Akavan henkilöstön yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Akavan toimiston henkilöstön yhteystiedot. Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@akava.fi.

18.9.2020

Akavan puheenjohtaja

Sture Fjäder

Sture Fjäder

puheenjohtaja

sture.fjader@akava.fi

puh. +358 400 609 717

Twitter: @SFjder

Mervi Metz

Mervi Metz

puheenjohtajan assistentti

Tilaisuuksien järjestelyt, matkavaraukset

mervi.metz@akava.fi

puh. +358 400 737 926

Akavan toimiston henkilöstö

Sini Asikainen

Sini Asikainen

assistentti

Perhevapaalla

Tomi Husa

Tomi Husa

asiantuntija

Akava Works,
tiedontuotanto

tomi.husa@akava.fi

puh. +358 44 3664 011

Synnöve Hytönen

Synnöve Hytönen

assistentti

Maakunnalliset
verkostot, ulkopuoliset alueelliset edustukset

synnove.hytonen@akava.fi

puh. +358 40 566 2789

Jaana Ignatius

Jaana Ignatius

palvelupäällikkö

Järjestäytyminen, järjestöjen yhteiset projektit, Akava-yhteisön koulutus, järjestötoiminta ja tapahtumat

jaana.ignatius@akava.fi

puh. +358 40 700 2225

Twitter: @JaanaIgnatius

Arja Joivio

Arja Joivio

assistentti

Talous ja hallinto, lausunnot, arkisto, kansainväliset järjestöt

arja.joivio@akava.fi

puh. +358 50 341 4704

Paula Jääskeläinen

Paula Jääskeläinen

assistentti

Viestintä ja tiedontuotanto

paula.jaaskelainen@akava.fi

puh. +358 50 329 0617

Helena Kallinen

Helena Kallinen

assistentti

Talous ja hallinto,
vaikuttaminen,
tiedontuotanto

helena.kallinen@akava.fi

puh. +358 40 539 0464

Miia Kannisto

Miia Kannisto

johtava asiantuntija

Työelämän lainsäädäntö, työelämä- ja työvoimapoliittisen toimikunnan sihteeri, Akalex-verkoston vetäjä

miia.kannisto@akava.fi

puh. +358 50 551 5292

Twitter: @miiakanto

Eeva Karhamo

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

Perhevapaalla

Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

viestintäjohtaja

Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Akava Works, mediasuhteet

jyrki.kemppainen@akava.fi

puh. +358 40 559 7196

Twitter: @KemppainenJyrki

Juha Kirstilä

Juha Kirstilä

johtava asiantuntija

Yhteydenpito sidosryhmiin, vaikuttajaviestintä, puheenjohtajan työn tukeminen

juha.kirstila@akava.fi

puh. +358 40 552 8200

Twitter: @juhkir

Eugen Koev

Eugen Koev

pääekonomisti

Opintovapaalla

Veikka Kuusisto

Veikka Kuusisto

asiantuntija

Järjestäytyminen, tapahtumat, järjestäytymisen imagon edistäminen, jäsenhankkijaverkosto, jäseneksi.fi

veikka.kuusisto@akava.fi

puh. +358 50 383 1497

Solja Lapilainen

Solja Lapilainen

assistentti

Hallinto- ja järjestöasiat

solja.lapilainen@akava.fi

puh. +358 40 530 6789

Sanna Leporanta

Sanna Leporanta

viestinnän asiantuntija

sanna.leporanta@akava.fi

puh. +358 44 741 6279

Twitter: @sannaleporanta

Susanna Luhtalampi

Susanna Luhtalampi

hallintopäällikkö

Talous ja hallinto, maksuliikenne, laskutus

susanna.luhtalampi
@akava.fi

puh. +358 45 633 4851

Ida Mielityinen

Ida Mielityinen

kehityspäällikkö

Akavan järjestöllinen kehittäminen ja liittoyhteistyön tukeminen

ida.mielityinen@akava.fi

puh. +358 50 594 0731

Twitter: @IdaMielityinen

Joonas Miettinen

Joonas Miettinen

tutkija

Akava Works, aineistojen ja tilastojen hankkiminen, analyysit, tutkijaverkosto

joonas.miettinen@akava.fi

puh. +358 44 515 3511

Twitter: @jmjmiettinen

Katarina Murto

Katarina Murto

työmarkkinajohtaja

Työelämälainsäädäntö, työmarkkinajärjestelmän kehittäminen, eläkepolitiikka, sosiaali- ja työttömyysturva

