Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO tunnusteli kunta-alan neuvottelujen jatkamista sovittelulautakunnan puheenjohtajien johdolla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kävivät sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäen luona keskustelemassa tiistaina 24. toukokuuta.

24.5.2022

Tapaamisessa kartoitettiin tilannetta ja pyrittiin muodostamaan yhteistä tilannekuvaa.

Maanantaina 23. toukokuuta JUKO, JAUn ja KT:n keskinäiset neuvottelut keskeytyivät, koska osapuolet eivät löytäneet yksimielisyyttä keinoista, joilla neljälle sopijapuolelle laadittu sovintoehdotus saatettaisiin voimaan kolmen osapuolen kesken. JUKO toivottaakin myös hoitajajärjestöt tervetulleiksi ideoimaan yhdessä, miten kunta-alan matalapalkkaiset naiset ja miehet saadaan ylös palkkakuopasta.

JUKO neuvottelee viisi sopimusta

JUKO, JAU ja KT olivat jatkaneet neuvottelutunnusteluja sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta sen jälkeen, kun Sote ry (Super, Tehy, SPAL) oli omasta puolestaan hylännyt sovintoehdotuksen 11. toukokuuta.

JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi sopimusta: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus).

Kunta-alan virka- ja työehtosopimus koskee kaikkiaan noin 425 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen voimassaolo päättyi 28. helmikuuta. Neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

JUKOn 18. huhtikuuta ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen ja on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

Kiellon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Kanta-Häme perui talokohtaiset neuvottelut

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli suunnitelmissa aloittaa talokohtaiset neuvottelut Sote ry:n (Tehy, Super) kanssa päämääränään paikallisen työrauhan varmistaminen. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, mikä on oikea ratkaisu monestakin syystä:

Kunta-alan valtakunnalliset virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken ja työrauha on varmistettavissa ainoastaan valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ei myöskään ole antanut millekään sairaanhoitopiireille valtuuksia sopia työehdoista paikallisesti. Jos lainvastainen talokohtainen työehtosopimus syntyisi, se todettaisiin työtuomioistuimeen vietäessä vaikutuksiltaan mitättömäksi eikä sopimusta voisi soveltaa.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Kerromme kuntasektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Lue lisää aiheesta