Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii THL:ltä vastauksia – Opetuksen arki pitää ottaa huomioon koronaohjeissa

OAJ haluaa, että THL selkiyttää ohjeitaan epidemian hoitamisesta. Mahdollisimman pikaiset ja yksiselitteiset ohjeet päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin ovat tarpeen, jotta niissä pystytään parhailla mahdollisilla tavoilla suojelemaan oppilaita ja henkilökuntaa koronatartunnalta ja estämään siten myös jatkotartuntoja.

11.11.2020

OAJ pitää viranomaisten nykyisiä ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä edelleenkin puutteellisina ja sekavina. OAJ vaatii ensisijaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ratkaisua tilanteeseen.

– THL on koronaepidemian ehkäisyn asiantuntija, jonka ohjeita kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa joudutaan noudattamaan. Nyt ohjeissa ei kuitenkaan riittävästi oteta huomioon opetuksen arkea, ja tämä aiheuttaa opetusalalla suurta epätietoisuutta. Siksi on korkea aika, että THL päivittää ohjeitaan ja huomioi niissä opettajien ja oppijoiden turvallisuuden, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Epätietoisuus ja epävarmuus kuormittavat opettajia

OAJ on tarjonnut asiantuntemustaan terveysviranomaisten käyttöön useasti, koska THL:lla ei ole kokemusta koulujen arjesta.

– Syyslukukautta on takana jo useampi kuukausi, ja olemme viimeksi tällä viikolla vieneet terveysviranomaisille viestiä sekä kouluihin ja päiväkoteihin kohdistuneesta paineesta että yhteistyömahdollisuudesta, mutta juuri mitään muutosta ei valitettavasti ohjeistuksessa näytä tapahtuvan. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt ovat selvitysten mukaan kuormittaneet opettajia muita aloja enemmän. Kuormitusta lisää jatkuva epätietoisuus ja epävarmuus, ja siksi riittävän täsmällisillä ohjeilla on nyt kiire, Luukkainen sanoo.

Osassa maata koronatilanne on nyt rauhallinen. Olosuhteet kuitenkin vaihtelevat alueittain ja paikkakunnittain, ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Siksi OAJ haluaa, että viranomaiset toimivat nyt eivätkä vasta, jos tilanne yhtäkkiä muuttuu synkemmäksi.

Yksi esimerkki THL:n ohjeistusten epäselvyydestä koskee maskisuosituksia, joissa puhutaan vain ikärajoista.

– Jos luokassa vaikkapa puolet on täyttänyt 13 ja toinen puoli on vielä 12, niin käyttääkö vain puolet maskeja? Lisäksi on pääteltävä, ettei maskisuositus koske nuorempia lapsia. Opetus on jatkunut läpi korona-ajan, ja siksi viranomaisten pitää ottaa huomioon ohjeistuksissaan tällaiset käytännön kysymykset ja ohjeistaa niistä selkeästi, Luukkainen sanoo.

Lisäksi ohjeistuksissa puhutaan usein julkisista tiloista ja työpaikoista, mutta epäselväksi jää, tarkoitetaanko näillä myös kouluja ja päiväkoteja.

Virallisilla ohjeilla helpotusta kouluarkeen

OAJ:n ja THL:n välinen viestinvaihto maskien käytöstä kouluissa on ollut esillä julkisuudessakin. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on käyty keskustelua puheenjohtaja Luukkaisen allekirjoittamasta OAJ:n jäsenkirjeestä, jossa todetaan, että THL:n mukaan 90 prosenttia suomalaisista käyttää maskia väärin.

– Prosenttiluvun esitti THL:n edustaja korkean tason epävirallisessa asiantuntijapalaverissa, jossa keskusteltiin maskien suojaavuudesta. Jälkikäteen ajateltuna prosenttiluku olisi voinut olla hyvä jättää kirjoittamatta, koska se on vienyt huomiota pääasiasta. Siitä, että virallisten ohjeiden pitää helpottaa opetuksen turvallista järjestämistä eikä vaikeuttaa sitä, Luukkainen toteaa.

5 kysymystä – esimerkiksi näihin OAJ vaatii vastausta

OAJ:n hallitus käsittelee koronatilannetta kokouksessaan ensi viikolla. Tarkoitus on tehdä jatkolinjauksia järjestön kannoista. Aihe on esillä myös ensi viikolla kokoontuvan järjestön valtuuston keskusteluissa.

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin OAJ vaatii THL:ltä vastauksia.

1. Mitkä ovat suositukset oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle maskien käytöstä peruskouluissa koronan kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa?

THL:n annettava suositus luokka-asteittain sekä yläkouluun että alakouluun. Jos THL:n mielestä maskeja ei tarvita, se on perusteltava julkisesti. Muuten on epäiltävissä syynä olevan se, että maskeille ei löydy maksajaa.

2. Onko niin, että epidemian kiihtymisvaiheessa olevien alueiden lukioihin suositellaan maskin käyttöä, mutta sitä ei suositella muilla luokka-asteilla?

Usein yläkoulu sijaitsee lukion yhteydessä ja niillä on myös yhteisiä tiloja esimerkiksi opettajanhuoneet. Tällöin lukion opettajilla ja oppilailla on maskit mutta yläkoulussa ei. Entäpä alakoulut? Molemmissa on samoja aineenopettajia ja muuta henkilöstöä.

3. Miksi maskin käyttöä suositellaan leviämisvaiheessa nimenomaan 13–14-vuotiaille?

Selkeyttämistä kaipaa se, miten toimitaan, jos ryhmässä osa on ikänsä puolesta maskisuosituksen piirissä ja osa ei.

4. Suositteletteko maskia missään tilanteessa alakoulun puolelle?

5. Mitkä ovat ohjeenne koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten henkilöstölle? Entä liikkuvalle henkilöstölle, kiertäville opettajille, useampaa koulua tai päiväkotia johtavalle esihenkilölle?

Moni opettaja ja johtava esihenkilö työskentelee eri koulutusasteilla tai eri toimipisteissä. Miten heidän pitäisi suhtautua esimerkiksi maskisuosituksiin, jos yhdellä työpaikalla ohjeistukset ovat tietyt ja toisella toiset? Miten ohjeistatte henkilöstön, joka työskentelee saman päivän aikana useammassa kuin yhdessä päiväkodissa? Entä sellaisessa tapauksessa, jossa yksi työpaikoista siirtyisi koronan leviämisen ehkäisemiseksi etäopetukseen?

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
puheenjohtaja
+358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi