Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava kannattaa esitystä siinä mainituin perustein.

28.2.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa esitystä siinä mainituin perustein.

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 28.1.2022, VN/33905/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 021/62/2022
Lausunnon päiväys 18.2.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta