Verkkouutiset

Akavan liitot työllistävät nuoria ja luovat hiilinieluja Taimiteko-toiminnassa

Akavan jäsenliitot ovat jo neljättä kertaa mukana 4H-järjestön Taimiteossa. Taimiteko-toiminta työllistää nuoria metsänistutustöihin ja luo Suomeen uutta hiilinielua. Tänä kesänä Taimiteon työllistämät nuoret istuttavat 5 600 taimea Akava-metsään Utajärvelle.

5.6.2023
Lue lisää

Insinööriliitto IL: Ostovoiman säilyminen vaatii kunnon palkankorotuksia

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mukaan käynnissä olevalla neuvottelukierroksella teollisuuteen ei synny sopimuksia ilman merkittäviä yleiskorotuksia. Hän haarukoi tavoiteltavaksi yleiskorotukseksi viisi prosenttia.

25.11.2022
Lue lisää

Akavan Erityisalat: Työttömyysturva, kulttuuri ja hyvä hallinto Akavan Erityisalojen vaaliteemoina

1. Työttömyysturvasta kannustava ja kohtuutasoinen. 2. Kulttuurista elinvoimaa - resurssit kuntoon. 3. Hyvästä hallinnosta arvostettu vahvuus. - Akavan Erityisalat julkaisi tavoitteensa eduskuntavaaleja ja tulevaa maan hallitusohjelmaa varten.

31.10.2022
Lue lisää

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava pitää lain tavoitteita erittäin kannatettavina. Niiden tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja näin vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

13.6.2022
Lue lisää

Akavan esitykset lainsäädäntömuutoksiksi – häirintä, epäasiallinen kohtelu ja väkivalta työssä

Akava esittää, että lainsäädäntöä tiukennetaan, jotta häirintää ja väkivaltaa työelämässä voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa tehokkaammin. Muutokset voidaan tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

25.11.2021
Lue lisää