Akavan esitykset lainsäädäntömuutoksiksi – häirintä, epäasiallinen kohtelu ja väkivalta työssä

Akava esittää, että lainsäädäntöä tiukennetaan, jotta häirintää ja väkivaltaa työelämässä voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa tehokkaammin. Muutokset voidaan tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

25.11.2021
Lue lisää

Akavan esitykset työturvallisuuslain uudistamiseksi

Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi. Akava painottaa, että laissa pitää säätää psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista.

18.10.2021
Lue lisää
Miika Sahamies

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolustamista tarvitaan jatkuvasti

Helsinki Pridea juhlitaan sateenkaarilipuin tänäkin vuonna kesä–heinäkuun vaihteessa. Ajankohta on erityinen, sillä on kulunut tasan 50 vuotta siitä, kun homous dekriminalisoitiin Suomessa ja seksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. Aikanaan lain rikkominen saattoi johtaa jopa kahden vuoden vankeuteen. Lisäksi 40 vuotta sitten homous poistettiin mielenterveysluokituksesta.

28.6.2021
Lue lisää

Ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään

Akava on koonnut ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään.

26.2.2021
Lue lisää

Sovittelujärjestelmän uudistaminen

Akavan, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen esitys sovittelujärjestelmän uudistamiseksi, sovittelumenettelyn täsmentämiseksi ja sovittelun resurssien vahvistamiseksi.

18.2.2021
Lue lisää

Akavan liittojen äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat niiden jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

3.3.2020
Lue lisää