Katri Ojala

Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä askelmerkkejä seuraavalle hallituskaudelle

Sosiaaliturvan uudistamista pohtinut sosiaaliturvakomitea on työskennellyt kuluvan hallituskauden ajan. Sosiaaliturvakomitea esittää välimietinnössään, joka julkaistiin 16. maaliskuuta, perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sosiaaliturvakomitea tekee välimietinnössään ehdotuksia nykyjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaaliturvakomitean toimikausi on kahden hallituskauden mittainen. Seuraava hallitus päättää mahdollisesta komitean uudelleen nimeämisestä.

16.3.2023
Lue lisää
Katri Ojala

Työeläkejärjestelmää huolletaan jatkuvasti

Työeläkejärjestelmässä on varauduttu väestörakenteen muutoksiin ja ikääntymisen vaikutuksiin huomattavasti paremmin kuin yhteiskunnan muilla lohkoilla. Työmarkkinakeskusjärjestöillä on keskeinen asema työeläkejärjestelmän ja eläkepolitiikan kehittämisessä. Työeläkejärjestelmää on kyetty kehittämään työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksilla niin, että ratkaisut ovat olleet riippumattomia poliittisista suhdanteista. Tämä on mahdollistanut työeläkejärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen, mikä on kaikkien yhteinen etu.

10.3.2023
Lue lisää
Katri Ojala

Työkyvyn tukeminen osaksi jokaisen työpaikan kulttuuria

Työkyvyttömyys aiheuttaa miljardien kustannuksia yhteiskunnalle ja työnantajille. Erityisen huolestuttavaa on, että mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on selkeästi kasvanut viime vuosina. Kela korvasi vuonna 2020 viisi miljoonaa sairauspoissaolopäivää mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

20.1.2022
Lue lisää
Katri Ojala

Työhyvinvoinnilla voidaan tukea työllisyyttä

Kun ikääntyvän väestön osuus kasvaa, tarvitsemme jokaisen työikäisen työpanosta, jotta Suomi säilyy jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntana. Työkyvyttömyys on merkittävä tekijä, joka vie työvoiman ulkopuolelle ja lyhentää työuria. Siitä aiheutuvat kustannukset ovat päätä huimaavat. Työkyvyttömyyden vähentäminen tarjoaa ratkaisuja julkisen talouden sekä sosiaaliturva- ja työeläkejärjestelmän rahoituksen ongelmiin.

11.10.2021
Lue lisää
Katri Ojala

Vain oikein mitoitettu yrittäjän eläkevakuutus tuo riittävää turvaa

Yrittäjän ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kivijalkana toimii yrittäjän eläkevakuutus (YEL). YEL-työtulo paitsi määrittää yrittäjän tulevan eläketurvan tason, se antaa pohjan myös muulle yrittäjän ansiosidonnaiselle sosiaaliturvalle.

30.3.2021
Lue lisää
Katri Ojala

Ikääntynyt vai parhaassa työiässä?

Ihmiset elävät yhä vanhemmaksi, elinajanodote nousee ja tästä syystä työurienkin täytyy pidentyä. Samoin fyysinen toimintakyky säilyy sukupolvi toisensa jälkeen yhä vanhemmilla.

4.12.2020
Lue lisää