Yhteiskuntapolitiikka

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vaikutusvalta perustuu asiantuntijuuteen, tutkittuun tietoon ja osaamiseen.

28.5.2019

Yhteiskunta- ja talouspoliittisia linjauksia ja kannanottoja

Viimeaikaisia lausuntoja

4.12.2020 Akavan lausunto ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

26.11. 2020 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta

20.11.2020  Akavan lausunto Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -toimenpideohjelmasta

20.11.2020 Akavan lausunto laista työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamiseksi

20.11.2020 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

 

Akavan lausunnot ovat käytettävissä alasivuna: Akavan lausunnot

Yhteiskuntapolitiikkaa Akavan strategiassa

Tutustu Akavan strategiaan >

Talouspolitiikka luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpaikoille

Strategiset keinot

  • Talouskasvu pohjautuu korkeaan osaamiseen, huipputasoiseen tutkimukseen, tehokkaaseen teknologian hyödyntämiseen ja innovaatioihin, investointeihin ja teollisuus- ja palvelutuotantoon.
  • Verotus ja tulonsiirtojärjestelmät sekä menestyksellinen palkkaedunvalvonta kannustavat työn tekemiseen ja osaamisen lisäämiseen sekä varmistavat palkansaajien ostovoiman.
  • Julkinen talous tasapainotetaan korkealla työllisyydellä, pitkillä työurilla ja tuloksellisella julkisen sektorin toiminnalla.

Laadukkaat ja tehokkaat julkiset palvelut luovat pohjan kansalaisten hyvinvoinnille

Strategiset keinot

  • Yhteiskunta tarjoaa kaikille yhdenvertaisesti palvelut sekä edistää syrjimättömyyttä ja rasismin vastaista työtä.
  • Yhteiskunta kannustaa jokaista ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään.
  • Julkisen sektorin laajuus, rakenteet ja rahoitus on määritelty taloudellisesti kestävällä ja hyvinvoinnin turvaavalla tavalla.
  • Palveluiden vähimmäislaajuus ja -laatu on määritelty sitovasti valtakunnan tasolla oikeudenmukaisella tavalla.
  • Valtion, alueiden ja kuntien tehtävän- ja kustannusten jaot ovat selviä ja tarkoituksenmukaisia.
  • Julkisen päätöksenteon taustalla on riittävä ja tarkoituksenmukainen osaaminen ja asiantuntemus.

Lisätietoja:

Pekka Piispanen

Pekka Piispanen

johtaja, vaikuttaminen

+358405440302

Lotta Savinko

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358405044356

Lue lisää aiheesta