Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestä Talentia: Nyt on naisten vuoro

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että naisvaltaisten sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, sekä varhaiskasvatuksen opettajien, palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla tulee toteuttaa palkkaohjelma ja jatkaa palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin.

13.9.2019
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Vantaa sumutti sosiaalityöntekijöitä, myös sosionomeja kohdeltu väärin

Lastensuojelun kriisin ja sosiaalityöntekijäpulan lisäksi Vantaan sosiaalihuoltoa hiertää sosionomien palkkaus, jossa ei ole huomioitu sosionomien työn vaativuuden lisääntymistä.

13.9.2019
Lue lisää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Asiantuntijoiden palkkaus laahaa kilpailijamaihin verrattuna

Suomessa asiantuntijoiden palkat laahaavat perässä vertailtaessa keskeisiin kilpailijamaihin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen* mukaan korkeakoulutettujen bruttopalkat ovat Suomessa alhaisemmalla tasolla kuin Saksassa, Itävallassa, Irlannissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Norjassa. Tämän lisäksi asiantuntija tienaa paremmin Ruotsissa ja Belgiassa. Ero on vuoden 2015 jälkeen todennäköisesti kasvanut, kun useissa maissa palkankorotukset ovat olleet Suomea suuremmat.

10.9.2019
Lue lisää

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Kuntatyönantaja ei voi paeta vastuuta palkkauksen kehittämisestä

Terveydenhoitajaliiton mielestä Kuntatyönantajat KT ei voi paeta vastuutaan kunta-alan vaativia asiantuntijatehtäviä tekevien palkkauksen kehittämisestä.

6.9.2019
Lue lisää

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Sote-palveluihin ei ole varattu riittävästi rahaa – tuloksena valtava yt-suma

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat vähentävät parhaillaan kovalla kädellä henkilöstöään yt-neuvotteluissa, mutta potevat usein samaan aikaan kroonista työvoimapulaa. Eniten tilanteesta kärsivät palveluiden käyttäjät eli kuntalaiset. JUKO vaatii, että hallituksen ja kuntien on turvattava palvelujen rahoitus ja jatkuva kehittäminen, vaikka sote-uudistuksen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

6.9.2019
Lue lisää