Työttömyyskassojen kiireinen kevät – hakemustulvaa sekä uutta väkeä ja tekniikkaa

Työttömien ja lomautettujen määrä on noussut nopeasti koronakriisin aikana, mikä on tiennyt ruuhkaa työttömyyskassoihin. Kysyimme kolmesta korkeakoulutettujen työttömyyskassasta, miten ne ovat kehittäneet toimintaansa vastatakseen hakemustulvaan.

29.6.2020

Hakemusten vyöry aiheuttaa viivettä

– Hakemusten määrä on noin kymmenkertaistunut kevään mittaan, huhtikuussa saimme yhdeksän kertaa enemmän hakemuksia kuin vuotta aiemmin, toukokuussa jo 11-kertaisen määrän. Pullonkaulaa käsittelyyn tuo nimenomaan hakemusmäärän nopea kasvu. Eihän meillä ole osaavia käsittelijöitä yht’äkkiä kymmenkertaista määrää, vaikka olemme palkanneet ja palkkaamme uusia käsittelijöitä. Kouluttaminen tehtävään vie kuitenkin aikansa. Robotiikalla on nopeutettu esikäsittelyä, kertoo johtaja Eero T. Anttila Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta.

– Ensimmäisten hakemusten määrä KOKO-kassaan alkoi kasvaa koronakriisin takia huhtikuun alussa. Kahdessa kuukaudessa kertyi kaksi kertaa enemmän hakemuksia kuin edellisvuonna yhteensä. Jatkohakemusten määrä lähti nousuun hieman myöhemmin. Ensimmäisiä hakemuksia on saapunut kesäkuun ensimmäisellä puolikkaallakin runsaasti, yhteensä 3 700. Se on 13-kertainen määrä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo etuusjohtaja Anna-Stiina Luukkainen KOKO-kassasta.

Etuusjohtaja Anna-Stiina Luukkainen KOKO-kassasta kertoo hakemusmäärien moninkertaistuneen kevään mittaan.

 

– Ensimmäisten hakemusten käsittelyaika on valitettavasti KOKO-kassassakin venynyt yli kuukauteen. Hakemusmäärien 13-kertaistuminen venyttää väistämättä käsittelyaikaa. Jatkohakemuksissa käsittelyaikamme on toistaiseksi pysynyt normaalina niidenkin määrän suuresta noususta huolimatta. Tietoa käsittelyajasta päivitetään kotisivuillemme päivittäin. Puhelinpalvelussa ruuhkaa on ollut vain hetkittäin. Myös asiakasviestien vasteajat ovat olleet melko hyvät, Luukkainen kertoo.

– Lakimiesten työttömyyskassaan on saapunut toukokuuhun mennessä alkuvuonna enemmän ansiopäivärahan ensihakemuksia kuin koko viime vuonna yhteensä. Se tarkoittaa satoja uusia hakemuksia. Uusia vuorottelukorvaushakemuksia on tullut myös enemmän kuin yleensä, mikä on ehkä hieman yllättävääkin, kertoo kassanhoitaja Timo Auvinen Lakimiesten työttömyyskassasta.   

 

Kassanhoitaja Timo Auvinen Lakimiesten työttömyyskassasta kertoo, että myös vuorottelukorvaushakemusten määrä on noussut.

 

Ennakkomaksujen käyttöönotto tuo helpotusta ruuhkatilanteessa

Anttilan mukaan Erkossa linjattiin, että työttömyysturvan varassa olevien jatkohakemukset ja sovitellut hakemukset käsitellään ”normiajassa”.

– Muutoksia on tehty käsittelyyn sen mukaan, miten laki on sallinut. Ennakkomaksun käyttöönotto tarkoittaa hakijoille, että he ovat saaneet peruspäivärahan suuruisen korvauksen, jos hakemus on ollut vireillä noin 30 päivää. Käsittelyä on suoraviivaistettu sieltä, missä se on ollut mahdollista. Jokaisessa päätöksessä on noudatettava lakia, joten käsittelyn sujuvoittamisessakin on rajansa, kertoo etuuskäsittelijä Otto Hannikainen Erkosta.

