Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen tavoitetta toimeentuloon riittävästä palkasta tärkeänä sekä näkee olennaisena, että esityksen myötä asetettava 1 600 euron tuloraja on linjassa työperusteista maahanmuuttoa tarvitsevien alojen työehtosopimusten kokoaikaisesta työstä maksettavien vähimmäispalkkojen kanssa.

6.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Se pitää esityksen tavoitetta toimeentuloon riittävästä palkasta tärkeänä ja näkee olennaisena, että esityksen myötä asetettava 1 600 euron tuloraja on linjassa työperusteista maahanmuuttoa tarvitsevien alojen työehtosopimusten kokoaikaisesta työstä maksettavien vähimmäispalkkojen kanssa.

Esityksen tavoitteena on lisäksi varmistaa, että työperusteinen maahanmuutto vahvistaa julkista taloutta. Akavan näkökulmasta kyseinen tavoite on oikea. Muun muassa Akava Worksin (2022) Pellervon taloustutkimuksen ja Merit Economicsin kanssa tekemä selvitys osoittaa, että Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa. Eri tulevaisuudennäkymät paljastavat, että ilman työelämästä eläköityvien työpanoksen korvaamista taantuva kansantalous ei riitä nykyisenkaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Akavan mielestä onkin aivan keskeistä, ettei työperäiselle maahanmuutolle aseteta ylimääräisiä esteitä, vaan sitä päinvastoin edistetään merkittävästi. Tässä yhteydessä se muistuttaa, että Suomeen työn perässä saapuvat ihmiset tuovat maahan samalla koko elämänpiirinsä. Onkin välttämätöntä, että maahan muuttavien kotoutumista parannetaan maahanmuuttajalle ja mahdollisesti tämän mukana seuraavalle perheelle kohdistettavia palveluja kehittämällä ja yleistä asenneilmapiiriä parantamalla.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.12.2023, VN/24082/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 124/62/2023
Lausunnon päiväys 30.1.2024
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta