Elina Sojonen

Perusasteen varassa olevat ovat monimuotoinen ryhmä

Pelkän perusasteen varassa olevan väestön suhteellisen suuri osuus on haaste Suomelle. Pelkän perusasteen koulutus ennustaa heikkoa työllisyyttä ja pieniä tuloja koko aikuisiän. Tuore Akava Works -selvitys tuo tietoa perusasteen varassa olevista ja taustatekijöistä, jotka johtavat koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen.

13.3.2020
Lue lisää
Elina Sojonen

Jatkuvan oppimisen työryhmän työ alkaa: linjaukset valmiit vuoden 2020 lopussa

Pääministeri Antti Rinteen hallitus vie eteenpäin jatkuvan oppimisen uudistusta. Tavoitteena on luoda selkeä järjestelmä, jossa osaamista voi kehittää työuran ja elämän eri vaiheissa. Sitä tarvitaan, kun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen. Nyt aloittavat työnsä jatkuvan oppimisen työryhmät.

8.10.2019
Lue lisää