Akavan lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 15 §:n muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää lausunnolla olevaa lainsäädäntöehdotusta perusteltuna ja toteaa muun muassa, että muutoksen myötä mahdollisuudet koulutusvientiin ja tilauskoulutuksen yhdenvertaisempaan järjestämiseen paranevat. Akava pitää erittäin tärkeänä, että järjestettävä koulutus on Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaista.

18.9.2020

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 15 §:n muuttaminen

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausunnolla olevaa lainsäädäntömuutosta perusteltuna.
  • Kaikille koulutuksen järjestäjille on taattava yhdenvertaiset edellytykset koulutusvientiin niin eri koulutusasteiden välillä kuin sisälläkin.
  • Järjestettävän koulutuksen tulee olla Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaista. Laadun takaamiseksi koulutuksen järjestäjällä on oltava järjestämislupa.
  • Opetushallituksen on koordinoitava tapahtuvan koulutusviennin kokonaisuutta.
  • Tutkinnot antavat pätevyyden suomalaisille työmarkkinoille. Näin laadukas koulutusvienti voi toimia osaltaan myös Suomeen suuntautuvan osaamisperusteisen maahanmuuton vauhdittamisessa.

Akava pitää lausunnolla olevaa lainsäädäntöehdotusta perusteltuna. Ehdotuksen mukaisesti Opetushallitukselle annettaisiin valtuutus antaa tilauskoulutuksessa ja koulutusviennissä käytettäviä tutkinnon perusteita.

Muutoksen myötä mahdollisuudet koulutusvientiin ja tilauskoulutuksen yhdenvertaisempaan järjestämiseen paranevat. Yhtäältä muutos antaa samat viennin edellytykset ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välille, toisaalta se parantaa yhdenvertaisuutta myös ammatillisen koulutuksen sisällä eri järjestäjien kesken, kun kaikille koulutuksenjärjestäjille avautuvat samat vientimahdollisuudet.

Akava pitää erittäin tärkeänä, että järjestettävä koulutus on Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaista. Tämä tarkoittaa, että tilauskoulutusta järjestävällä taholla on koulutuksen järjestämislupa. Näin taataan parhaiten koulutuksen laatu ja suomalaisen koulutuksen hyvä maine myös tilaajan silmissä, sillä tämän tulee voida aina olla varma tilaamansa koulutustuotteen korkeasta laadusta.

Akava painottaa, että tilauskoulutuksen kokonaisuudesta tulee olla kokonaiskäsitys. Tämä toteutuu sen näkökulmasta parhaiten Opetushallituksen kautta. Opetushallituksella tulee olla tieto siitä, mitä koulutustuotteita Suomesta ollaan viemässä ja minne, sekä ketkä koulutuksenjärjestäjät osallistuvat koulutusvientiin.

Lopuksi Akava muistuttaa, kuinka tilauskoulutuksena järjestetty koulutus antaa pätevyyden suomalaisille työmarkkinoille. Kysymykset tilauskoulutuksen laadusta ja koulutuksenjärjestäjien tekemän koulutusviennin kokonaiskoordinaatiosta ovat keskeisiä tilanteessa, jossa työelämän edustajat pyrkivät parhaillaan yhdessä valtiovallan kanssa löytämään keinoja työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi sekä osaamisperusteisen maahanmuuton vauhdittamiseksi.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 7.9.2020/Dnro VN/14518/2020, VN/14518/2020-OKM-51
Lausunnon diaarinumero Dnro 096/62/2020
Lausunnon päiväys 17.9.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta