Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Varhaiskasvatuslakiin esitetään kopiota perusopetuslain virheistä

Perusopetuksesta tuttua lapsen saaman tuen epämääräisyyttä esitetään nyt kopioitavaksi varhaiskasvatuslakiin. Parhaillaan lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa varhaiskasvatukseen esitetään kolmiportaista tukea, mikä on hyvä asia. Kolmiportaisen tuen määrittely on sen sijaan pettymys.

11.6.2021
Lue lisää

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suunterveyden eriarvoisuus pitää ratkaista

Huono-osaisuus ja syrjäytyminen näkyvät yhä 2020-luvulla monen suomalaisen hampaista ja suunterveydestä. Heikko sosioekonominen asema sekä alhainen koulutus- ja tulotaso vaikuttavat heikentävästi ihmisen suunterveyteen, muistuttavat Hammaslääkäriliitto ja Hammaslääkäriseura Apollonia.

11.6.2021
Lue lisää

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

JUKOn hallitus on hyväksynyt ehdollisesti uuden sosiaali- ja terveysalan SOTE-sopimuksen. Kokouksessaan maanantaina aamupäivällä hallitus hyväksyi myös varhaiskasvatuksen opettajien siirron opettajasopimukseen.

7.6.2021
Lue lisää

Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronakriisin kasvattama hoitovelka ja työpaine kuormittavat hammaslääkäreitä

Hammaslääkärien työuupumus on lisääntynyt koronavuoden aikana. Suuri työkuorma, kiire ja aikapaine sekä kokemus siitä, että resurssit eivät enää riitä tarjoamaan potilaille hyvää hoitoa ovat kasvaneet varsinkin terveyskeskuksissa. Erityisen huolestuttavaa on nuorten hammaslääkärien uupumus.

7.6.2021
Lue lisää