Akavan lausunto luonnoksesta HE laiksi Suomen ja Japanin välisen työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Akava pitää luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi Suomen ja Japanin välisen työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi perusteltuna.

26.9.2022

Luonnos HE laiksi Suomen ja Japanin välisen työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lakiluonnosta perusteltuna ja tavoitteita kannatettavina.

Akava pitää luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi Suomen ja Japanin välisen työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi perusteltuna.

Esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Suomen hallituksen ja Japanin hallituksen väliselle työlomajärjestelyä koskevalle sopimukselle (työlomasopimukselle) ja sen voimaansaattamislaille. Työlomasopimuksen tarkoituksena on helpottaa vastavuoroisesti sopimuskumppanimaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua toisen sopimuskumppanimaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja osin rahoittaa oleskelunsa tilapäisesti töitä tehden. Akava tukee esityksen tavoitteita, joilla lisätään nuorten kansainvälistymismahdollisuuksia.

Akava ry:n puolesta

Miika Sahamies
johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 6.9.2022, VN/9398/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 132/62/2022
Lausunnon päiväys 21.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta