Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää hallituksen esitystä perusteltuna.

2.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää hallituksen esitystä perusteltuna. On tärkeää, että työelämä voi luottaa siihen, että tutkinnon suorittaneen henkilön tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ja osaaminen on asianmukaisella tavalla arvioitu ja todennettu myös poikkeustilanteissa.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 25.3.2022, VN/9813/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 042/62/2022
Lausunnon päiväys 8.4.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta