Mihin unohtui kasvun vahvistaminen?

Akavan tuoreessa yrittäjyysohjelmassa esitetään keinoja kasvun ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. Kasvu syntyy korkeasta osaamisesta. Osaaminen ja osaajat puolestaan luovat innovaatioita. Yhteisenä tavoitteenamme pitää olla, että Suomi on toimintaympäristönä houkutteleva ja vakaa maailman parhaille kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille.

29.5.2024

Maan hallitus on joutunut tekemään kovia sopeutustoimia julkisen talouden vahvistamiseksi. Suomessa kaivataan nyt vahvoja ja määrätietoisia panostuksia kasvuun ja osaamiseen. Erityisesti vihreä siirtymä ja uudet teknologiat ovat Suomelle mahdollisuus, johon on syytä tarttua. Tämä vaikuttaa maan hallitukselta unohtuneen.

Tarvitsemme kasvuhakuisia yrittäjiä ja yrityksiä työllistämään sekä maksamaan veroja, rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluita.

Osaavan työvoiman saatavuudesta uhkaa tulla yritysten kasvun este. Sääntelyn, verotuksen sekä rahoitus- ja tukijärjestelmän pitää tukea yritysten kasvua, innovaatiota ja uudistumista. Tavoitteena pitää olla, että Suomessa arvostetaan yrittäjyyttä, yrittäjäksi on helppo ryhtyä ja mahdollistetaan yrittäjänä kehittyminen ja menestyminen.

Samaan aikaan on huolehdittava yrittäjien halukkuudesta ja voimavaroista tavoitella kasvua ja sietää sen tuomia riskejä. Yrittäjille suunnatuissa palveluissa on kiinnitettävä vahvemmin huomiota vaikuttavuuteen yrittäjyyden eri vaiheissa.

Kasvu vaatii että meillä on hyvinvoivia ja työkykyisiä yrittäjiä ja työntekijöitä. Työterveyshuollon kattavuutta yrittäjien keskuudessa pitää lisätä. Se edellyttää työterveyden hankintaosaamisen lisäämistä ja palvelupakettien räätälöintiä. Yrittäjiä itseään on syytä kuunnella siinä, millaisia palveluita he kaipaavat jaksamisensa tueksi.

Tarvitsemme myös ratkaisuja työn murroksen ja työn eri muotojen haasteisiin. Yhä useampi korkeakoulutettu toimii yrittäjänä joko päätoimisesti tai sivutoimisesti palkkatyön ohessa ja erilaisia työnteon muotoja yhdistellen, esimerkiksi alustatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. Sosiaaliturvajärjestelmämme ei edelleenkään tunnista tätä. Selvityksiä on tehty riittävästi. On korkea aika ottaa käyttöön työttömyysturvan yhdistelmävakuutus.

 

 

Tutustu ohjelmaan oheisen linkin kautta

Akavan yrittäjyysohjelma

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta