Akavalaiset ilmastotyössä: WWF Suomen pääsihteeri, kauppatieteiden tohtori, Suomen Ekonomien jäsen, Liisa Rohweder

“Pakko olla toiveikas ja uskoa, että maat lähtevät torjumaan ilmastonmuutosta, koska muita vaihtoehtoja meillä ei ole.”

28.2.2020
Lue lisää

Ranskan maahanmuuttajille ammattikiintiöt

Ranska alkaa valikoida siirtolaisia maan työvoiman tarpeen mukaan ensi kesästä lähtien. Ammattikiintiöistä päätetään vuosittain yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, työvoimatoimistojen ja alueellisten päättäjien kesken.

27.2.2020
Lue lisää

Kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsenyys tuonut Suomeen vakautta ja kehitystä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn pääjohtaja Guy Ryder arvioi, että Suomi lienee sosiaalisen vuoropuhelun maailmanmestari. Ryder kiittää Suomea aktiivisesta osallistumisesta ILOn toimintaan jo järjestön alkuvaiheissa. Tiivis yhteistyö on hyödyttänyt molempia osapuolia.

24.2.2020
Lue lisää

Tervetuloa Akavaan, Emmi!

Emmi Venäläinen aloitti helmikuun alussa koulutuspolitiikan johtavana asiantuntijana. Emmi siirtyi Akavaan Aalto-yliopistosta ja hänen vastuualueinaan ovat tiede- ja yliopistopolitiikka.

18.2.2020
Lue lisää

Suuri sosiaaliturvauudistus siintää horisontissa – mitä on luvassa?

Käykö sosiaaliturvauudistukselle eli sotu-uudistukselle kuin sote-uudistukselle? Sote opetti sen, että mittaluokaltaan suuria uudistuksia on tehtävä askel kerrallaan ja yli hallituskausien.

14.2.2020
Lue lisää

Akavalaiset ilmastotyössä: Akatemiatutkija ja Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori, Tieteentekijöiden liiton jäsen Markus Kröger

”Amazonin hävittäminen on oman jalan leikkaamista. Edes huippututkijat eivät osaa ennustaa, mitä sademetsille tulevaisuudessa tapahtuu.”

14.2.2020
Lue lisää