Anu Tuovinen

Akavalta monia ehdotuksia yksinyrittäjien tukemiseksi

Yritysten toimintamahdollisuudet ovat muuttuneet rajusti ja äkillisesti koronaviruksen vuoksi. Vaikutus näkyy yritysten toiminnassa muun muassa häiriöinä toimitusketjuissa, rahoitusvaikeuksina ja asiakaskatona. Talouden eri toimijat, kuten pankit, verottaja, rahoittajat, työmarkkinajärjestöt ja työeläkelaitokset sekä kunnat ovat osoittaneet yhteiskuntavastuuta ja tulleet yrittäjien ja työntekijöiden tueksi.

24.3.2020
Lue lisää
Anu Tuovinen

Hyvä yrittäjyyspolitiikka tukee monimuotoista yrittäjyyttä ja työllisyyttä

Yrittäjyyspolitiikka luo onnistuessaan kasvua ja työtä. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema yrittäjyysstrategia tunnistaa yrittäjyyden ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja ongelmia, joihin kaivataan ratkaisuja. Ministeriö järjesti sidosryhmille 10.3. keskustelutilaisuuden, jossa otin kommenttipuheenvuorossani esiin Akavan näkökulmia. Tämä blogikirjoitus perustuu puheenvuorooni.

10.3.2020
Lue lisää
Anu Tuovinen

Urapolku yrityksen osakkaaksi

Onko sinulla kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi? Tähtäätkö yrityksen osakkaaksi? Millainen työhistoria tai koulutustaso tukee osakkuutta? Onko sukupuolten välillä eroja? Näitä kysymyksiä pohdittiin Akava Worksin tuoreessa selvityksessä ”Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen”.

2.10.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Työhyvinvointi ja osaaminen ovat yrittäjän menestyksen perusta

Suomalaisen yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on kannustaa yrittäjyyteen ja pyrkiä nostamaan yrittäjien määrää, luomaan kasvua ja työtä. Yrittäjän päivänä on kuitenkin sopiva hetki keskittyä yrittäjään. Mikä tukee yrittäjää? Ainakin kolme keskeistä teemaa nousee esiin: toimeentulo, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

5.9.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Palkansaajajärjestöjen edistettävä alustatyötä tekevien turvaa

Digitaalinen alustatalous tuo korkeakoulutetuille asiantuntijoille uusia mahdollisuuksia löytää, välittää ja tehdä työtä. Sääntelyä kuitenkin tarvitaan. Osaamiseen perustuva alustatyö on jäänyt liian vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa, samoin sen kautta rakentuva osaaminen ja innovaatiot sekä työsuojelun ja -turvan tarve.

2.9.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien asema paranee

Uuden hallitusohjelman yrittäjyyspolitiikka kannustaa yrittäjyyteen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tämä on myös akavalaisen yrittäjyyspolitiikan ja vaikuttamisen tavoitteena.

4.6.2019
Lue lisää