Miika Sahamies

Tehdään työelämästä syrjinnästä vapaa vyöhyke

Maaliskuun 21. päivänä vietetään YK:n rasismin vastaista päivää. Suomi allekirjoitti YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuonna 1970. Vaikka työ rasismia ja syrjintää vastaan aloitettiin suhteellisen varhain, meillä on yhä paljon tehtävää.

21.3.2023
Lue lisää
Miika Sahamies

Hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmistaan

Oikeus työhön sisältyy ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Tärkeästä periaatteesta huolimatta monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

15.2.2023
Lue lisää
Miika Sahamies

Vammaisten työllisyyden edistämiseksi on monia keinoja

Suomessa on suuri määrä työkykyisiä vammaisia henkilöitä, jotka ovat tahtomattaan työelämän ulkopuolella. Heillä on hyvin monenlaisia koulutustaustoja. Tästä huolimatta vammaiset henkilöt on perinteisesti nähty ensisijassa hoivan ja huolenpidon kohteina, eikä työntekijöinä, yrittäjinä tai johtajina.

31.10.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Toisen asteen oppilaitosten arkeen kaivataan rauhaa

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon kohdistuu parhaillaan paljon muutospaineita. Ikäluokat pienenevät yhä. Koulutuksen läpäisyn haasteet ovat todellisia. Huolestuttavia tutkimustuloksia on tullut sekä henkilöstön että opiskelijoiden hyvinvoinnista, mikä edellyttää toimenpiteitä.

30.9.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus paranee

Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi on monia keinoja. Näistä käytiin kiivastakin keskustelua yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Akava osallistui työelämää koskevien ehdotusten muotoiluun työ- ja elinkeinoministeriössä ja jätti eriävän mielipiteen lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen useimpien muiden valmistelutyöhön osallistuneiden tahojen tavoin.

20.9.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Entä jos olettaisit, että kaikki ovat sateenkaarevia?

Vähemmistöihin kuuluvat joutuvat yhä miettimään, missä tilanteissa on turvallista olla oma itsensä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvitaan koko työyhteisöä.

29.6.2022
Lue lisää