Akavan lausunto asetusehdotuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Akava sanoo lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle pitävänsä asetusehdotusta perusteltuna.

30.11.2022

Asetusehdotus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää asetusehdotusta perusteltuna. Ehdotuksen mukaan asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta.

Voimaantulosäännöstä olisi muutettava, koska kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua yhdenmukaisesti työelämäpalautteen rahoituksessa käytettäviä osa-aikaisuustietojaan Opetushallituksen eHOKS-rekisteriin siten, että palautetta voisi hyödyntää vuoden 2023 rahoituksessa. Akava pitää työelämäpalautetta erittäin tärkeänä ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden eli yhden keskeisimmän koulutuksen laadunvarmistuksen näkökulmasta. Se pitää hyvin valitettavana työelämäpalautteen soveltamisen viivästymistä.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 19.10.2022, VN/27138/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 149/62/2022
Lausunnon päiväys 11.11.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta