Katri Ojala

Ikääntynyt vai parhaassa työiässä?

Ihmiset elävät yhä vanhemmaksi, elinajanodote nousee ja tästä syystä työurienkin täytyy pidentyä. Samoin fyysinen toimintakyky säilyy sukupolvi toisensa jälkeen yhä vanhemmilla.

4.12.2020
Lue lisää
Katri Ojala

Miten kohtuuhintainen asuminen, työpaikat ja työntekijät löytäisivät Suomessa toisensa?

Asuntopolitiikka vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan ja kehitykseen. Suomessa valmistellaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta sekä määritellä asumisen suuret linjat laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

9.11.2020
Lue lisää
Katri Ojala

Väestörakenteeseen vaikuttamisen aika on nyt

Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on kuumentanut keskustelua syntyvyydestä. Oletus lasten määrästä tulevaisuudessa oli ennusteessa ennen näkemättömän alhainen.

4.10.2019
Lue lisää
Katri Ojala

Neuvottelutulos eläkeuudistukseen liittyvissä jatkoneuvotteluissa tukee työllisyyttä

Vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevassa eläkesopimuksessa sovittiin kahdesta selvityksestä ja niiden johdosta käytävistä jatkoneuvotteluista.

11.6.2019
Lue lisää
Katri Ojala

Vanheneva Suomi

Tuore väestöennuste on aiheuttanut keskustelua erityisesti eläkejärjestelmän rahoitustasapainon näkökulmasta. Suomella on edessään kiperä demografinen haaste: ikääntyvä väestö lisää julkisia menoja ja samalla työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun, mikä alkaa pienentää työpanosta ja hidastaa talouden kasvumahdollisuuksia. Tämä rasittaa julkisen talouden tasapainoa.

23.11.2018
Lue lisää