Taksvärkki-kampanja ja -keräys Mikä sua estää? -teemalla kiinnittää huomiota vammaisten syrjintään

Tämän lukuvuoden Taksvärkki-kampanjalla tehdään vammaisten syrjintää eli disabilismia näkyväksi sekä puututaan yhdessä siihen. Taksvärkki-keräyksellä puolustetaan vammaisten nuorten oikeuksia yhdessä nuorten kanssa.  Akava on Taksvärkki ry:n jäsen.

28.10.2021
Lue lisää

Työmarkkinajärjestöt: Jokaisen on kannettava vastuuta toisista koronaviruksen voittamiseksi

Koronavirus ja hallituksen rajoitustoimet ovat kohdistuneet ankaralla tavalla muun muassa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjiin ja työntekijöihin. Lukuisten yritysten ja työntekijöiden talous on romahtanut.

21.10.2021
Lue lisää

EK, SAK, Akava ja STTK: Terveydenhuollon monikanavainen rahoitus on vahvuus, jota ei ole syytä romuttaa

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan parlamentaarisesta valmistelutyöstä, jossa tarkastellaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen monikanavarahoituksen purkamista. Järjestöt katsovat, että terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta tarvitaan jatkossakin. Monikanavaisuus vahvistaa palvelujen rahoitusta ja turvaa perustuslaissakin todettuja oikeuksia saada riittäviä terveyspalveluja. Tällä hetkellä sektorin kehittämistyössä tulee priorisoida sote-uudistuksen toimeenpano, eikä suunnitella muita samanaikaisia suuria rakenteellisia muutoksia. Järjestöt esittävät, että parlamentaarinen työryhmä kuulisi niitä mahdollisimman pian.

20.10.2021
Lue lisää

Hae Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi tai opiskelijaneuvoston jäseneksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoustaa viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan perjantaina 26. marraskuuta 2021. Vuoden viimeisessä kokouksessa valtuuskunta valitsee Akavan opiskelijoille kaksi uutta varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä opiskelijaneuvostoon vuodelle 2022.

5.10.2021
Lue lisää

Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi.

23.9.2021
Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät tärkeänä lähtökohtana sitä, että sosiaaliturvaa uudistettaessa syy- ja ansioperusteisuus säilyy kantavana perusperiaatteena. Syyperusteisuudella voidaan parhaiten turvata toimeentuloa eri elämäntilanteissa.

23.9.2021
Lue lisää