– Lomautuksia on hyvin laajasti eri sektoreilla. Asiakkaiden kysymykset ovat koskeneet lähinnä sitä, miten erilaiset lomautustilanteet vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen. Lisäksi on paljon kyselyitä käsittelyajoista ja asiakkailla on huoli toimeentulostaan. Usein herää kysymyksiä tarvittavista liitteistä, Hannikainen kertoo.

– Valitettavasti emme aina saa kaikkia tietoja tulorekisteristä, kuten tietoa työsuhteen koko- tai osa-aikaisuudesta. Näitä olemme tietyissä tilanteissa joutuneet pyytämään hakijoiltamme. Ennakkomaksun käyttöönotto huomioiden mielestäni palvelutaso hakemusten käsittelyssä on kohtuullinen, Hannikainen toteaa.

Rekrytointeja, koulutusta ja järjestelmämuutoksia

Sekä Erko että KOKO-kassa ovat palkanneet paljon uusia työntekijöitä kevään aikana. Lakimiesten työttömyyskassa ei ole rekrytoinut uusia työntekijöitä, vaan lisääntynyt työmäärä on saatu hoidettua ylityöjärjestelyillä sekä eräiden töiden väliaikaisilla uudelleenorganisoinneilla. Kaikissa näissä kassoissa on käytössä sähköinen asiointijärjestelmä.

– Olemme rekrytoineet ahkerasti valtavan työmäärien kasvun takia. Asiakaspalvelu- ja käsittelytyössä on monia kimurantteja työvaiheita, joista suoriutuu vain ihminen. Koronakriisin vaikutuksia jäsenkuntamme työttömyystilanteeseen seurataan tiiviisti, jotta osaamme valmistautua syksyn työmääriin, kertoo palvelu- ja henkilöstöjohtaja Suvi Forssell KOKO-kassasta.

– Olemme rekrytoineet ahkerasti valtavan työmäärien kasvun takia, kertoo palvelu- ja henkilöstöjohtaja Suvi Forssell KOKO-kassasta.

 

– Kouluttaminen vaatii kokeneiden käsittelijöiden aikaa vielä pitkään intensiiviperehdytyksen jälkeenkin. Työttömyysturvalain soveltaminen vaatii osaamista, Luukkainen huomauttaa.

Tarkkaa viestintää, käsittelyn sujuvoittamista ja luottamusloikkaa

– Liitteisiin ja hakijan ilmoituksiin luotetaan nyt entistä enemmän. Loogiselta tuntuva vastaus ja lopputulos on ollut tarkistuksissa riittävä, sanoo käsittelijä Mira Ahola KOKO-kassasta.

– Yhteydenottoja on valtavasti. Yleensä suuret työnantajat, jotka lomauttavat työntekijöitään, opastavat hakijoita, mutta nyt ”kaikki” lomauttavat, eikä kaikkien työnantajienkaan osaaminen riitä. Monille hakijoille lomautus on uusi juttu, mutta käsittelyaikojen pidentyessä liitteet ovat olleet hyvin kunnossa siihen mennessä, kun hakemus tulee käsittelyyn, Ahola kertoo.

– Väliaikaiset lakimuutokset auttavat lomautettuja, mutta aiheuttavat samalla epävarmuutta ja stressiä käsittelijälle. Kiireen keskellä on opeteltu uusia käsittelysääntöjä. Oma kapasiteetti on ollut täydessä käytössä, kun jokaisen hakemuksen kohdalla täytyy pohtia käsittelytapaa lomautustavasta ja -ajankohdasta riippuen. Kiitoksia kärsivällisyydestä ja tsempeistä hakijoille, en ole juurikaan saanut negatiivisia kommentteja pitkistä käsittelyajoista, Ahola sanoo.

– Uusien hakijoiden suuren määrän takia työttömyyskassojen on pitänyt kiinnittää yhä enemmän huomiota viestintään. Välillä hankalaksi koetun byrokraattisen kielen muuttaminen selkeään ja ymmärrettävään muotoon on korostunut. Nopealla aikataululla säädetyt väliaikaiset lainsäädäntömuutokset ovat olleet uusi ilmiö koronakeväänä, Auvinen luonnehtii.

