Elina Sojonen

Jatkuvan oppimisen työryhmän työ alkaa: linjaukset valmiit vuoden 2020 lopussa

Pääministeri Antti Rinteen hallitus vie eteenpäin jatkuvan oppimisen uudistusta. Tavoitteena on luoda selkeä järjestelmä, jossa osaamista voi kehittää työuran ja elämän eri vaiheissa. Sitä tarvitaan, kun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen. Nyt aloittavat työnsä jatkuvan oppimisen työryhmät.

8.10.2019
Lue lisää