Miten työelämästä tehdään perheystävällisempi sateenkaariperheille?

Perheystävällisyyssuunnitelma, harkitut sanavalinnat ja jokaisen työntekijän vapaus määritellä itse, ketkä ovat hänen perhettään, ovat ensimmäisiä askelia perheystävällisen työpaikan luomisessa.

18.6.2024

Työelämän perheystävällisyyteen kiinnitetään nykyään huomiota erityisesti aloilla, joilla käydään kilpailua osaavista työntekijöistä. Ymmärrystä perheiden monimuotoisuudesta tarvittaisiin silti monin paikoin lisää, sillä usein perusoletuksena on yhä heteroparin muodostama perhe. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti sateenkaariperheiden tilanteeseen työelämässä.

Miten työpaikoilla voidaan haastaa perinteinen perhemalli?

Työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto tuntee keinot, joilla sateenkaariperheet voitaisiin huomioida paremmin työpaikoilla. Hän on työskennellyt Monimuotoiset perheet -verkostossa vuodesta 2020.

Oletus kahden heteron lapsineen muodostamasta perheestä on lujassa.

– Eri perhetilanteille tyypillisiä arjen haasteita ei osata aina tunnistaa ja tukea niissä, Kaunisto sanoo.

Erilaiset perhemuodot voitaisiin ottaa työpaikoilla paremmin huomioon monissa tilanteissa, oli kyse sitten arkisista kohtaamisista, kehityskeskusteluista tai vaikkapa perhevapaalle jäämisestä.

Esimerkiksi sanavalinnoilla on paljonkin väliä. Perhevapaakäytännöistä puhuttaessa saatetaan edelleen puhua äidin ja isän perhevapaista, jolloin sateenkaarivanhempi joutuu korjaamaan käsitteitä.

Perhevapaauudistuksessa otettiin käyttöön sukupuolineutraaleja ilmaisuja ja esimerkiksi äitien ja isien sijaan puhutaan synnyttäneestä ja ei-synnyttäneestä vanhemmasta.

– Sukupuolineutraalin kielen soisi tulevan osaksi myös työpaikkojen käytäntöjä, Kaunisto sanoo.

Työpaikkojen lomakkeita ja ohjeistuksia Kaunisto kannustaa muokkaamaan moninaiset vanhemmat huomioiviksi.

Osa tulee kaapista ulos perheellistyessään 

Sateenkaariperheissä voi olla erojen, niitä seuraavien uusperhemuodostelmien tai apilaperhemuodon vuoksi enemmän kuin kaksi vanhempaa. Silti juridisia vanhempia voi olla vain kaksi. Lisäksi lapsella voi olla oheishuoltajia.

– Sateenkaariperheiden kohdalla olisi tärkeää antaa kaikille lapsen huoltajille oikeus hoitaa sairasta lasta.

Kaunisto kertoo, että joillekin perheellistyminen saattaa olla se hetki, jolloin ylipäätään kertoo heteronormista poikkeavasta perhemuodostaan. Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n tutkimuksen mukaan 8 prosenttia työntekijöistä Suomessa on avoimia sateenkaarevuudestaan.

Perhevapaauudistus heikensi adoptiovanhempien tilannetta

Perhevapaauudistus on herättänyt joissain sateenkaariperheissä kritiikkiä. Perhevapaapäivien kiintiöitä on mahdollista jakaa juridisten vanhempien kesken ja juridinen vanhempi voi siirtää osan kiintiöstään puolisolleen. Näin ollen kumppanuusvanhemmuusperheissä tai apilaperheissä perhevapaiden jakaminen on vaikeampaa.

Kaunisto kertoo, että joissakin työehtosopimuksissa on tehty jopa huononnuksia moninaisten perheiden näkökulmasta. Näin on tapahtunut, kun vertailee lapsen itse synnyttäviä perheitä adoptioperheisiin. Kaunisto ehdottaa, että lakiin kirjattaisiin adoptioperheille sama määrä perhevapaapäiviä kuin biologisen lapsen saaville.

