Akavalainen

Kehysriihestä isot säästöt, vähän kasvupanostuksia

Kehysriihen päätökset toivat isoja säästöjä, joilla on kauaskantoiset vaikutukset yhteiskunnassamme. Kasvun edellytyksiä tukevia päätöksiä olisimme Akavassa kaivanneet enemmän, vaikka myönteistäkin antia kehysriihestä tuli, arvioivat asiantuntijamme.

17.4.2024
Lue lisää

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia

Yhä useampi opiskelija kokee psyykkistä kuormittuneisuutta kuten uupumusta. Johtaako tämä siihen, että työelämään siirtyvät ovat jo uupuneita?

9.4.2024
Lue lisää

Kolmansien maiden maahanmuuttajien on vaikea saada tasa-arvoinen asema työmarkkinoilla

– Suomalaisista korkeakouluista valmistuneilla ETA-alueen ulkopuolelta tulevilla maahanmuuttajilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia saada Suomesta koulutustaan vastaavaa työtä. Tämän seurauksena he ajautuvat työmarkkinoilla alisteiseen asemaan, sanoo aiheesta hiljattain väitellyt tutkija Quivine Ndomo.

21.3.2024
Lue lisää

Osaaminen edellä

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu monien toimialojen osaajapulasta jo pitkään. Siitä huolimatta on melko harvinaista, että vammaiset tai pitkäaikaissairaat ihmiset työskentelevät vaativissa asiantuntijatehtävissä. Poikkeuksia tästä kuitenkin on: haastattelimme työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Montgomeryä ja kirjastonhoitaja Jaana Märsynahoa heidän työstään ja urastaan.

11.3.2024
Lue lisää

Roima leikkaus työttömyysturvaan, kannustimet työllistyä vähissä

Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus putoaa roimasti, hyväpalkkaisella useita satoja euroa kuukaudessa, jos työttömyys jatkuu yli kahdeksan kuukautta. Akavan mielestä on ongelmallista, että hallitus ei samaan aikaan panosta työttömien mahdollisuuksiin uudelleentyöllistyä.

7.12.2023
Lue lisää

Taloudellinen turva heikkenee tuntuvasti työtä etsivällä vastavalmistuneella

Orpon hallituksen työttömyysturvaleikkaukset heikentävät tuntuvasti vastavalmistuneiden taloudellista asemaa herkässä nivelkohdassa eli siirryttäessä opiskelujen parista työelämään. Paineet löytää nopeasti oman alan työpaikka kasvavat. Samalla tiedetään, että ensimmäinen työpaikka voi ohjata merkittävästi uran suuntaa.

7.12.2023
Lue lisää