katarina.murto@akava.fi

puh. +358 50 568 9188

Twitter: @KatarinaMurto

Jussi Nousiainen

Jussi Nousiainen

tuottaja

Akava Works

jussi.nousiainen@akava.fi

puh. +358 50 578 0959

Twitter: @JussiNousiainen

Katri Ojala

Katri Ojala

johtava asiantuntija

Eläkkeet, lakisääteinen sosiaaliturva, sosiaalivakuutus

katri.ojala@akava.fi

puh. +358 50 593 8205

Twitter: @OjalaKatri

Markus Penttinen

Markus Penttinen

kansainvälisten asioiden päällikkö

Kansainvälinen yhteistyö, kansainvälisten linjausten valmistelu

markus.penttinen@akava.fi

puh. +358 40 772 8861

Twitter: @MarkusPent

Pekka Piispanen

Pekka Piispanen

johtaja

Vaikuttamistoiminnon johtaminen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä edunvalvonnan johtaminen

pekka.piispanen@akava.fi

puh. +358 40 544 0302

Twitter: @PekkaPiisp

Vesa Saarinen

Vesa Saarinen

tuottaja

Perhevapaalla

Miika Sahamies

Miika Sahamies

erityisasiantuntija

Nuorten aikuisten edunvalvonta, toisen asteen koulutuspolitiikka, yhdenvertaisuus- ja maahanmuuttoasiat

miika.sahamies@akava.fi

puh. +358 50 530 5366

Twitter: @miikasahamies

Lotta Savinko

Lotta Savinko

tasa-arvopäällikkö

Työelämäasioiden edunvalvonta ja vaikuttaminen, tasa-arvotyöryhmä, Eurocadres

lotta.savinko@akava.fi

puh. +358 40 504 4356

Twitter: @LSavinko

Ritva Siikamäki

Ritva Siikamäki

verkkoviestinnän
asiantuntija

ritva.siikamaki@akava.fi

puh. +358 50 341 4845

Twitter: @RSiikamaki

Elina Sojonen

Elina Sojonen

johtava asiantuntija

Koulutuspolitiikka; jatkuva oppiminen ja ammattikorkeakoulupolitiikka

elina.sojonen@akava.fi

puh. +358 44 582 7466

Twitter: @ElinaSojonen

Pasi Sorjonen

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

Talous- ja veropolitiikka

pasi.sorjonen@akava.fi

puh. +358 50 557 5271

Twitter: @PasiSSorjonen

Heikki Taulu

Heikki Taulu

ekonomisti

Työttömyysturva, työvoimapolitiikka, työllisyystilanteen seuranta

heikki.taulu@akava.fi

puh. +358 50 361 2869

Twitter: @heikki_taulu

Anu Tuovinen

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

Elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikka, alue- ja maakuntapolitiikka, Akavan maakuntavaikuttamisen organisointi

anu.tuovinen@akava.fi

puh. +358 50 308 6943

Twitter: @anutuov

Emmi Venäläinen

Emmi Venäläinen

johtava asiantuntija

Koulutuspolitiikka; tiede- ja yliopistopolitiikka

emmi.venalainen@akava.fi

puh. +358 44 281 1234

Twitter: @EmmiVenalainen

Vesa Vuorenkoski

Vesa Vuorenkoski

yhteiskunta-asioiden
päällikkö

Osaaminen ja kasvu

vesa.vuorenkoski@akava.fi

puh. +358 40 742 6082

Twitter: @vesavuorenkoski