Kirjoittajavieras

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Syyskuun puolivälissä tuli kuluneeksi tasan kahdeksan vuotta siitä, kun YK:n jäsenmaat hyväksyivät kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda 2030:n ja sen tavoitteet. Tavoiteohjelman ytimessä ovat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goal SDG), jotka ohjaavat maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä vuoteen 2030 saakka.

25.9.2023
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Työn murroksen keskellä tarvitaan riittävää työttömyysturvaa

Työelämän muutos vauhdittuu yhä muun muassa digitaalisuuden takia. Työn tekeminen ei asiantuntijatyössä ole enää juurikaan sidoksissa aikaan tai paikkaan. Samalla yhä useampi työskentelee välillä palkansaajana ja välillä itseään työllistäen. Työttömyysturvajärjestelmä ei nykyisin kuitenkaan huomioi työnteon eri muotoja tai niiden yhdistelmää.

24.3.2023
Lue lisää
Kirjoittajavieras

COP27-ilmastokokouksen pitää sitouttaa tehokkaampiin ilmastotoimiin

YK:n ilmastokokousta, joka pidetään Egyptissä, on odotettu epävarmoissa tunnelmissa. Useilla foorumeilla on tuotu esiin huoli, että Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on maailmanlaajuisia vaikutuksia ja että ne heijastuvat ilmastokokouksen tuloksiin. Rahoituskysymykset hiertävät tässäkin ilmastokokouksessa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset eivät kuitenkaan odota. Siksi yhä useamman maan pitää tehdä riittäviä toimia, jotta saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet.

7.11.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Yhtenäinen Akava on vaikuttava Akava

Akava-yhteisön päätehtäviin kuuluu, että se puhuu akavalaisille ja akavalaisen työelämän kannalta tärkeistä asioista sekä toimii aktiivisesti, jotta akavalaiset menestyvät.

25.10.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Puheenjohtajan on tunnettava akavalaisten moninaisuus

Akavan ja sen puheenjohtajan pitää edustaa jokaista akavalaista. Akavan liitoilla on yli 600 000 jäsentä: opiskelijoita, yritysmaailman asiantuntijoita, apurahatutkijoita, pätkätyöntekijöitä, vakituisessa virassa toimivia, johtajia, itsensätyöllistäjiä, yrittäjiä ja työttömiä.

25.10.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Näillä kolmella keinolla olemme jatkossakin osaamisen kansakunta

Pienen kansakunnan on huolehdittava koulutusrahoituksesta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista. Erilaisuuden hyväksyminen luo uutta osaamista.

4.10.2022
Lue lisää