Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN laativat suositukset hybridityölle

Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat yhdessä koostaneet Uusi tapa tehdä työtä ja työhyvinvointia -julkaisun, johon on koottu suosituksia hybridityöstä ja siihen liittyvästä työhyvinvoinnista.

20.5.2022

Korona muutti työnteon tapoja radikaalisti ja myös valtaosa kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä siirtyi pandemian aikana toimistolta etätyöhön. Koronan väistyessä useilla työpaikoilla on omaksuttu niin sanottu hybridityömalli, jossa töitä tehdään sekä ajoittain etänä että fyysisesti työpaikalla. Siksi myös uusia toimintamalleja tarvitaan. Tästä syystä Kaupan liitto ja YTN laativat yhteistyössä suositukset hybridityöstä alan työpaikoille.

“Haluamme tarjota mahdollisimman käytännönläheisen mallin, josta on hyötyä isolta osin pk-kentällä toimiville jäsenyrityksillemme. Julkaisu sisältää keskeiset työhyvinvointia parantavat, esihenkilötyötä ja johtamista tukevat esimerkkityyppiset kirjaukset hybridityön pelisäännöistä, työaikajoustoista, johtamisesta ja vuorovaikutuksesta”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kertoo.

“Suosituksien laatimisessa oli tärkeää, että siinä huomioidaan tasapuolisesti niin henkilöstön kuin työnantajankin näkemykset. Mielestämme onnistuimme siinä hyvin, ja tuoreet suositukset antavat hyvän pohjan laatia yrityskohtaisia käytäntöjä yhdessä henkilöstön kanssa”, arvioi sopimusalavastaava Joonas Kopra YTN:stä.

Sosiaalinen vastuu ja työturvallisuus taustalla

Uusi tapa tehdä työtä ja työhyvinvointia -julkaisun tavoitteena on auttaa yrityksiä ratkomaan ylempien toimihenkilöiden kokemia hybridityön haasteita. Suosituksissa on huomioitu YTN:n ylemmille toimihenkilöille syksyllä 2022 laatiman kyselyn tuloksia.

“Julkaisun taustalla ovat kaupalle tärkeät sosiaalisen vastuun kysymykset eli esimerkiksi se, että kaupan alan työntekijät voivat työssään hyvin. Hyvinvoiva työntekijä on luonnollisesti myös työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja tuottava. Tyytyväinen työntekijä puhuu työnantajastaan positiivisesti, mikä tukee hyvää työnantajamainetta ja lisää koko kaupan alan vetovoimaa”, Lavikkala pohtii.

Julkaisun pelisäännöissä on kyse myös työturvallisuudesta.

“Työnantajalla on lakiin perustuva työsuojeluvastuu, mikä koskee sekä henkistä että fyysistä työturvallisuutta. Tästä syystä mallisuositus on tarkoitettu avuksi myös työturvallisuusjohtamiseen”, Lavikkala lisää.

Moni suosii etätöitä ja hybridityön mallia

Ylemmistä toimihenkilöistä 88,3 prosenttia on sitä mieltä, että koronapandemian aikaiset etätyökäytännöt palvelevat erittäin tai melko hyvin. Etätyöllä on nähty olevan positiivinen vaikutus työssä jaksamiseen, työtehokkuuteen, työ- ja vapaa-ajan yhdistämiseen, työn mielekkyyteen sekä työstä palautumiseen.

“Joustavat etätyökäytännöt ovat myös paras tapa edistää työhyvinvointia. On kuitenkin huomioitava se, ettei kaikille hybridityöskentely on sopivin työtapa, vaikka valtaosa ylemmistä toimihenkilöistä pitääkin sitä optimaalisena vaihtoehtona”, Kopra tarkentaa.

Etätyöhön liittyy hyvinvoinnin näkökulmasta myös riskejä, joita ovat pahimmillaan esimerkiksi päihdeongelmat sekä piilevät työkykyriskit. Yksin työskentely vähentää yhteisöllistä kokemusta ja lisää muiden psykososiaalisten riskien kasvua. Jo yksin tästä syystä työnantajan ja henkilöstön on hyvä löytää yhteinen näkemys lähi- ja etätyön yhdistämisestä, jotta hybridimalli palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia osapuolia.

Lisätietoa
Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto, p. 040 040 6088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi
Joonas Kopra, sopimusalavastaava, YTN, p. 050 407 4876, joonas.kopra(at)ytn.fi

Kaupan liitto on elinkeinoelämän suurimman toimialan kaupan ääni yhteiskunnassa. Yhdistämme koko alan vähittäis- ja tukkukaupasta digitaaliseen kauppaan. Neuvottelemme kaupan työsopimukset ja elinkeinopolitiikan ratkaisut. Teemme työtä, jotta Suomessa toimiva kauppa ja palvelut kukoistavat ja pärjäävät kovassa kansainvälisessä kilpailussa. www.kauppa.fi

Kaupan ala on elinkeinoelämän suurin toimiala bruttokansantuotteella ja työllisten määrällä mitattuna. Kaupan ala työllistää noin 291 000 henkilöä, ja heistä noin 15 000 on YTN:n jäsenliittoihin järjestäytyneitä ylempiä toimihenkilöitä. Ylemmät toimihenkilöt kaupan alalla ovat muun muassa ekonomeja, tradenomeja, insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja lakimiehiä. Tyypillisimpiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi myynti-, osto-, markkinointi-, henkilöstö-, tai asiakaspalvelupäällikkö, aluejohtaja ja myynti-insinööri. www.ytn.fi