Parempaa työvirettä ja vuorovaikutusta verkossa

Kun iso joukko suomalaisia työskentelee etänä, on hyvä pohtia, miten vuorovaikutuksesta voi tehdä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Liikkeelle voi lähteä yhteisesti sovituista viestintä- ja vuorovaikutuskäytännöistä kuten etäkokousten toimintatavoista. Jos vuorovaikutus ja työskentely etäyhteyksin alkaa tuntua puuduttavalta, pohdi myös työpäiväsi aikataulutusta. Entä millaiset vuorovaikutustottumukset toimivat etätyössä ja -kokouksissa?

12.1.2021
Lue lisää

Akavalaiset ilmastotyössä: toimintaterapeutti, yrittäjä Eerika Korhonen, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Toimintaterapeuttiliiton jäsen

Toimintaterapeutti Eerika Korhosen yritys tarjoaa ainoana Suomessa lääkärinvastaanottoja metsässä. Korhonen korostaa, että ihmisen ja luonnon terveys ovat vahvasti yhteydessä keskenään. Luonnon ja metsän tutkitusti parantavia vaikutuksia hyvinvointiin voi kauhoa lähialueillakin.

22.12.2020
Lue lisää

Liikunta auttaa aivotyössä, sanoo tutkimus

Hyvin moni sanoo, että liikunnasta on ollut hyötyä työkunnolle. Haastattelimme kahta akavalaista heidän liikuntatottumuksistaan. Päivi Eskola sanoo saavansa energisen olon kuntosaliharjoittelusta. Mikko Valo arvostaa jalkapallon luovaa puolta. Myös liikuntalääketieteen yliopistonopettaja Eero Haapala ja Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson kommentoivat liikunnan merkitystä.

22.12.2020
Lue lisää

Akavalaiset ilmastotyössä: Veera Kinnunen, Lapin yliopiston tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori, Tieteentekijöiden liiton jäsen

Yritysten täytyisi muuttua niin, ettei jäte jää kuluttajille, sanoo Veera Kinnunen. Hän työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Jäteyhteiskunta-hankkeessa. On yhteiskunnallinen kysymys, miten paljon ja millaista jätettä tuotamme ja mitä sille tapahtuu.

18.12.2020
Lue lisää

Akava Leadership -verkosto tarjoaa ajankohtaista tietoa, tukea, inspiraatiota ja keskustelua johtamisesta

Johtamisesta pitää keskustella enemmän. Se on ensimmäinen askel kohti parempaa johtamista. Johtamistehtävissä työskentelevien pitää myös saada enemmän vertaistukea. Viisi liittojemme edustajaa kertoo, miksi johtamisverkosto Akava Leadership tarjoaa juuri tätä, miksi se on tärkeä ja miksi muidenkin kannattaa lähteä mukaan.

16.12.2020
Lue lisää

Akavalaiset ilmastotyössä, Heikki Koponen, Q Powerin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, tuotantotalouden diplomi-insinööri, Tekniikan akateemiset TEKin jäsen

Q Powerin suosta peräisin oleva teknologia auttaa teollisuutta irtaantumaan fossiilisista polttoaineista. Yrityksen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Heikki Koponen yhdistää työssään teknologisen osaamisensa ja viestinnän.

11.12.2020
Lue lisää