Kirjoittajavieras

Työn murroksen keskellä tarvitaan riittävää työttömyysturvaa

Työelämän muutos vauhdittuu yhä muun muassa digitaalisuuden takia. Työn tekeminen ei asiantuntijatyössä ole enää juurikaan sidoksissa aikaan tai paikkaan. Samalla yhä useampi työskentelee välillä palkansaajana ja välillä itseään työllistäen. Työttömyysturvajärjestelmä ei nykyisin kuitenkaan huomioi työnteon eri muotoja tai niiden yhdistelmää.

24.3.2023
Lue lisää
Kirjoittajavieras

COP27-ilmastokokouksen pitää sitouttaa tehokkaampiin ilmastotoimiin

YK:n ilmastokokousta, joka pidetään Egyptissä, on odotettu epävarmoissa tunnelmissa. Useilla foorumeilla on tuotu esiin huoli, että Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on maailmanlaajuisia vaikutuksia ja että ne heijastuvat ilmastokokouksen tuloksiin. Rahoituskysymykset hiertävät tässäkin ilmastokokouksessa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset eivät kuitenkaan odota. Siksi yhä useamman maan pitää tehdä riittäviä toimia, jotta saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet.

7.11.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Yhtenäinen Akava on vaikuttava Akava

Akava-yhteisön päätehtäviin kuuluu, että se puhuu akavalaisille ja akavalaisen työelämän kannalta tärkeistä asioista sekä toimii aktiivisesti, jotta akavalaiset menestyvät.

25.10.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Puheenjohtajan on tunnettava akavalaisten moninaisuus

Akavan ja sen puheenjohtajan pitää edustaa jokaista akavalaista. Akavan liitoilla on yli 600 000 jäsentä: opiskelijoita, yritysmaailman asiantuntijoita, apurahatutkijoita, pätkätyöntekijöitä, vakituisessa virassa toimivia, johtajia, itsensätyöllistäjiä, yrittäjiä ja työttömiä.

25.10.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Näillä kolmella keinolla olemme jatkossakin osaamisen kansakunta

Pienen kansakunnan on huolehdittava koulutusrahoituksesta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista. Erilaisuuden hyväksyminen luo uutta osaamista.

4.10.2022
Lue lisää
Kirjoittajavieras

Osaaminen ja osaajat luovat Suomen menestyksen

Oma osaaminen ja sen kehittäminen on aivan akavalaisuuden ytimessä. Tästä on rakentunut ja rakentuu tulevaisuudessakin Suomen menestyminen. Kasvu ja hyvinvointi lähtee mahdollisimman korkeasta osaamisesta.

4.10.2022
Lue lisää