Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa pitävänsä lausuttavana olevaa luonnosta laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta erittäin kannatettavana.

20.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta erittäin perusteltuna.
  • Lasten suojelun ja oikeuksien näkökulmasta esitetty muutos ennaltaehkäisee lasten hyväksikäyttöä ja suojelee lapsia hyväksikäytöltä tilanteissa, joissa työntekijä on alle kolme kuukautta kestävissä työsuhteissa tekemisissä lasten kanssa.

Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta erittäin kannatettavana. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään edistämään työnantajien mahdollisuuksia selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Kyseessä olisi työnantajan oikeudesta, mutta ei velvollisuudesta, pyytää rikosrekisteri nähtäväksi jo heti työ- ja virkasuhteen alusta lukien.

Akavan mukaan työnantajalla on oltava mahdollisuus selvittää mahdolliset turvallisuusriskit. Jos rikostaustasta on kuitenkin jo pidemmän aikaa, esimerkiksi viisi vuotta, on hyvä pohtia, luovutettaisiinko tietoja enää. Poikkeuksena tähän olisivat kuitenkin väkivalta- ja henkirikoksiin sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneet.

Sahamies Miika
Akava ry

Lausuntopyyntö 19.10.2020, VN/6433/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 114/62/2020
Lausunnon päiväys 16.11.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta