Miika Sahamies

Työelämän yhdenvertaisuus edistyy työmarkkinajärjestöjen avulla

Uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa vuonna 2015. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla. Akava osallistui lain valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

25.11.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Monikielisyys on yhteiskunnan rikkaus

Kielelliset oikeudet ovat osa perusoikeuksia ja niistä säädetään useissa laeissa. Kielelliset oikeudet ovat olennainen osa yhdenvertaisuutta. Kielellisten oikeuksien on toteuduttava, jotta muut oikeudet voivat toteutua.

2.11.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Koulutustason nostolla ehkäistään työvoiman väärinkäyttöä

Kansainvälistä Kunnon työn päivää vietetään jälleen 7. lokakuuta yli 60 maassa. Teemapäivä muistuttaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön sekä riittävään palkkaan ja vapaa-aikaan. Päivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien.

7.10.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Työpaikalla saa olla oma itsensä

Syyskuun alkupuolella vietetään Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kunniaksi järjestettävää juhlaa Helsinki Pride -viikkoa. Vaikka tapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, sen sanoma on hyvin ajankohtainen: suomalaisessa yhteiskunnassa on oltava tilaa monimuotoisuudelle.

7.9.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Vammaisten oikeudet turvattava poikkeusoloissakin

Koronapandemian leviäminen ympäri maailman on tuonut suurta epävarmuutta. Erilaisissa skenaarioissa pohditaan vaihtoehtoja, joissa koronavirus jyllää huhti–kesäkuussa, mutta se saadaan vähitellen kuriin sen jälkeen. Koronakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kollektiivisia toimia sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamista. Monet vammaiset henkilöt tarvitsevat kaikissa oloissa toisen henkilön apua sekä palveluita ja tukitoimia päivittäin.

15.4.2020
Lue lisää
Miika Sahamies

Koulutuksellinen tasa-arvo rakentaa työelämän tasa-arvoa

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään 19. maaliskuuta. Minna Canth oli kirjailija, lehtinainen ja yrittäjä. Hän oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Canth nosti esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja taisteli niiden ratkaisemiseksi.

19.3.2020
Lue lisää