Akavalainen

Perhevapaauudistuksen tavoitteena parantaa tasa-arvoa, perheiden päätökset tärkeitä

Tasa-arvon paraneminen työ- ja perhe-elämässä edellyttää molempien sukupuolten panosta. Työnantajilta vaaditaan kykyä luoda työpaikoille rakenteita kuten sijaisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat perhevapaalle jäämisen sekä isille että äideille.

8.3.2023
Lue lisää

Esittelyssä johtava asiantuntija Hannele Fremer: työelämän muutokset lähtökohtana lainsäädännön kehittämisessä

Oikeustieteen maisteri Hannele Fremer aloitti Akavan työelämäyksikössä johtavana asiantuntijana vuoden 2022 loppupuolella. Hän pitää tärkeänä, että työelämän lainsäädäntöä kehitetään vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.

24.2.2023
Lue lisää

Akavan opiskelijoiden uudet puheenjohtajat: Yhteisöllistä ja läpinäkyvää toimintakulttuuria

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajina aloittivat vuoden alussa Nicole Ojala, Eppu Åberg ja Saska Kurki. He liputtavat nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksien, koulutuksen pitkäjänteisen rahoittamisen ja opiskelijoiden paremman toimeentulon puolesta.   

20.2.2023
Lue lisää

Tapaturma etätyössä – mitä työntekijälle korvataan? 

Etätyössä tapahtuneiden tapaturmien korvaamisessa on ratkaisevaa, mikä lasketaan kiinteästi työntekoon liittyneeksi toiminnaksi ja mikä ei. Tarkka kirjallinen dokumentaatio tapaturman kulusta on hyvin tärkeää. Akavan mielestä työtapaturmalain soveltamisalaa pitää ensi hallituskaudella laajentaa etätyössä tapahtuviin tapaturmiin, jolloin turva olisi etäyössä sama kuin lähityössä.

13.1.2023
Lue lisää

Muutoksia yrittäjäeläkelakiin vuoden 2023 alussa

Yrittäjän eläkelakiin eli YEL:iin on tulossa muutos tammikuun 2023 alussa. Lakimuutoksella pyritään parantamaan yrittäjien eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän YEL-työtulo vastaa paremmin hänen työpanoksensa arvoa koko työuran ajan. 

15.12.2022
Lue lisää

Välillä pitäisi saada keskittyä rauhassa

Jos asiantuntijat jatkuvasti joutuvat keskeyttämään työnsä, keskittymisen taito katoaa pikkuhiljaa. Haastattelimme kasvatustieteen professori, aivotutkija Minna Huotilaista. Hän kertoo, mikä hajottaa keskittymistämme ja antaa neuvoja keskittymiskyvyn vaalimiseen.

2.12.2022
Lue lisää