Akavan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava lausuu muun muassa olevan tärkeää, että työttömyysturvassa on elementtejä, jotka kannustavat työtöntä aktiiviseen työnhakuun. Akava toteaa, että aktiivimallin havaitut merkittävät ongelmat huomioiden ja toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa näkemyksemme on, että aktiivimallista voidaan luopua.

21.4.2020

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava lausuu muun muassa olevan tärkeää, että työttömyysturvassa on elementtejä, jotka kannustavat työtöntä aktiiviseen työnhakuun. Akava toteaa, että aktiivimallin havaitut merkittävät ongelmat huomioiden ja toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa näkemyksemme on, että aktiivimallista voidaan luopua.

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Akava pitää tärkeänä sitä, että työttömyysturvassa on elementtejä, jotka kannustavat työtöntä aktiiviseen työnhakuun.

Akava on alusta alkaen kritisoinut aktiivimallia siitä, että se ei huomioi työttömän omia työllistymispyrkimyksiä aktiivisuuden osoittamisen tapana. Aktiivimalli ei myöskään ole ollut omiaan edistämään työttömyysturvan ymmärrettävyyttä ja selkeyttä.

Työttömyysturvan aktiivimallista tekeillä olevan arviointitutkimuksen kenties tärkein osa, eli työllisyysvaikutusten arvioiminen, on vielä kesken. Etukäteen tehdyn arvion mukaan aktiivimallilla olisi myönteisiä työllisyysvaikutuksia.

Aktiivimallin havaitut merkittävät ongelmat huomioiden ja toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa näkemyksemme kuitenkin on, että aktiivimallista voidaan luopua.

Työttömyyden alun omavastuupäivien määrä pidettäköön ennallaan viidessä päivässä.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 16.8.2019/Dnro STM/2314/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 076/62/2019
Lausunnon päiväys 9.9.2019
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta