Ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään

Akava on koonnut ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään.

26.2.2021
Lue lisää

Sovittelujärjestelmän uudistaminen

Akavan, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen esitys sovittelujärjestelmän uudistamiseksi, sovittelumenettelyn täsmentämiseksi ja sovittelun resurssien vahvistamiseksi.

18.2.2021
Lue lisää

Akavan liittojen äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat niiden jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

3.3.2020
Lue lisää

Työmarkkinasanastoa

Kokosimme yhteen tärkeitä työmarkkinoiden käsitteitä, jotka liittyvät muun muassa työmarkkinoiden rakenteeseen, neuvotteluihin ja sopimustyyppeihin.

21.1.2020
Lue lisää

Akavan yrittäjäpalkinto

Akavan yrittäjäpalkinnon tavoite on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä akavalaisille sekä akavalaisen yrittäjyyden merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Palkinnon kautta nostamme esiin myös, että Akava toimii korkeasti koulutettujen yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvojana.

20.1.2020
Lue lisää