Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava toteaa muun muassa, että yritysten tukijärjestelmässä, hankkeissa ja niiden hallinnoinnissa on syytä kiinnittää huomiota selkeyteen ja riittävään neuvontaan. Tähän on varmistettava riittävät resurssit.

28.5.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Lausunnonantajan lausunto

1. Palaute/kommentit luvusta 1

Akava pitää tärkeänä, että yritystukien on kohdistuttava vaikuttaviin toimiin, jotka tukevat laajasti yritysten kasvua, osaamista ja innovaatiotoimintaa sekä kansainvälistymistä ja uudistumista. Lisäksi yritysten tukeminen poikkeustilanteissa on tärkeää. Nämä näkökulmat on huomioitu asetusesityksessä.

Yritysten tukijärjestelmässä, hankkeissa ja niiden hallinnoinnissa on syytä kiinnittää huomiota selkeyteen ja riittävään neuvontaan. Tähän on varmistettava riittävät resurssit.

2. Palaute/kommentit luvusta 2

Esityksessä avustusten enimmäismäärät määräytyisivät alueen sekä yrityksen koon mukaan. Akava kiinnittää huomiota yritysten yhdenvertaiseen kohteluun. Kehittämisavustusten ja toimintaympäristöavustusten myöntämisen kriteereiden on kohdeltava yrityksiä yhdenmukaisesti alueesta riippumatta ja ehkäistävä kilpailuvääristymiä.

3. Palaute/kommentit luvusta 3

4. Palaute/kommentit luvusta 4

Muuta palautetta asetusluonnoksesta

Tuovinen Anu
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 7.5.2021, VN/12404/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 078/62/2021
Lausunnon päiväys 27.5.2021
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta