Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa lausuttavana olevaa asetusluonnosta perusteltuna. Työperäisen maahanmuuton kokonaisuus tarvitsee vahvaa ohjausta, jossa ehdotetulla neuvottelukunnalla on tärkeä roolinsa.

5.5.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausuttavana olevaa asetusluonnosta perusteltuna
  • Työperäisen maahanmuuton kokonaisuus tarvitsee vahvaa ohjausta, jossa ehdotetulla neuvottelukunnalla on tärkeä roolinsa.

Akava pitää perusteltuna lausuttavana olevaa luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta.

Akava korostaa, että työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä on ensisijaista varmistaa, että kaikille maahantulijoille on käytössä nykyistä nopeammat maahantuloon ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit sekä mahdollisuus riittävään kielikoulutukseen.

Samalla on varmistettava mahdollisuudet puuttua mahdolliseen työvoiman hyväksikäyttöön ja tehostaa sen ennaltaehkäisyä. On erittäin tärkeää, että perustettavalla neuvottelukunnalla on käytössään paras mahdollinen asiantuntemus ihmiskauppaan ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyvissä asioissa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Katarina Murto
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 19.4.2021/Dnro VN/3454/2021, VN/3454/2021-TEM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 064/62/2021
Lausunnon päiväys 4.5.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta