Full page test

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. Jäsenyys tuo turvaa työelämässä Akavan jäsenliiton jäsenyys antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja urapalveluja. Liitot tarjoavat ammatillista edunvalvonta ja työsuhdeneuvontaa....

28.1.2020

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Jäsenyys tuo turvaa työelämässä

Akavan jäsenliiton jäsenyys antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja urapalveluja. Liitot tarjoavat ammatillista edunvalvonta ja työsuhdeneuvontaa. Ne ovat jäsentensä apuna työuran kaikissa vaiheissa. Lisäksi jäsenyys merkitsee monia rahanarvoisia etuja.

Akavalaiset rakentavat monenlaisia turvaverkkoja myös muille suomalaisille. Yhteiskunnan menestyminen näkyy ennen kaikkea työllisyyden vahvistumisena, hyvänä tuottavuutena ja hyvinvointina. Yhdessä toimien akavalaiset luovat menestystä ja turvaa jokaiselle akavalaiselle ja koko Suomelle.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon.

Akava puolustaa hyvinvointia

Akavan mielestä Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan.