Anu Tuovinen

Urapolku yrityksen osakkaaksi

Onko sinulla kiinnostusta ryhtyä yrittäjäksi? Tähtäätkö yrityksen osakkaaksi? Millainen työhistoria tai koulutustaso tukee osakkuutta? Onko sukupuolten välillä eroja? Näitä kysymyksiä pohdittiin Akava Worksin tuoreessa selvityksessä ”Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen”.

2.10.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Työhyvinvointi ja osaaminen ovat yrittäjän menestyksen perusta

Suomalaisen yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on kannustaa yrittäjyyteen ja pyrkiä nostamaan yrittäjien määrää, luomaan kasvua ja työtä. Yrittäjän päivänä on kuitenkin sopiva hetki keskittyä yrittäjään. Mikä tukee yrittäjää? Ainakin kolme keskeistä teemaa nousee esiin: toimeentulo, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

5.9.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Palkansaajajärjestöjen edistettävä alustatyötä tekevien turvaa

Digitaalinen alustatalous tuo korkeakoulutetuille asiantuntijoille uusia mahdollisuuksia löytää, välittää ja tehdä työtä. Sääntelyä kuitenkin tarvitaan. Osaamiseen perustuva alustatyö on jäänyt liian vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa, samoin sen kautta rakentuva osaaminen ja innovaatiot sekä työsuojelun ja -turvan tarve.

2.9.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien asema paranee

Uuden hallitusohjelman yrittäjyyspolitiikka kannustaa yrittäjyyteen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tämä on myös akavalaisen yrittäjyyspolitiikan ja vaikuttamisen tavoitteena.

4.6.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Kaupunkien kasvu hyödyttää myös alueita

Väestö vähenee ja keskittyy tulevaisuudessa nykyistä selkeämmin suurten kaupunkien ympärille. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI julkaisi helmikuussa väestöennusteen, joka ulottuu vuoteen 2040. Ennusteessa analysoitiin Suomen kymmenen suurimman kaupunkiseudun kehitystä. Tuloksena nähtiin selvästi Helsingin, Turun ja Tampereen seutujen vahvistuminen.

28.3.2019
Lue lisää
Anu Tuovinen

Minnasta mallia – nainen yrittäjänä

Minna Canthin elinaikana ei tehty eroa yrittäjyyden ja työnteon välille. Se, miten leipä saatiin pöytään ei ollut merkityksellistä. Pääasia oli, että perheellä oli ruokaa ja vaatteita. Jokaisen oli keksittävä keinonsa elannon hankkimiseksi, tosin työn tekemisessä miehiä ja naisia sitoivat erilaiset säännöt. Elämä oli monella tapaa kovempaa. Jos työnteko toi vaurautta, sen katsottiin kertovan ahkeruudesta, ei ahneudesta.

20.3.2019
Lue lisää