Uutisia Akavan liitoista

Suomen työterveyshoitajaliitto: Minne katosi suomalainen sopimisen kulttuuri?— Työmarkkinakriisi on ratkaistava neuvottelemalla

Suomen työterveyshoitajaliitto ottaa kantaa työelämämuutoksiin, joita maan hallitus on tekemässä. Hallitusohjelmassa on monia kannatettavia työikäisiin kohdistuvia kirjauksia, mutta myös useita työikäisten asemaa heikentäviä kirjauksia, joita liitto vastustaa. Merkittävin näistä on palkankorotusten sitominen vientialojen sopimuksiin, joka heikentää jäsenten mahdollisuuksia nousta palkkakuopasta.

22.2.2024
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Talentian ammattieettinen lautakunta kritisoi asiakasohjausryhmien näkymätöntä päätöksentekoa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta pitää hyvinvointialueiden asiakasohjauskäytäntöä juridisesti ja ammattieettisesti epäselvänä.

22.2.2024
Lue lisää

Akavan Erityisalat: Pienten humanistialojen rahoitusta parannettava

Yliopistojen rahoitusmalli ohjaa yliopistoja luopumaan pienistä yksiköistään ja keskittymään suuriin. Suurten mittaluokkien tehokkuuslogiikkaa ei kuitenkaan voi soveltaa monialaista sivistystä tavoiteltaessa. On sivistysyhteiskuntamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi pienet humanistialat pysyvät elinvoimaisina, korostaa Akavan Erityisalat. Liitto jäsenyhdistyksineen antoi lausuntonsa yliopistojen rahoitusmallista 19.2.2024.

21.2.2024
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian terveiset kehysriiheen: ylisuuret säästöt johtavat palvelujärjestelmän kriisiin ja lisäävät kustannuksia

Ylisuuret ja liian nopeasti toteutettavat säästöohjelmat ajavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kriisiin, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia hallitusta kehysriihen alla.

20.2.2024
Lue lisää

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja muut arkkitehtialan järjestöt: Arkkitehtialalla voidaan työssä enimmäkseen hyvin, vakava epäasiallinen kohtelu harvinaista

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL selvittivät kyselytutkimuksella ensimmäistä kertaa laajasti arkkitehtialan työhyvinvointia. Kyselyn mukaan arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit voivat työssään keskimäärin hyvin. Vakava epäasiallinen kohtelu on alalla harvinaista, mutta stressiä ja aikapainetta koetaan yleisesti.

20.2.2024
Lue lisää

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: Hätiköityjä irtisanomissuunnitelmia – Akavan sairaanhoitajat ja Taja huolissaan hoitotyön johtajien asemasta hyvinvointialueilla

Taja peräänkuuluttaa hyvinvointialueilta malttia toteuttaa säästötoimet kestävällä tavalla ja muistuttaa hyvän hoitotyön johtamisen merkityksestä laadukkaan hoidon ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiselle.

20.2.2024
Lue lisää