Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, että kannattaa esitystä. HE eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa....

25.6.2018

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, että kannattaa esitystä.

HE eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Akava kannattaa esitystä.

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä. Esityksen mukaan uusi työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettely mahdollistaa sekä toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvan että nykyistä perintämenettelyä vastaavan ennakollisen työttömyysvakuutusmaksujen perinnän. Muutoksen tavoitteena on työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä, perintää ja valvontaa koskevien menettelyjen kehittäminen hallinnollista taakkaa vähentävällä tavalla sekä tulotietojärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen. Esityksellä ei ole suoraa vaikutusta palkansaajiin. Akava osallistui esityksen valmisteluun.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 26.3.2018/Dnro STM/1302/2018, STM034:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 045/62/2018
Lausunnon päiväys 20.4.2018
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta