Akavalainen

Hyvinvointialueuudistuksen keskellä ja kireässä taloustilanteessa etsitään keinoja kehittää työnjakoa

Sotealan työntekijöitä edustavat Akavan liitot näkevät hyvinvointialueuudistuksen pulmina esimerkiksi heikentyneen tiedonkulun ja kovat säästöpainet. Ison organisaatiouudistuksen keskellä pyritään kehittämään työnjakoa ja omaksumaan uusia, toimivampia työkäytäntöjä. 

18.6.2024
Lue lisää

Sotealan henkilöstövajeen laajuus pääsi sittenkin yllättämään

Sotealalla on ollut jo vuosia pulaa työntekijöistä. Silti vuodesta 2020 tuli vedenjakaja, joka ajoi toimimaan tilanteen kohentamiseksi. Nyt tehtävänä on löytää keinoja, joilla raivataan aikaa potilas- ja asiakastyöhön. Eettistä pohdintaa tarvitaan siinä, paljonko työvoimaa voi houkutella ulkomailta Suomeen.

18.6.2024
Lue lisää

Miten työelämästä tehdään perheystävällisempi sateenkaariperheille?

Perheystävällisyyssuunnitelma, harkitut sanavalinnat ja jokaisen työntekijän vapaus määritellä itse, ketkä ovat hänen perhettään, ovat ensimmäisiä askelia perheystävällisen työpaikan luomisessa.

18.6.2024
Lue lisää

Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi sai kiittävää palautetta lukuisilta hakijoilta

Rekrytoinneissa tehdään paljon tiedostamattomia päätöksiä ja valintoja. Toisinaan tämä saattaa johtaa siihen, että rekrytoijat toimivat syrjivästi ja vastoin yhdenvertaisuuslakia. Rekrytointiprosesseja voidaan muovata syrjintää ehkäiseviksi ja monimuotoisuutta vaaliviksi.

14.6.2024
Lue lisää

Mikä neuvoksi, jos uupumuksen puheeksi ottaminen työpaikalla huolestuttaa?

Kun työ on huonosti organisoitua ja uuvuttaa, työnantaja on velvoitettu reagoimaan. Ennaltaehkäisevä ote ja katseen suuntaaminen tiimien ja työyhteisöjen toimintatapoihin on kustannustehokkainta ja tepsii parhaiten työuupumuksen taltuttamiseksi. 

5.6.2024
Lue lisää

Lakimuutos tepsi perusteettomiin kilpailukieltosopimuksiin – taustalla pitkä vaikuttamistyö

Lainmuutos karsi perusteettomia kilpailukieltosopimuksia ja toi korvaukset kaikille, mutta tilalle ovat hiipineet epämääräisemmät houkuttelukiellot.

29.5.2024
Lue lisää