Juha Kirstilä

Tekoja turvallisen Suomen puolesta

Tiivistimme hallitusohjelmatavoitteemme luonnehdintaan osaava, kannustava ja turvallinen Suomi. Tärkeitä tavoitteita kaikki: jokaista tarvitaan ja yhtä ei oikeastaan ole ilman toista.  Panostamalla osaamiseen, kannustamalla ahkeruuteen ja huolehtimalla turvallisen elämän edellytyksistä varmistamme, että Suomi on jatkossakin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta.

19.4.2023
Lue lisää