Miika Sahamies

Toisen asteen oppilaitosten arkeen kaivataan rauhaa

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon kohdistuu parhaillaan paljon muutospaineita. Ikäluokat pienenevät yhä. Koulutuksen läpäisyn haasteet ovat todellisia. Huolestuttavia tutkimustuloksia on tullut sekä henkilöstön että opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä edellyttää toimenpiteitä.

30.9.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus paranee

Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi on monia keinoja. Näistä käytiin kiivastakin keskustelua yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Akava osallistui työelämää koskevien ehdotusten muotoiluun työ- ja elinkeinoministeriössä ja jätti eriävän mielipiteen lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen useimpien muiden valmistelutyöhön osallistuneiden tahojen tavoin.

20.9.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Entä jos olettaisit, että kaikki ovat sateenkaarevia?

Vähemmistöihin kuuluvat joutuvat yhä miettimään, missä tilanteissa on turvallista olla oma itsensä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvitaan koko työyhteisöä.

29.6.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Työelämän syrjinnän poistamiseksi tarvitaan lisää toimia

Työelämän syrjinnän poistaminen ja heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojan vahvistaminen ovat yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita. Uudistus on erittäin tarpeellinen, sillä tutkimusten mukaan vähemmistöryhmiin kuuluvat, esimerkiksi etniset vähemmistöt, ikääntyneet, vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kohtaavat työelämässä ja työelämään pääsyssä paljon yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

19.5.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Suomen ihmisoikeuspolitiikasta päätetään nyt

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Selonteossa linjataan Suomen perus- ja ihmisoikeustoimintaa kansainvälisesti, Euroopan unionissa ja kansallisesti.

12.4.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Kohti syrjimätöntä työelämää

Lauantaina 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth (1835–1879) oli rohkea uudistaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Hän puolusti heikompiosaisia välittämättä muiden mielipiteistä ja edisti toiminnallaan myös eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta.

18.3.2022
Lue lisää