Miika Sahamies

Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään joka vuosi 7. lokakuuta ympäri maailmaa. Tällöin muistutetaan, että jokaisella on oikeus kunnon työhön. Suomessa teemapäivä näkyy työpaikoilla ympäri maan. Kunnon työn päivänä iloitaan toisaalta siitä, mikä työelämässä on jo kunnossa, toisaalta huomautetaan, että korjattavaa on yhä.

1.10.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Dare to Learn – Uskalla oppia!

Oppimisen suurtapahtuma Dare to Learn tuo yhteen oppimisen ja osaamisen toimijoita koulumaailmasta yrityksiin ja järjestöihin 19.–20.9. Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. Dare to Learnin teemana on jatkuva oppiminen. Aihe on akavalaisille ja Akavalle erittäin tärkeä. Tulevaisuudessa Suomessa pitää olla selkeä osaamisen kehittämisen järjestelmä.

18.9.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Monimuotoisuus kuuluu työpaikoille

Suomessa on ajateltu kauan, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti kuuluu vain ihmisten yksityiselämään. Vasta viime vuosina on vähitellen havahduttu siihen, että työntekijöinä, työnantajina, asiakkaina tai yhteistyökumppaneina on mitä moninaisempia ihmisiä.

24.6.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Tulevan hallituksen sitouduttava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaan

Suomi on monin tavoin sitoutunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä vähemmistöryhmien yhdenvertaisuutta. Muutama vuosi sitten uudistetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait ovat antaneet hyvät suuntaviivat, mutta lisätoimia tarvitaan edelleen. Suomalainen työelämä ei edelleenkään kohtele kaikkia sen jäseniä samanarvoisesti.

17.5.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Maahanmuuttajien kotoutumiseen tarvitaan tasa-arvotekoja

Kansainvälistä rasismin vastaista päivää vietetään 21. maaliskuuta. Samana päivänä vuonna 1960 poliisi surmasi 69 rauhanomaiseen mielenosoitukseen osallistunutta Etelä-Afrikan Sharpevillessa. Kuusi vuotta myöhemmin YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi ja kehotti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistuksiaan kaikenlaisen rotusyrjinnän poistamiseksi.

21.3.2019
Lue lisää
Miika Sahamies

Vaikuttaako brexit nuorten kansainvälistymisen mahdollisuuksiin?

Euroopan unioni on suomalaisten kansainvälisyyden näkökulmasta korvaamaton. Kirkas enemmistö (71 prosenttia) suomalaisista 18–35-vuotiaista korkeakoulutetuista pitää Suomen EU-jäsenyyttä tärkeänä, kertovat Akavan Aula Researchilla alkuvuodesta teettämän kyselyn tulokset. Kriittisesti EU-jäsenyyteen suhtautuu vain 18 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

18.12.2018
Lue lisää