Elina Sojonen

Mitä koronan jälkeen – korkeakoulujen alettava suunnitella toimintaa koronan jälkeen

Korkeakouluissa on aika luoda strategiat ja kattavat suunnitelmat koronan jälkeiseen aikaan. Paluu entiseen ei ole vaihtoehto. Etäopetuksesta ja koulutuksen digitalisaatiosta on opittu paljon korona-aikana, mikä pitää käyttää hyödyksi jatkossa. On myös panostettava viipymättä opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön hyvinvointiin.

31.3.2021
Lue lisää
Elina Sojonen

Duaalimalliin puuttuminen toisi ongelmia

Parasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on, ettei koulutuspolulla joudu tekemään valintoja, jotka sulkevat ovia opintojen jatkamiselta. Toisin kuin monissa maissa, meillä ei ole koulutuksessa rakenteellisia umpikujia.

25.1.2021
Lue lisää
Elina Sojonen

Tasa-arvoon pitkä matka korkeakoulujen johdossa

Naisilta puuttuu esikuvia korkeakoulujen johtopaikoilta. Tämä kävi ilmi tutkijatohtori Heidi Härkösen tekemässä tuoreessa Akava Works -selvityksessä, joka tarkasteli korkeakoulujen johdon sukupuolijakaumaa. Miesten yliedustus suhteessa naisiin on silmiinpistävä.

18.11.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Kaikkien osaamista tarvitaan kestävän kasvun rakentamisessa

Työllisyyden ja tuottavuuden kestävä kasvu edellyttää koulutusasteen nostamista. Korkealla osaamisella on avainasema koronakriisistä nousemisessa. Budjettiriihessä pitää varmistaa, että kaikilla säilyy mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.

11.9.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Korkeakoulujen digiloikalla on hintansa

Koronakriisi sysäsi suomalaisen koulutusjärjestelmän ennennäkemättömään digiloikkaan, kun opinnot kaikilla asteilla siirtyivät verkkoon olemattomalla varoitusajalla. On syytä kiittää kaikkia tämän muutoksen tekijöitä. Muutos palvelee korkeakoulutusta myös normaalioloissa.

8.4.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Perusasteen varassa olevat ovat monimuotoinen ryhmä

Pelkän perusasteen varassa olevan väestön suhteellisen suuri osuus on haaste Suomelle. Pelkän perusasteen koulutus ennustaa heikkoa työllisyyttä ja pieniä tuloja koko aikuisiän. Tuore Akava Works -selvitys tuo tietoa perusasteen varassa olevista ja taustatekijöistä, jotka johtavat koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen.

13.3.2020
Lue lisää