Katri Ojala

Työkyvyn tukeminen osaksi jokaisen työpaikan kulttuuria

Työkyvyttömyys aiheuttaa miljardien kustannuksia yhteiskunnalle ja työnantajille. Erityisen huolestuttavaa on, että mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on selkeästi kasvanut viime vuosina. Kela korvasi vuonna 2020 viisi miljoonaa sairauspoissaolopäivää mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

20.1.2022
Lue lisää
Katri Ojala

Työhyvinvoinnilla voidaan tukea työllisyyttä

Kun ikääntyvän väestön osuus kasvaa, tarvitsemme jokaisen työikäisen työpanosta, jotta Suomi säilyy jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntana. Työkyvyttömyys on merkittävä tekijä, joka vie työvoiman ulkopuolelle ja lyhentää työuria. Siitä aiheutuvat kustannukset ovat päätä huimaavat. Työkyvyttömyyden vähentäminen tarjoaa ratkaisuja julkisen talouden sekä sosiaaliturva- ja työeläkejärjestelmän rahoituksen ongelmiin.

11.10.2021
Lue lisää
Katri Ojala

Vain oikein mitoitettu yrittäjän eläkevakuutus tuo riittävää turvaa

Yrittäjän ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kivijalkana toimii yrittäjän eläkevakuutus (YEL). YEL-työtulo paitsi määrittää yrittäjän tulevan eläketurvan tason, se antaa pohjan myös muulle yrittäjän ansiosidonnaiselle sosiaaliturvalle.

30.3.2021
Lue lisää
Katri Ojala

Ikääntynyt vai parhaassa työiässä?

Ihmiset elävät yhä vanhemmaksi, elinajanodote nousee ja tästä syystä työurienkin täytyy pidentyä. Samoin fyysinen toimintakyky säilyy sukupolvi toisensa jälkeen yhä vanhemmilla.

4.12.2020
Lue lisää
Katri Ojala

Miten kohtuuhintainen asuminen, työpaikat ja työntekijät löytäisivät Suomessa toisensa?

Asuntopolitiikka vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan ja kehitykseen. Suomessa valmistellaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta sekä määritellä asumisen suuret linjat laajassa yhteistyössä yli hallituskausien.

9.11.2020
Lue lisää
Katri Ojala

Väestörakenteeseen vaikuttamisen aika on nyt

Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on kuumentanut keskustelua syntyvyydestä. Oletus lasten määrästä tulevaisuudessa oli ennusteessa ennen näkemättömän alhainen.

4.10.2019
Lue lisää