Miika Sahamies

Työelämän syrjinnän poistamiseksi tarvitaan lisää toimia

Työelämän syrjinnän poistaminen ja heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojan vahvistaminen ovat yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita. Uudistus on erittäin tarpeellinen, sillä tutkimusten mukaan vähemmistöryhmiin kuuluvat, esimerkiksi etniset vähemmistöt, ikääntyneet, vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kohtaavat työelämässä ja työelämään pääsyssä paljon yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

19.5.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Suomen ihmisoikeuspolitiikasta päätetään nyt

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Selonteossa linjataan Suomen perus- ja ihmisoikeustoimintaa kansainvälisesti, Euroopan unionissa ja kansallisesti.

12.4.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Kohti syrjimätöntä työelämää

Lauantaina 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth (1835–1879) oli rohkea uudistaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Hän puolusti heikompiosaisia välittämättä muiden mielipiteistä ja edisti toiminnallaan myös eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta.

18.3.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Nykyiset keinot eivät tehoa syrjintään työelämässä

Rekrytointisyrjintä on kielletty lailla Suomessa ja monessa muussa maassa. Kielloista huolimatta sitä esiintyy työmarkkinoilla, selviää työ- ja elinkeinoministeriön vastikään julkaisemasta valtioneuvoston tutkimusraportista. Tilanne on kestämätön oikeudenmukaisen työelämän ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen näkökulmasta.

4.3.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Maahanmuuton pikakaistan lisäksi tarvitaan muitakin toimia

Suomen hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton määrä. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennetaan parhaillaan maahantuloa nopeuttavaa pikakaistaa erityisosaajille ja kasvuyrittäjille. Tarkoituksena on lyhentää työperusteisen luvan keskimääräinen käsittelyaika yhteen kuukauteen ja erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien luvan käsittelyaika 14 vuorokauteen, mukaan lukien heidän perheenjäsenensä luvat.

17.2.2022
Lue lisää
Miika Sahamies

Älä katso sivusta, jos näet syrjintää

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Se tarkoittaa, että jokaiselle pitää varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja käyttää palveluja. Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa.

3.12.2021
Lue lisää