– Työttömyyskassat ovat itsenäisesti ja myös yhdessä muiden kassojen kanssa pohtineet keinoja hakemuskäsittelyn sujuvoittamiseksi. Olemme ottaneet kevään aikana käyttöön useita toimia käsittelyn sujuvoittamiseksi. Hakijoilta pyydettävien selvitysten määrää on pystytty vähentämään tulorekisterin ja luottamusloikan avulla, Auvinen painottaa.

KOKO-kassan Luukkaisen mielestä hyvä sähköinen asiointi- ja maksatusjärjestelmä sekä toimivat työjärjestelyt jo ennen koronakriisiä ovat olleet avainasemassa kriisiaikanakin. KOKOssa on lisätty maksatusjärjestelmään toiminnallisuuksia, jotka lyhentävät hakemuskäsittelyn työaikaa ja auttavat käsittelijää oikeaan ratkaisuun nopeammin. Sähköistä asiointijärjestelmää on kehitetty asioinnin helpottamiseksi. Asiakkaiden omatoimisen tiedonhaun helpottamiseksi kassa on avannut verkkosivuille chatbotin.

– Olemme myös järjestelleet töitä uusilla tavoilla, jotta sekä kokeneet osaajat että uudet tekijät pääsevät tekemään töitä, jotka he parhaiten osaavat. Virtuaalisen yhteistyön työvälineet ovat tulleet tutuiksi, kun työtä on tehty pääsääntöisesti etänä, kertoo Luukkainen.

Te-toimistojen lausunnoissa viivettä, tulorekisteri ei palvele aina kassojen tietotarpeita

– Koronakriisi on aiheuttanut painetta työ- ja elinkeinotoimistoissakin. Lausunnon saaminen voi siksi joissain tapauksissa kestää kovin kauan. Vaikka hakemus olisi meidän puolestamme maksuvalmis, joudumme odottamaan te-toimiston lausuntoa, Luukkainen toteaa.

–Työttömyyskassat saivat tulorekisterin käyttöönsä vuoden 2020 alusta. Osittain tämä helpottaa työtämme, mutta osittain se on pullonkaulana. Työnantajat ilmoittavat palkkatietoja tulorekisteriin vaihtelevasti. Usein tiedot eivät ole riittävän tarkalla tasolla työttömyysturvalain kannalta. Suosittelemme, että jäsen toimittaa meille palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat, Luukkainen sanoo.

– Tällä hetkellä näyttää, että ensimmäisten hakemusten määrät olisivat laskemassa. Seuraamme jatkuvasti esimerkiksi, miten paljon jäseniämme ilmoittautuu työttömiksi työnhakijoiksi te-toimistoihin. Jos hakemuksia saapuu vähemmän, pystymme paremmin lyhentämään käsittelyaikaa. Olemme varautuneet lomakauteen monin tavoin, mutta silti se voi pidentää käsittelyaikaamme, Luukkainen kertoo.

 

Teksti Ritva Siikamäki

Kuvat Jussi Nahkuri (Anna-Stiina Luukkainen ja Suvi Forssell), kuvituskuva Lehtikuva/Astrakan Images

Neuvot hakijalle

  • Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, muista ilmoittautua te-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Pidä työnhaku voimassa niin kauan kuin työttömyys tai lomautus kestää.

 

  • Tutustu työttömyyskassasi kotisivuilla oleviin ohjeisiin työttömyyskorvauksen hakemiseksi. Jos verkkosivujen sisältö ei avaudu, soita tai ota muutoin yhteyttä kassaan.

 

  • Täytä hakemus huolellisesti, hanki muutosverokortti etuutta varten, täytä hakemukset täysin kalenteriviikoin tai -kuukausin ja laita pyydetyt liitteet mukaan.

 

  • Palkkatodistus tai palkkalaskelmat työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 kalenteriviikolta ja lomautus- tai irtisanomisilmoitus ovat tärkeimmät liitteet.

Lue lisää aiheesta