Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Työntekijöiden syyttäminen ei auta lapsia

Yli 20 lastensuojelujärjestöä ja -yritystä tuli 17.2. ulos vaatimuksellaan, että sijaishuollon henkilöstön koulutukseen ja saatavuuteen puututaan pikaisesti. Järjestöt nostavat esiin sen, että alalle päteviä, ammattikorkeakouluista valmistuneita sosionomeja on vaikea rekrytoida.

19.2.2020
Lue lisää

Akavan Erityisalat: Tutkimus: Suomalaiset luottavat museoihin – puoluekanta näkyy museomielipiteissä yllättävän vähän

Suomalaiset odottavat museoilta asiantuntemusta. Näin voi kiteyttää Kantar TNS:n tuoreen museomielipiteitä selvittäneen kyselyn tulokset. Perussuomalaiset erottuvat kautta linjan suhtautumalla museoihin muita kriittisemmin. Erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Tutkimus tehtiin Akavan Erityisalojen ja Museoalan ammattiliiton toimeksiannosta.

17.2.2020
Lue lisää

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamisella terveydenhoitajat voivat panostaa entistä laajemmin väestön terveyteen

Hallituksen esitys hoitajavastaanottojen maksuttomuudesta perusterveydenhuollossa tukee Terveydenhoitajaliiton mielestä terveyserojen kaventamista, terveydenhuollon painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ennaltaehkäisevä terveydenhoitajatyö on tutkitusti vaikuttavaa, kunhan palveluiden saatavuus sekä toimintaedellytykset ja henkilöstömäärä ovat kunnossa.

14.2.2020
Lue lisää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Sinustako meille viestintäkoordinaattori?

Ylemmät Toimihenkilöt YTN toimii keskijohdon, esimiesten ja asiantuntijoiden hyvän työelämän puolesta. Hoidamme jäsentemme työmarkkinaedunvalvontaa yksityisellä sektorilla teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä.

14.2.2020
Lue lisää

Insinööriliitto IL: Salo: Kohtuullinen tulos kovan väännön jälkeen

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä ensimmäiset ylemmille toimihenkilöille sovitut uudistetut työehtosopimukset ovat kohtuullisia. Jäsenten kertoma tärkein tavoite toteutui eli niin sanotut kiky-tunnit ovat historiaa.

13.2.2020
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kelan sosiaalihuollon asiantuntemuksen puute vaarantaa asiakkaan oikeuksia: Myönnetty jopa 10 kuukauden toimeentulotukipäätöksiä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on huolestunut Kelan asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2020 osoitti, että Kela-siirto heikensi perustoimeentulotuen yhteyttä sosiaalityöhön ja mutkisti asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluohjausta.

13.2.2020
Lue lisää