Taloudellinen turva heikkenee tuntuvasti työtä etsivällä vastavalmistuneella

Orpon hallituksen työttömyysturvaleikkaukset heikentävät tuntuvasti vastavalmistuneiden taloudellista asemaa herkässä nivelkohdassa eli siirryttäessä opiskelujen parista työelämään. Paineet löytää nopeasti oman alan työpaikka kasvavat. Samalla tiedetään, että ensimmäinen työpaikka voi ohjata merkittävästi uran suuntaa.

7.12.2023

Miten käy työllistymisen laadun on kysymys, jonka Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev nostaa esille tutkaillessaan työttömyysturvan leikkauksien vaikutuksia vastavalmistuneisiin.

Ensimmäinen työpaikka tärkeä uran kehitykselle ja suunnalle

Uraseurantatutkimukset ovat osoittaneet, että ensimmäinen työpaikka voi määrittää paljonkin uran kehitystä ja suuntaa.

– Jos pitää kiirehtiä ensimmäisen, valmistumisen jälkeisen oman alan työpaikan löytämisessä, on olemassa riski, että joutuu tekemään päätöksiä, jotka eivät ole pitemmän päälle kovin hyviä. Jos oma ura ei kehity, palkka ei kehity, eikä veronmaksukykykään kehity. Silloin tilanne ei ole kenenkään kannalta optimaalinen, Koev sanoo.

Työmarkkinaekonomisti Eugen Koev korostaa, että ensimmäisellä työpaikalla on erityinen merkitys työuran kehitykselle ja suunnalle.

Hänen laatimassaan esimerkkilaskelmassa vastavalmistunut maisteri on työskennellyt opintojensa aikana sen verran, että hän on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyystukeen. Esimerkissä ansiopäivärahan perusteena on käytetty 2 500 euron kuukausipalkkaa, jolloin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus olisi 1 468 euroa kuukaudessa. Näin siis ennen.

Hallituksen leikkausten jälkeen työttömyyskorvaus heikkenisi edellä mainitusta 48 prosenttia eli noin 700 euroa. Näin käy siksi, koska esimerkkilaskelman vastavalmistunut ei ole enää oikeutettu ansiosidonnaiseen, vaan pelkkään työmarkkinatukeen, joka on tasoltaan huomattavasti matalampi.

 

 

Vastavalmistuneelle on paljonkin väliä, miten laadukkaaseen ja itselle sopivaan työpaikkaan hän onnistuu työllistymään.

– Onhan se tärkeää, että ihminen on ihan näillä lähtömetreillä hyvässä työpaikassa.

Yhtä lailla kuin ikääntyvän insinöörin esimerkissä myös vastavalmistunutta koskevassa esimerkissä Koev kaipaa hallitukselta tukea ja tekoja vastavalmistuneiden työllistymiseen.

– Hyvän työpaikan löytäminen, sellainen molemminpuolinen match, voi viedä vähän aikaa.

Koev viittaa tutkimuksiin, joissa on tunnistettu lyhytkestoisen, hyvin matalan työttömyysturvan sekä siksi mahdollisesti nopeamman työllistymisen välinen kytkös: työpaikan laatu voi olla heikompi, kun työhön kiirehditään.

Vähemmän varaa valita

Työttömyysturvan leikkaukset herättävät pohtimaan, lykkäävätkö opiskelijat jatkossa muodollista valmistumistaan, jotta töitä voi hakea opiskelijan statuksella, eikä vastavalmistuneena työttömänä.

– Kyllähän moni ainakin kuvittelee, että töitä on parempi etsiä opiskelijastatuksella kuin paperit jo ulos ottaneena, Koev sanoo.

Hän muistuttaa, että korkeakoulusta valmistuvat ovat investoineet pitkään omaan osaamiseensa. Hätiköity päätös ottaa vastaan työpaikka voi olla huono.

– Mutta mitä niukempi sosiaaliturva on, sitä vähemmän on vaihtoehtoja olla ottamatta vastaan ihan mitä tahansa työtä.

Oma lukunsa on sekin, että valmistumassa olevien opiskelijoiden tilanteet ovat moninaisia. Osa valmistuu aloille, joille revitään töihin. Työllistyminen on joillekin vaikeampaa. Osalla on oman alan työkokemusta, kun osa on tehnyt töitä aivan muualla kuin oman alan parissa.

Esimerkki: Vastavalmistunut maisteri

Valtiotieteiden maisteri, ikää 28 vuotta. Valmistuttuaan on työtön, hakee ensimmäistä työtä 6 kuukautta (130 ma–pe päivää). Opiskeluaikaisesta työstä kertynyt 30 viikkoa ns. työssäoloehtoa kerryttävää työtä, työttömyyskassan jäsen 3 vuotta. Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on 2 500 euroa kuukaudessa.

Työttömyysturva nyt: 70,49 euroa päivässä viiden omavastuupäivän jälkeen 125 päivän ajan, 6 kuukauden aikana keskimäärin 1 468,54 euroa kuukaudessa.

Työttömyysturva jatkossa: Työssäoloehto 12 kuukautta ei täyty. Saa työmarkkinatukea 37,21 euroa päivässä seitsemän omavastuupäivän jälkeen 123 päivän ajan, 6 kuukauden aikana keskimäärin 762,81 euroa kuukaudessa. Leikkaus on 705,73 euroa kuukaudessa, 48 %.

Indeksijäädytyksen huomioon ottaminen nostaisi leikkauksen vaikutuksen 53 prosenttiin.

 

Teksti Iida Ylinen

Kuva Ida Pimenoff (kuvituskuva), Liisa Takala (Eugen Koev)

Grafiikka Liisa Valtonen

Tietoa vastavalmistuneiden työelämään sijoittumisesta

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.Palvelusta voi hakea sijoittumistietoa pääaineen tai koulutusohjelman nimellä.

Maistereiden uraseuranta: viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Lisätietoja:

Eugen Koev

työmarkkinaekonomisti

+358 40 867 0770

Lue lisää aiheesta