelupaikka, joka auttaa sinua oppimaan ja kehittämään osaamistasi.
 • Harjoittelijana sinun työpanoksellasi ei ole tarkoitus korvata vakituista henkilökuntaa.
 • Harjoittelu on oppimista työelämään ja alasi tehtäviin tutustumista varten. Suhtaudu avoimesti tehtäviisi harjoittelun aikana.
 • Kysy neuvoja ja ohjeita rohkeasti. käytä ohjaajan ja kokeneempien työntekijöiden neuvoja opastusta hyväksesi.
 • Käytä harjoittelun tuomat mahdollisuudet verkostoitua, kokeilla ja kehittyä.
 • Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä. Arvosta omaa, mutta muidenkin osaamista, sekä työtä. Ole rakentava keskusteluissa.
 • Huolehdi työttömyysturvasta: varmista, että harjoittelustasi maksettava palkka täyttää työssäoloehdon.
 • Anna palautetta säännöllisesti harjoitteluohjaajallesi. Kerro harjoittelukokemuksestasi korkeakoulun harjoitteluvastaavalle harjoittelun aikana ja sen päätyttyä.
 • Hyödynnä harjoittelu mahdollisuutena kehittyä, jopa ylittää itsesi ja vakuuttaa työnantaja osaamisestasi.
 • Laadi harjoittelustasi yhteenveto, essee tai muu kooste, josta käy ilmi harjoittelun keskeiset tehtävät ja jossa arvioit harjoitteluasi.
 • Pyydä työtodistus harjoittelustasi. Kysy ohjaajaa tai muuta henkilöä suosittelijaksesi tulevaa työnhakua ajatellen.
 • Jos harjoittelussasi tulee ongelmia, ota yhteyttä harjoitteluohjaajaasi tai liittoosi.

Hyvästä harjoittelupaikasta hyvää mainetta
Tarkistuslista työpaikoille

 • Harjoittelu on tarkoitettu opiskelijan opintoalaa vastaaviin tehtäviin tutustumiseen, oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
 • Harjoittelujaksot ja harjoittelijoiden työpanos suunnitellaan osaksi työpaikan toimintaa. Tulevista harjoitteluista tiedotetaan hyvissä ajoin henkilöstölle.
 • Harjoittelulla ei korvata vakituisen henkilökunnan työpanosta, kun työpaikalle rekrytoidaan korkeakouluharjoittelija.
 • Ennen harjoittelua määritellään selkeästi harjoittelijan työtehtävät ja tavoitteet. Harjoittelu suunnitellaan vastaamaan tutkintovaatimuksissa määriteltyjä osaamistavoitteita.
 • Harjoittelijan kanssa tehdään työsopimus tai kirjallinen harjoittelusopimus.
 • Harjoittelijan kanssa sovitaan palautekäytännöistä.
 • Harjoittelijalle nimetään ohjaaja, joka on läsnä koko harjoittelun ajan. Hän varaa työaikaa ohjaukseen ja sitoutuu harjoittelijan opastamiseen.
 • Harjoittelija perehdytetään yleisesti työyhteisön toimintaan sekä erityisesti tehtäviin harjoittelun aikana. Työtavat ja työturvallisuusasiat käsitellään osana perehdytystä.
 • Harjoittelijan perehdytyksenosana on aloitus- tai kehityskeskustelu, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet. Niihin palataan harjoittelun päätteeksi palautekeskustelussa.
 • Työpaikalla panostetaan siihen, että harjoittelija saa hyödyn harjoittelusta sekä tuntee olevansa tervetullut. Vakituinen henkilöstö ottaa harjoittelijan vastaan hyvin ja suhtautuu harjoittelijaan arvostavasti ja kannustavasti.
 • Työsuhteeseen rinnastettavasta harjoittelusta maksetaan palkkaa, joka täyttää vähintään työssäoloehdon tai on työehtosopimuksen mukainen.

Ovet auki työelämään
Tarkistuslista korkeakouluille

 • Kaikkiin tutkintoihin sisältyy korkeakouluharjoittelu.
 • Korkeakoulu tarjoaa tarvittavaa ohjausta ja työkaluja harjoittelupaikan löytämiseksi.
 • Korkeakoululla on selkeät säännöt harjoittelupaikkojen tarjoamisesta, kriteereistä ja valintamenettelyistä.
 • Alakohtaisesti on selkeät ja johdonmukaiset kriteerit sille, mikä lasketaan harjoitteluksi. Harjoittelua ei voi korvata suorituksella, johon ei sisälly työelämäkontaktia.
 • Harjoittelun osapuolten kanssa käydään läpi harjoittelun tavoitteet ja ne on määritelty selkeästi.
 • Opiskelijat tietävät, kuka on oman alan tai korkeakoulun yhteinen harjoitteluasioista vastaavan henkilö. He tietävät, miten toimia, jos harjoittelussa tulee ongelmia.
 • Harjoittelupaikkoihin ollaan yhteydessä aina uuden harjoittelun alkaessa ja varmistetaan, että harjoittelun pelisäännöt ovat selvät.
 • Harjoittelusta saa vähintään 5 opintopistettä harjoittelukuukautta kohti opintotuen saamisen mahdollistamiseksi.
 • Harjoitteluiden toteutumista ja laatua arvioidaan jatkuvasti opiskelijoilta ja työpaikoilta kerättävän palautteen avulla.
 • Maksaessaan harjoittelutukea korkeakoulu samalla edellyttää työpaikoilta osuutta palkasta.
 • Harjoittelusta vastaavalla henkilöstöllä on riittävästi aikaa ja osaamista tukea opiskelijoita onnistuneeseen harjoitteluun.

Lue lisää aiheesta