Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke

Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja työnantajille. Hinta on raskas myös yksittäiselle ihmiselle. Työuupumus, henkinen kuormitus ja mielenterveysongelmat ovat nykyisin suuria haasteita työelämässä. Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke tuottaa tutkittua tietoa näistä teemoista ja käytännön ratkaisuehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

6.10.2021

Työhyvinvoinnilla työllisyyttä — tästä on kyse

Hankkeen tavoitteena on nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun työkyvyttömyyden kustannukset ja niiden merkitys julkiselle taloudelle, työllisyydelle sekä yksilön toimeentulolle.

Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja työnantajille. Hinta on raskas myös yksittäiselle ihmiselle. Työkyvyttömyydellä on merkittävä vaikutus julkiseen talouteen, työllisyyteen, työurien pituuteen ja ihmisten toimeentuloon. Jos saamme edes pienen osan kaikista työkyvyttömyyskustannuksista laskemaan, kyse on miljardiluokan summasta.

Työuupumus ja mielenterveysongelmat ovat tämän hetken suuria haasteita työelämässä. Koronapandemia on lisännyt ahdistusta ja mielenterveydellisiä haasteita entisestään. Hyvinvointivelka uhkaa kasvaa.

Akava esittää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten työkyvyttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja edistää työkykyä. Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke julkaisee näistä teemoista uutta, tutkittua tietoa syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Akavan yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Keva, Mieli ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos.

 

Vuonna 2020 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 19 100 henkilöä.

Vuonna 2020 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 19 100 henkilöä. Keskimääräin reilu 50 työikäistä päivittäin jäi työkyvyttömyyden takia eläkkeelle (lähde Eläketurvakeskus).

 

Yksityisellä sektorilla tekemättä jääneen työn kustannus on 3,6 miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat 2,9 miljardia euroa vuodessa.

Yksityisellä sektorilla tekemättä jääneen työn kustannus on 3,6 miljardia euroa vuodessa. Lähde: Terveystalo, Tekemättömän työn vuosikatsaus 2019.


Työhyvinvointi ja työkyky otettava osaksi talous- ja työllisyystoimia

Työsuojelulainsäädäntö on vanhentunut ja lainsäädäntöä on uudistettava vastaamaan työelämän muutoksia. Erityisesti psykososiaalisen kuormituksen lisääntyminen sekä työkyvyn tukeminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää.

Akava nostaa esiin työkyvyttömyyskustannukset ja niiden merkityksen sekä esittää lainsäädäntöratkaisuja, joilla edistetään työhyvinvointia ja työkykyä.

Yhteistyökumppanit

Hyvinvointihankkeen yhteistyökumppaneiden logot

Lähetykset ja tilaisuudet

20.1.2022 klo 10–11 Työkyky ja mielenterveys -keskustelu, tallenne Akavan YouTube-kanavalla

Kuulemme Akava Works -kyselyn tuloksia siitä, miten akavalaiset kuormittuvat ja palautuvat työssään. Asiantuntijat kertovat, miten työyhteisö voi olla voimavara mielenterveydelle ja millaisia ratkaisuja Akava esittää mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi ja työkyvyn tukemiseksi.

25.11.2021 klo 11–12 Akavalaisten työssään kohtaama häirintä ja väkivalta -verkkolähetys, tallenne Akavan YouTube-kanavalla.

Akavan liittojen asiantuntijoiden puheenvuoroja siitä, millaista häirintää ja väkivaltaa esiintyy esimerkiksi tutkijoiden, opettajien, poliisien, sosiaalialan ammattilaisten ja lääkärien työssä. Akava Works -selvityksen tulokset ja akavalaiset ratkaisut toimenpiteistä väkivallan ja häirinnän vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi työssä.

18.10.2021 klo 9–10.30 Keskustelu verkkolähetyksenä, tuloksia psykososiaalisesta kuormituksesta akavalaisten työssä ja Akavan esityksiä ratkaisuiksi. Keskustelussa pohditaan työhyvinvoinnin edellytyksiä, työn psykososiaalista kuormitusta ja työsuojelua sekä työkyvyttömyyden kustannuksia. Tallenne Akavan YouTube-kanavalla

Akavan esittämät lainsäädäntömuutokset

Lisätietoja:

Katarina Murto

työmarkkinajohtaja

+358505689188

Katri Ojala

johtava asiantuntija

+358505938205

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

+358 50 322 6757

Ritva Siikamäki

viestinnän asiantuntija

+358 50 341 4845

Lue lisää aiheesta