Yhteiskuntapolitiikka

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vaikutusvalta perustuu asiantuntijuuteen, tutkittuun tietoon ja osaamiseen.

28.5.2019

Yhteiskunta- ja talouspoliittisia linjauksia ja kannanottoja

 

Viimeaikaisia lausuntoja

3.11.2021

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta

 

Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

18.10.2021

Akavan lausunto kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030

 

5.10.2021

Akavan lausunto oikeusministeriölle lainsäädännön jälkiarviointien kehittämisestä

 

28.9.2021

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto: YK; Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa (kolmas sopimusluonnos)

Akavan lausunnot ovat käytettävissä alasivuna: Akavan lausunnot

 

Yhteiskuntapolitiikkaa Akavan strategiassa

Tutustu Akavan strategiaan >

 

Talouspolitiikka luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpaikoille

Strategiset keinot

  • Talouskasvu pohjautuu korkeaan osaamiseen, huipputasoiseen tutkimukseen, tehokkaaseen teknologian hyödyntämiseen ja innovaatioihin, investointeihin ja teollisuus- ja palvelutuotantoon.
  • Verotus ja tulonsiirtojärjestelmät sekä menestyksellinen palkkaedunvalvonta kannustavat työn tekemiseen ja osaamisen lisäämiseen sekä varmistavat palkansaajien ostovoiman.
  • Julkinen talous tasapainotetaan korkealla työllisyydellä, pitkillä työurilla ja tuloksellisella julkisen sektorin toiminnalla.
  •  

Laadukkaat ja tehokkaat julkiset palvelut luovat pohjan kansalaisten hyvinvoinnille

Strategiset keinot

  • Yhteiskunta tarjoaa kaikille yhdenvertaisesti palvelut sekä edistää syrjimättömyyttä ja rasismin vastaista työtä.
  • Yhteiskunta kannustaa jokaista ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään.
  • Julkisen sektorin laajuus, rakenteet ja rahoitus on määritelty taloudellisesti kestävällä ja hyvinvoinnin turvaavalla tavalla.
  • Palveluiden vähimmäislaajuus ja -laatu on määritelty sitovasti valtakunnan tasolla oikeudenmukaisella tavalla.
  • Valtion, alueiden ja kuntien tehtävän- ja kustannusten jaot ovat selviä ja tarkoituksenmukaisia.
  • Julkisen päätöksenteon taustalla on riittävä ja tarkoituksenmukainen osaaminen ja asiantuntemus.

Lisätietoja:

Pekka Piispanen

johtaja, vaikuttaminen

+358405440302

Piia Rekilä

yhteiskunta-asioiden päällikkö

+358 44 300 9484