Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Akava kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa esitystä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Akava pitää opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä perusteltuna ja kiireinen aikataulu huomioiden hyvin valmisteltuna. Akava korostaa, että poikkeavalla tavalla suoritettavissa näytöissä on huolehdittava erityisen tarkoin niiden laadusta.

22.5.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä. Se yhtenäistää vallitsevan lainsäädännön vaihtelevia tulkintoja ja varmistaa opiskelijoiden opintojen etenemisen koronatilanteesta riippumatta yhdenvertaisesti.
  • Ammatillisen koulutuksen tulee tuottaa toteuttamistavasta riippumatta työelämän tarvitsemaa osaamista ja antaa opiskelijalle tosiasialliset jatko-opintomahdollisuudet
  • Näyttöjen laatu on taattava varmistamalla, että näyttöjen arvioinnista vastaa jatkossakin pääsääntöisesti työelämän edustaja ja opettaja. Lisäksi näyttö tulee dokumentoida hyvin.

Akava pitää opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä perusteltuna ja kiireinen aikataulu huomioiden hyvin valmisteltuna. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa epidemian mahdollisesti pitkittyessä.

Koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on erityisesti joillakin koulutusaloilla ollut vaikeaa tai mahdotonta, jos työpaikat ovat suljettuja, niihin ei päästetä ulkopuolisia tai niillä on suuri tartuntariski. Esityksessä näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä. Akava pitää hyvänä, että esitys yhtenäistäisi toteutuessaan nykylainsäädännön vaihtelevia tulkintoja näyttöjen järjestämistavoista, mikä lisäisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

Akava korostaa, että poikkeavalla tavalla suoritettavissa näytöissä on huolehdittava erityisen tarkoin niiden laadusta. Ammatillisen koulutuksen tulee suorittamistavasta riippumatta tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista ja toisaalta antaa opiskelijalle tosiasialliset jatko-opintomahdollisuudet korkea-asteelle. Nämä tavoitteet eivät saa vaarantua tilapäisen lainsäädännön myötä; näyttöjen arvioinnista tulee jatkossakin vastata pääsääntöisesti työelämän edusta ja opettaja. Lisäksi näyttö tulee dokumentoida hyvin, jotta mahdollisten arviointia koskevien oikaisupyyntöjen tai näyttötilanteen autenttisuuteen liittyvien epäilyjen vuoksi tilanteeseen voidaan palata myöhemmin ja varmentaa järjestelyiden ja arvioinnin oikeellisuus.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 18.5.2020/Dnro VN/12308/2020/OKM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 057/62/2020
Lausunnon päiväys 22.5.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta