Miika Sahamies

Maahanmuuttajissa on suuri työllisyyspotentiaali

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää. Tavoite on erittäin tärkeä, sillä koronapandemian aiheuttama poikkeustila ei ainakaan vähennä osaavan työvoiman tarvetta pienenevien ikäluokkien Suomessa. Kansainvälisten asiantuntijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden sekä tutkijoiden määrää on saatava kasvatettua heti, kun pandemiatilanne helpottuu ja se on mahdollista.

3.2.2021
Lue lisää
Miika Sahamies

Tehdään työelämästä aidosti yhdenvertaisempi

Yhdenvertaisuus on jokaisen perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia katsomatta ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon ja vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, vammaan, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään tekijään.

19.1.2021
Lue lisää
Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus edistyy työmarkkinajärjestöjen avulla

Uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa vuonna 2015. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla. Akava osallistui lain valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

25.11.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Monikielisyys on yhteiskunnan rikkaus

Kielelliset oikeudet ovat osa perusoikeuksia ja niistä säädetään useissa laeissa. Kielelliset oikeudet ovat olennainen osa yhdenvertaisuutta. Kielellisten oikeuksien on toteuduttava, jotta muut oikeudet voivat toteutua.

2.11.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Koulutustason nostolla ehkäistään työvoiman väärinkäyttöä

Kansainvälistä Kunnon työn päivää vietetään jälleen 7. lokakuuta yli 60 maassa. Teemapäivä muistuttaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön sekä riittävään palkkaan ja vapaa-aikaan. Päivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien.

7.10.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Työpaikalla saa olla oma itsensä

Syyskuun alkupuolella vietetään Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kunniaksi järjestettävää juhlaa Helsinki Pride -viikkoa. Vaikka tapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, sen sanoma on hyvin ajankohtainen: suomalaisessa yhteiskunnassa on oltava tilaa monimuotoisuudelle.

7.9.2020
Lue lisää