Tasapuolisuus voi tehdä hallaa perheystävällisyydelle  

Tasapuolisuuden nimissä tehdään Kauniston mukaan toisinaan huonoja päätöksiä. Yhden vanhemman perheessä tarve joustoille sujuvan työssäkäynnin varmistamiseksi voi olla suurempi kuin vaikkapa kahden vanhemman perheissä. Jos lapsi asuu vaikkapa vuoroviikoin eri vanhempien luona, vanhempi voi tarvita tämän rytmin mukaisesti vuoroviikoin enemmän joustoa.

– Kuulostaa itsestään selvältä, mutta ei välttämättä ole sitä työpaikan arjessa.

Työvuorojoustoissa näkyy, huomioiko työpaikka perheiden moninaisuuden ja kunnioitetaanko kunkin työntekijän läheissuhteita.

– Kyse on joustavuudesta suhteessa erilaisiin elämäntilanteisiin.

Hyvä tapa luoda tilaa sateenkaareville perheille ja ylipäätään perheiden monimuotoisuudelle on järjestää aihepiiriä käsitteleviä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia ja haastaa ihmisiä tunnistamaan oletuksiaan.

– Johtajat ovat työyhteisössä esimerkkejä. Työpaikalla voi tehdä näkyväksi sen, että käytännöt on päivitetty ja perhetilanteita ei enää oleteta tietynlaisiksi.

***

Ensiaskelia perheystävällisyyden kehittämisessä 

1. Työntekijät saavat itse määritellä, ketkä ovat heidän perhettään ja läheisiään. Perhekäsityksessä tähdätään monimuotoisuuteen, ja jokainen saa määritellä läheissuhteensa itse ja saa tarvittavat joustot. Työpaikan perhepäivät voi toteuttaa tekemällä tilaa erilaisille perhemuodoille heti kutsun sanavalinnoista lähtien.

2.  Työpaikalle laaditaan perheystävällisyyssuunnitelma tai perheystävällisyys huomioidaan tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuunnitelman osana. HR-yksikkö voi ottaa vetovastuun suunnitelman laatimisesta tai asiaa voivat edistää aiheesta kiinnostuneet työntekijät tai varta vasten perustettava työryhmä tai verkosto.

3. Suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös kaikki perheystävälliset käytännöt, myös hiljaiset käytännöt, jotka eivät välttämättä ole kirjattuina mihinkään, mutta jotka olisi hyvä olla tiedossa vaikkapa esihenkilöiden vaihtuvuuden vuoksi. Näin myös henkilöstö on parhaiten informoitu käytännöistä ja tuntee työaikaan liittyvät joustot tai etätyömahdollisuudet.

4. Joustot huomioivat perheiden monimuotoisuuden ja esimerkiksi bonusvanhempi saa tarpeelliset joustot siinä missä juridinenkin vanhempi.

Sateenkaariperheissä näkyy perheiden monimuotoisuus

Sateenkaariperheitä on monenlaisia. Perhe voi muodostua yhdestä vanhemmasta, jolla on lapsi tai vaikkapa naisparista tai miesparista, jolla on lapsi. Joissain sateenkaariperheissä yksi vanhemmista voi edustaa sukupuolten moninaisuutta eli olla esimerkiksi muunsukupuolinen tai transsukupuolinen. Sateenkaareva apilaperhe vuorostaan muodostuu naisparista ja miesparista.

Erojen myötä voi syntyä uusperhemuotoja. Heteroperheestä voi tulla eron takia sateenkaariperhe. Sijoitetut lapset, kaksoset tai kolmoset tai vaikkapa kahden kulttuurin taustat tuovat sateenkaariperheisiin edelleen moninaisuutta.

Lisätietoja: 

Kaunisto vinkkaa käyttämään apuna Sateenkaariperheet ry:n perheystävällisyyssuunnitelmaa, jos omalle työpaikalle aiotaan laatia perheystävällisyyssuunnitelma:

https://www.monimuotoisetperheet.fi/ota-mallia-tyoyhteisomme-perheystavallisyyssuunnitelmasta/

Lue lisää aiheesta